Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18136
Title: Đứt gãy ở Đông Bắc Bộ
Authors: Lê, Duy Bách
Keywords: Mô tả các đứt gãy chính
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 4tr.
Abstract: Cấu trúc địa chất Đông Bắc Bộ đặc trưng bởi mạng lưới đứt gãy theo các phương TB - ĐN, á kinh tuyến dạng hình cung, á vĩ tuyến và ĐB - TN. Đứt gãy chính có phương TB - ĐN là Cao Bằng - Tiên Yên. Đứt gãy chính phương á kinh tuyến có dạng hình cung là đứt gãy Yên Minh - Ngân Sơn. Còn đại diện cho phương á vĩ tuyến là đứt gãy Yên Tử - Tấn Mài. Ngoài ra còn xuất hiện các đứt gãy có phương ĐB - TN thường có qui mô nhỏ hơn. Trên các bản đồ địa chất tỷ lệ lớn xuất bản gần đây dễ dàng nhận thấy hình hài kiến trúc chung của Đông Bắc Bộ khác hẳn với Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liền kề các đới đứt gãy chính tổ hợp chặt chẽ với các đới biến dạng qui mô khác nhau của cấu trúc địa chất Đông Bắc Bộ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18136
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00347.pdf
  • Description : 
  • Size : 890.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.