Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18150
Title: Địa hóa của quá trình phong hóa
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Phản ứng phong hóa;Tốc độ phong hóa;Địa chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Phổ. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 1559-1562
Abstract: Phong hóa là quá trình phá hủy và biến đổi các đá và các khoáng vật cho cân bằng với điều kiện môi trường trên mặt. Đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ chu trình địa hóa, kết nối các phần khác nhau của thủy quyển, thạch quyển và sinh quyển. Do bản chất hóa học và vật lý của các đá được thành tạo dưới sâu, khi lộ ra trên mặt chúng thường bị mất cân bằng với các điều kiện mới và dễ bị phân hủy bởi các quá trình hóa học và vật lý khác nhau. Sản phẩm của quá trình phong hóa là nguồn chủ yếu tạo ra đất và trầm tích trong các châu thổ nhờ xói mòn và tích tụ; mặt khác các sản phẩm phong hóa cũng tạo nên các dạng khoáng sản khác nhau như: bauxit, kaolin, sắt nâu... Phong hóa còn góp phần vào quá trình tiêu thụ CO2 của khí quyển và cung cấp các chất hòa tan tạo nên độ khoáng hóa của nước mặt và nước ngầm, tạo ra độ muối biển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18150
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00213.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.