Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2511
Title: So sánh pháp luật Việt Nam và Malaysia về mô hình quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng
Other Titles: Comparative study between Vietnamese and Malaysian law on model and asset management of credit institutions
Authors: Nguyễn, Thị Phương Nga
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Pháp luật Malaysia;Mô hình quản lý tài sản
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 103 tr.
Abstract: Mô hình Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mới đi vào hoạt động hơn 1 năm nhưng kết quả hoạt động của VAMC đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập cần phải tháo gỡ để tăng cường hiệu quả hoạt động cho VAMC. Luận văn đã nghiên cứu thực trạng hoạt động của VAMC có sự so sánh mô hình VAMC với mô hình công ty quản lý tài sản quốc gia (Danaharta) của Malaysia, qua đó rút ra những kinh nghiệm có thể tham khảo học học, đồng thời, chỉ ra các vướng mắc, bất cập phát sinh và đề xuất về định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình VAMC.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2511
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004850.pdf
  • Description : 
  • Size : 344.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.