Browsing by Author Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050002339_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huân;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn (2013)

 • 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu những quy định lý luận về pháp lý để làm rõ khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và cơ sở pháp lý của công tác bắt người phạm tội quả tang. Phân tích thực trạng các quy định và thực trạng áp dụng các Biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội qu (...); Electronic Resources

 • 00050002339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huân;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn (2013)

 • 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu những quy định lý luận về pháp lý để làm rõ khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và cơ sở pháp lý của công tác bắt người phạm tội quả tang. Phân tích thực trạng các quy định và thực trạng áp dụng các Biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội qu (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050002339_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huân;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn (2013)

 • 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu những quy định lý luận về pháp lý để làm rõ khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và cơ sở pháp lý của công tác bắt người phạm tội quả tang. Phân tích thực trạng các quy định và thực trạng áp dụng các Biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội qu (...); Electronic Resources

 • 00050002339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huân;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn (2013)

 • 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu những quy định lý luận về pháp lý để làm rõ khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và cơ sở pháp lý của công tác bắt người phạm tội quả tang. Phân tích thực trạng các quy định và thực trạng áp dụng các Biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội qu (...); Electronic Resources