Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) : [1063]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1063
 • CAM NANG TRUNG TAM TTTV 2018.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Sơn (Chủ biên) (2018)

 • Chào mừng 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN, cuốn: Cẩm nang Trung tâm Thông tin – Thư viện 2018: 25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của Đại học Quốc gia HàNội (1993-2018) đã được xuất bản với các nội dung nổi bật sau: 1. 25 năm – tuổi thanh xuân của một Đại học, thư của Giám đốc Đại học Quốc gia HàNội PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn gửi toàn thể các thành viên ĐHQGHN nhân kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN 10/12/1993 – 10/12/2018. 2. Bài viết “25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của ĐHQGHN: Thành tựu vượt trội và đầu tư phát triển” của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Sơn, ThS. Lê Bá Lâm, ThS. Hoàng Văn Dưỡng đã thô...

 • 18- Vũ Minh Khương-Tiểu ban 5 (tr 190-201) .pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ Minh Khương (2016)

 • Bài viết này đánh giá và phân tích động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ba thập kỷ đổi mới vừa qua. Bài viết cho thấy tăng trưởng của Việt Nam còn chưa thật mạnh mẽ, dưới mức tiềm năng, và bước vào xu thế suy giảm quá sớm, khi thu nhập bình quân đầu người còn rất thấp. Bài viết ch ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là hạn chế của Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy tăng năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Hạn chế này là do Việt Nam chưa coi trọng tối đa phát huy ba động lực thúc đẩy tăng trưởng năng suất và hiệu quả. Đó là, đổi mới sáng tạo, nắm bắt công nghệ, và nâng cấp khả năng hấp thụ khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp; thiết kế và phối thuộc c...

 • 13_ Paul Glewwe- tiểu ban 3 _Hải BT_ 138-148.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Paul Glewwe (2016)

 • Vietnam’s performance on the 2012 PISA assessment has attracted the interest both within Vietnam and across the world. Internationally, many countries want to understand why Vietnam’s education system performs so well for a lower middle income country, and what Vietnam can show them to improve their own education systems. Within Vietnam, satisfaction with this high average performance is tempered by the knowledge of gaps within Vietnam by geography (urban/rural, eight regions), income level, and ethnicity. This paper will use the Oaxaca-Blinder decomposition method to investigate possible explanations for both Vietnam’s high performance on the PISA data relative to the other 64...

 • 12_ Trần Văn Công-Tiểu ban 3 _Hà BT_ 125-137.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần Văn Công; Trần Thị Huệ; Ariel Cegla (2016)

 • Bài viết khám phá và mô tả một cách sơ bộ về hoàn cảnh đất nước, nền văn hóa và hệ thống giáo dục của Israel kể từ khi lập quốc vào 1948 đến nay. Kể từ khi lập quốc đến nay, Israel đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt an ninh, ngoại giao, kinh tế, giáo dục. Chính phủ Israel xác định nguồn tài nguyên lớn nhất mà đất nước này có chính là con người: những người dân Israel với bản chất vượt khó, biết ước mơ và luôn vươn tới sự sáng tạo, đột phá. Để tối ưu hóa nguồn nhân lực, Israel cần một hệ thống giáo dục hiệu quả, và không thể phủ nhận hệ thống giáo dục, các chính sách giáo dục và các mô hình giáo dục đã đóng vai trò không nhỏ vào việc giúp đất nước này đạt được nh...

 • 11_ Nguyễn Tuấn Anh- tiểu ban 3 _Hải BT_ 110-124 xong.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyen Tuan Anh; Fleur Thomése; Oscar Salemink (2016)

 • This paper identifies how social capital in kinship relations is employed to foster children’s education in the Reform era (Đổi mới), based on an anthropological and sociological study in Quỳnh Đôi village, Quỳnh Lưu district, Nghệ An province, Vietnam. The paper shows that in the Đổi mới period, with the state policy of ‘socialization of education’, many social forces have contributed to educational affairs. In rural areas in northern Vietnam, kinship institutions such as patrilineage groups have played an important role in supporting children’s education through “study encouragement funds” [quỹ khuyến học]. From a social capital perspective, we argue that social capital, unde...

