Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2512
Title: TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT LYSINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI SINH HỌC
Authors: Vi, Thị Thanh Thủy
Keywords: Nghiên cứu;Cấu trúc;Ứng dụng;Kim loại;Sinh học
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Do cơ thể động vật rất khó hấp thu các dạng khoáng vô cơ và các sản phẩm từ tự nhiên thì lại có hàm lượng dinh dưỡng thấp. Trong khi đó dạng phức chất hữu cơ lại được cơ thể hấp thu dễ dàng. Kết hợp với khả năng tạo phức tốt của amino axit (lysine) với kim loại chuyển tiếp, chúng tôi hi vọng tạo ra các phức chất của lysine với các kim loại sinh học, nhằm tạo ra các khoáng chất an toàn về mặt sinh học áp dụng trong lĩnh vực chăn nuôi. Ở Việt Nam, hiện nay gần như chưa sản xuất được các sản phẩm thức ăn bổ sung kim loại và amino axit dạng phức chất mà phải nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành cao và không chủ động được nguồn sản phẩm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2512
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001771.pdf
  • Description : 
  • Size : 347.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.