Browsing by Author Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Biện pháp bắt người đang bị truy nã trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Phạm, Thị Hợp
2013Biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huân
2013Biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huân
2013Biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thùy Dương
2014Biện pháp tư pháp: Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo Bộ luật hình sự năm 1999 : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Vũ, Thị Phượng
2015Các tội phạm tình dục trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Trịnh, Văn Toàn
2014Các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Hương; User
2015Các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Na
2015Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Diệu Trang
2014Các tội xâm phạm sở hữu không có tính chiếm đoạt theo Bộ luật hình sự năm 1999 (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử của ngành Tòa án Hà Nội giai đoạn 2007 - 2012) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Hồng; Admin
2011Kháng nghị phúc thẩm các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Trần, Thị Minh Ngọc
2014Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 04 01Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Bùi, Quang Vinh; PGS.TS.TrinhQuocToan
2014Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thi hành hình phạt tử hình : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Phạm, Văn Toàn
2012Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp Huyện trong cải cách tư pháp ở nước ta : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Lương, Thúy Hà
2015Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Võ, Thị Khánh Hoài
2016Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Lâm, Anh Tuấn
2011Những vấn đề lý luận và thực tiễn về lỗi vô ý trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Lan Anh
2015Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Giao Linh
2014Tội cướp giật tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) : Luận án TS. Luật : 60 38 40Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Trần, Hữu Nghĩa
2015Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước trong Luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thảo