 • 10_ Ha. Nguyễn Chí Bền-Tiểu ban 2- tr100-109.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn Chí Bền (2016)

 • Bài viết nhằm phân tích sự tác động giữa chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ kết quả điều tra xã hội học năm 2014, trên quan niệm về đạo đức, chuẩn mực đạo đức, bài viết nhìn nhận sự biến đổi trong quan niệm về chuẩn mực đạo đức qua cái nhìn lịch sử, nhìn nhận vai trò của chuẩn mực đạo đức với xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện nay và thử nêu một số giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức để xây dựng, phát triển con người Việt Nam hiện nay. Việt Nam đang ở trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì thế, xây dựng và phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi phải theo một chuẩn m...

 • 9_ Ha. Momoki Shiro-Tiểu ban 2 _Bình BT lần 2_ tr 90-99.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Momoki Shiro (2016)

 • Để khắc phục sự nghèo nàn tài liệu của giai đoạn Lý-Trần, tác giả đã và đang cố gắng khai thác tài liệu văn khắc. Trong bài này tác giả sẽ tập trung khai thác và phân tích các thông tin văn khắc về quan chế thời Lý, nhất là các thông tin về quan hiệu và tước vị của những viên quan hầu cận hoàng đế. Nghiên cứu này sẽ góp phần làm sáng tỏ quốc gia Đại Việt trong giai đoạn đầu phát triển, đã dân tộc hóa - bản địa hóa mô hình nhà nước Trung Hoa thời Đường - Tống như thế nào. Theo nhận xét sơ bộ của tác giả, quan tước của các viên quan hầu cận thời Lý như Lý Thường Kiệt, Lưu Khánh Đàm, Đỗ Anh Vũ, v.v... về cơ bản theo mô hình Trung Quốc thời Đường - Tống sơ. Ngoài hai yếu tố cơ bản ...

 • 8_ Ha. Phạm Hồng Tung-Tiểu ban 2 _Ngọc BT, Thái Hà sửa lần 2_ tr 77-89.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm Hồng Tung (2016)

 • Dân tộc và chủ nghĩa dân tộc là những vấn đề quan trọng bậc nhất trong nghiên cứu lịch sử nói chung và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam nói riêng. Trong bài tham luận này, tác giả cố gắng chỉ ra quan điểm và cách thức giải quyết vấn đề dân tộc của các thế hệ sử gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đã đi sâu phân tích tám vấn đề cơ bản mà giới nghiên cứu về Lịch sử Việt Nam ở cả Việt Nam và ở nước ngoài đã và đang quan tâm nghiên cứu, tranh luận sôi nổi, trong đó đặc biệt là các vấn đề định nghĩa dân tộc, nguồn gốc và sự ra đời của dân tộc Việt Nam, mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, quá trình dân tộc và sự phát triển của dân tộc Việt Nam, tính thống nhất và cá...

 • 7_ Ha. Trương Quốc Bình-Tiểu ban 2 _Việt Hà BT, Thái Hà sửa lần 2_ tr68-76.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trương Quốc Bình (2016)

 • Do những đặc điểm địa - văn hóa, trong quá trình dựng nước và giữ nước lâu dài của mình, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã sáng tạo/và còn để lại/những di sản văn hóa hết sức độc đáo và đa dạng. Tính đến nay, trong số hàng chục nghìn di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, đã có 92 di tích được xếp loại Quốc gia đặc biệt, 3.048 di tích xếp loại Di tích Quốc gia và 6.092 di tích cấp tỉnh. Và, cho đến nay, đã có 8 di sản vật thể tại Việt Nam đã chính thức được công nhận là Di sản Thế giới. Đó là: khu di tích cố đô Huế, khu thắng cảnh Hạ Long, khu thánh địa Mỹ Sơn, khu phố cổ Hội An, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoàng thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ và