Browsing by Author Trần, Thị Đàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002906.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Đàn;  Advisor: Nguyễn, Trung Kiên. (2017)

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tiểu học. Chương 2: Thực trạng về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Chương 3. Các biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Browsing by Author Trần, Thị Đàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002906.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Đàn;  Advisor: Nguyễn, Trung Kiên. (2017)

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tiểu học. Chương 2: Thực trạng về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Chương 3. Các biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.