Browsing by Author Vũ, Thị Thuý Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thuý Hằng;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa (2005)

 • Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm rõ thực trạng cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành của nước ta về chống cạnh tranh không lành mạnh. Nêu một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh

 • V_L0_00563_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thuý Hằng;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa (2005)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm (...); Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Browsing by Author Vũ, Thị Thuý Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thuý Hằng;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa (2005)

 • Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm rõ thực trạng cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành của nước ta về chống cạnh tranh không lành mạnh. Nêu một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh

 • V_L0_00563_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thuý Hằng;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa (2005)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm (...); Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005