Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18110
Title: Khoa Dầu khí (Trường Đại học Mỏ Địa chất)
Authors: Nguyễn, Khắc Vinh
Keywords: Quá trình hình thành và phát triển;Công tác đào tạo;Nghiên cứu khoa học;Hợp tác trong nước và quốc tế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 183-184
Abstract: Các cơ quan nghiên cứu, điều tra và đào tạo địa chất ở Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18110
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00427.pdf
  • Description : 
  • Size : 624.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.