Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24851
Title: Albert Einstein: thiên tài đứng trên vai người khổng lồ
Other Titles: Michel Janssen và Jurgen Renn kể câu chuyện về những nhà khoa học trẻ và ít tên tuổi hơn đứng đằng sau thuyết tương đối tổng quát của Einstein
Authors: Janssen, Renn, Jurgen Michel
Keywords: Thuyết tương đối;Nhà vật lý;Albert Einstein
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Só 101 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 6 tr. ; TNS05010
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24851
Appears in Collections:VNU Bulletin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS05010.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.