Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18125
Title: Địa hoá các đồng vị bền
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Chỉ số delta (δ);Tư liệu Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Phổ. Bách khoa thư địa chất (2017), p. 1585 - 1586
Abstract: Các đồng vị bền còn được sử dụng để nghiên cứu nguồn gốc của nguyên tố, làm "cổ nhiệt kế" (palaeothermometer), nghiên cứu sự khuyếch tán và cơ chế phản ứng trong các quá trình địa chất. Thông thường người ta hay sử dụng các đồng vị bền của oxy (O), hydro (H), carbon (C) và lưu huỳnh (S).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18125
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00287.pdf
  • Description : 
  • Size : 992.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.