Browsing by Author Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong tư pháp hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh
2010Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Trọng Phúc
2010Nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Thành Long
2010Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Lê, Lan Chi
2014Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn; Vương, Văn Bép
2014Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn; V-Ong, Văn Bép; BC
2008Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trịnh, Tiến Việt
2008Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Trịnh, Tiến Việt
2009Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Kim Chi
2007Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Trần, Thị Thu Nam
2009Tội gián điệp trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Huyền
2013Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Phạm, Thị Nhung
2007Tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Vũ, Thị Hương Lan
2014Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam: Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Bùi, Xuân Hạ; User
2009Tội phản bội Tổ quốc trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Trần, Thu Hằng
2009Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Hồ, Đại Thức
2006Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Thùy Trang