Browsing by Author Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_02184_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thu Hằng;  Advisor: Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn (2009)

  • 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề chung về tội phản bội Tổ quốc trong luật hình sự Việt Nam. Tìm hiểu về khái niệm, ý nghĩa của việc quy định tội phản bội Tổ quốc trong pháp luật hình sự, đồng thời phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nư (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_02184_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thu Hằng;  Advisor: Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn (2009)

  • 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề chung về tội phản bội Tổ quốc trong luật hình sự Việt Nam. Tìm hiểu về khái niệm, ý nghĩa của việc quy định tội phản bội Tổ quốc trong pháp luật hình sự, đồng thời phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nư (...); Electronic Resources