Browsing by Author Vũ, Thị Thùy Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L2_01823.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thùy Dung (2009)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về di cư tự do và quan điểm, chính sách của Đảng về vấn đề di dân. Nghiên cứu tình hình di dân tự do ở Tây Nguyên trong những năm qua nói chung. Phân tích thực trạng hội nhập cộng đồng của người dân di cư tự do hiện nay ở Lâm Hà, Lâm Đồng nói riêng: thực trạng hội nhập trong nghề nghiệp, việc làm của người dân nhập cư; thực trạng hội nhập của người dân vào các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng trong cộng đồng; thực trạng hội nhập của người dân vào các quan hệ xã hội trong cộng đồng. Đánh giá những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hội nhập cộng đồng của người dân di cư trên địa bàn mới. Tìm hiểu xu hướng biến đổi và phát triển đời sống của người...

Browsing by Author Vũ, Thị Thùy Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L2_01823.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thùy Dung (2009)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về di cư tự do và quan điểm, chính sách của Đảng về vấn đề di dân. Nghiên cứu tình hình di dân tự do ở Tây Nguyên trong những năm qua nói chung. Phân tích thực trạng hội nhập cộng đồng của người dân di cư tự do hiện nay ở Lâm Hà, Lâm Đồng nói riêng: thực trạng hội nhập trong nghề nghiệp, việc làm của người dân nhập cư; thực trạng hội nhập của người dân vào các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng trong cộng đồng; thực trạng hội nhập của người dân vào các quan hệ xã hội trong cộng đồng. Đánh giá những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hội nhập cộng đồng của người dân di cư trên địa bàn mới. Tìm hiểu xu hướng biến đổi và phát triển đời sống của người...