Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2379
Title: Quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh
Other Titles: Managing Operation Risk in Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Ha Tinh branch
Authors: Đặng, Thị Diệu Thúy
Keywords: Rủi ro tín dụng;Doanh Nghiệp;Ngân hàng thương mại;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 107 tr.
Abstract: Điểm mới của luận văn là làm rõ hơn và hệ thống hóa các cơ sở lý luận liên quan đến rủi ro tác nghiệp và quản lý rủi ro tác nghiệp, nhận diện thêm được một số loại rủi ro mới và đưa ra thêm một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tác nghiệp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2379
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004515.pdf
  • Description : 
  • Size : 410.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.