Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18044
Title: Dầu thô và khí tự nhiên
Authors: Nguyễn, Trọng Tín
Keywords: Dầu thô;Khí thiên nhiên;Đặc điểm dầu thô ở Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 6 tr.
Abstract: Dầu và khí là sản phẩm của quá trình biến đổi vật chất hữu cơ (VCHC) bị chôn vùi, lắng đọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của một bể trầm tích dưới tác động của nhiều yếu tố, trong đó nhiệt độvà thời gian là các yếu tố vô cùng quan trọng. VCHC ở đây có thể ở dạng phân tán hay tập trung, cùng được lắng đọng và chôn vùi với các vật liệu trầm tích. Trong điều kiện lòng đất, dưới tác dụng của nhiệt độ, VCHC chuyển hóa thành dầu khí theo sơ đồ của Tissot và Espitalie : Dầu lộ thiên được phát hiện từ thời xa xưa ở thành phố Naftalan vùng ngoài Cavcasus và ở Iran dùng để đốt lửa.Năm 1856 ở Bắc Mỹ dầu được dùng làm nguyên liệu y học và chế biến thành dầu hỏa và trở thành một đối tượng văn hóa dân gian “ngọn lửa vĩnh cửu”. Giếng khoan dầu đầu tiên có chiều sâu 20m được khoan ở Oilcreek gần thành phố Pennsylvania, Bắc Mỹ do Edward Drak thực hiện vào năm 1859, từ đó cho đến năm 1900 được gọi là “thế kỷ dầu hỏa”.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18044
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00316.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.