Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18133
Title: Liên hiệp hội Các Khoa học Địa chất Quốc tế - IUGS
Authors: Nguyễn, Khắc Vinh
Bùi, Đức Thắng
Keywords: Chức năng, nhiệm vụ;Tổ chức
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 145-146
Abstract: Liên hiệp hội Các Khoa học Địa chất Quốc tế (International Union of Geological Sciences – IUGS) là một trong những tổ chức khoa học phi chính phủ lớn nhất và năng động nhất trên thế giới. Được thành lập từ năm 1961, IUGS là thành viên của Hội đồng các Hiệp hội Khoa học Quốc tế (International Council of Scientific Unions).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18133
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00410.pdf
  • Description : 
  • Size : 644.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.