Browsing by Author Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huân
2013Biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huân
2013Biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thùy Dương
2014Biện pháp tư pháp: Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo Bộ luật hình sự năm 1999 : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Vũ, Thị Phượng
2015Các tội phạm tình dục trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Trịnh, Văn Toàn
2015Các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Na
2015Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Diệu Trang
2015Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Võ, Thị Khánh Hoài
2016Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Lâm, Anh Tuấn
2011Những vấn đề lý luận và thực tiễn về lỗi vô ý trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Lan Anh
2015Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Giao Linh
2015Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước trong Luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thảo
2013Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Bạch Tuyết
2014Vai trò của Thẩm phán tòa án nhân dân cấp quận, huyện trong xét xử các vụ án hình sự (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009- 2013) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Hoàng, Thị Thoa