Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2492
Title: NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ, TỈNH THANH HÓA
Authors: Trưởng, A Tài
Keywords: Nghiên cứu;Côn trùng;Sông Mã;Thanh Hóa
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nóng ẩm và có hệ thống sông suối dày đặc, có số lượng côn trùng nước phong phú nên thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước, tuy nhiên các nghiên cứu hầu hết chỉ tập trung chủ yếu ở các khu bảo tồn và vườn quốc gia. Sông Mã là một trong những con sông lớn ở Việt Nam lưu vực sông có nhiều suối, cùng với hệ động động vật và thực vật phong phú nên đã được các nhà khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu và xây dựng thành khu bảo tồn thiên nhiên, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu về côn trùng nước ở khu vực này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2492
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001745.pdf
  • Description : 
  • Size : 690.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.