Browsing by Author Trần, Thị Huyền Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 02050001484_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Trang;  Advisor: Phạm, Xuân Thạch (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tái hiện lại diện mạo của các sáng tác tiểu thuyết lịch sử của Lan Khai, qua đó thấy được ông là nhà văn lớn ở thể loại này. Tìm hiểu một số đặc điểm về nội dung và hình thức tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Lan Khai, từ đó đánh giá những mặt thành công, hạn chế của Lan Khai trên hai phương diện nội dung và thi pháp nghệ thuật. Xác lập và khẳng định vai trò của nhà văn Lan Khai trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 1930 – 1945.; Electronic Resources

 • 04055000006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Trang;  Advisor: Lutvogt, Dorte (2015)

 • Folgenden Fragen werden in die Arbeit behandelt: Was versteht man unter Sprechakt oder Sprechhandlung? Wie können die Teilakte hinsichtlich der Sprachtheorien analysiert werden und wie kann man die Sprechhandlungen klassifizieren? Wie lassen sich Werbeslogans mit den Begriffen der Sprechakttheorie analysieren und welche Werbestrategien werden in den ausgewählten Werbeslogans aus den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik erkennbar?

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thùy Linh (2017)

 • - Luận văn nghiên cứu về quá trình tiếp nhận kịch của Molière ở Việt Nam để thấy được dấu ấn, sức ảnh hưởng và sự tiếp nối kịch Molière đối với việc hình thành và phát triển của kịch nói, từ đó có thể lý giải được quá trình ảnh hưởng cũng như các thay đổi trong nền sân khấu Việt Nam, đặc biệt là vào khoảng đầu thế kỉ XX. - Luận văn đã thông qua quá trình tìm hiểu, khảo sát để khám phá ra những sự tiếp nhận kịch Molière ở Việt Nam trên các phương diện dịch thuật, nghiên cứu – phê bình, giảng dạy và ảnh hưởng kịch Molière trong sáng tác của 3 nhà viết kịch của Việt Nam. - Luận văn nhấn mạnh rằng kịch Molière có ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành và phát triển của nền kịch nói Việt ...

Browsing by Author Trần, Thị Huyền Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 02050001484_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Trang;  Advisor: Phạm, Xuân Thạch (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tái hiện lại diện mạo của các sáng tác tiểu thuyết lịch sử của Lan Khai, qua đó thấy được ông là nhà văn lớn ở thể loại này. Tìm hiểu một số đặc điểm về nội dung và hình thức tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Lan Khai, từ đó đánh giá những mặt thành công, hạn chế của Lan Khai trên hai phương diện nội dung và thi pháp nghệ thuật. Xác lập và khẳng định vai trò của nhà văn Lan Khai trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 1930 – 1945.; Electronic Resources

 • 04055000006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Trang;  Advisor: Lutvogt, Dorte (2015)

 • Folgenden Fragen werden in die Arbeit behandelt: Was versteht man unter Sprechakt oder Sprechhandlung? Wie können die Teilakte hinsichtlich der Sprachtheorien analysiert werden und wie kann man die Sprechhandlungen klassifizieren? Wie lassen sich Werbeslogans mit den Begriffen der Sprechakttheorie analysieren und welche Werbestrategien werden in den ausgewählten Werbeslogans aus den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik erkennbar?

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thùy Linh (2017)

 • - Luận văn nghiên cứu về quá trình tiếp nhận kịch của Molière ở Việt Nam để thấy được dấu ấn, sức ảnh hưởng và sự tiếp nối kịch Molière đối với việc hình thành và phát triển của kịch nói, từ đó có thể lý giải được quá trình ảnh hưởng cũng như các thay đổi trong nền sân khấu Việt Nam, đặc biệt là vào khoảng đầu thế kỉ XX. - Luận văn đã thông qua quá trình tìm hiểu, khảo sát để khám phá ra những sự tiếp nhận kịch Molière ở Việt Nam trên các phương diện dịch thuật, nghiên cứu – phê bình, giảng dạy và ảnh hưởng kịch Molière trong sáng tác của 3 nhà viết kịch của Việt Nam. - Luận văn nhấn mạnh rằng kịch Molière có ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành và phát triển của nền kịch nói Việt ...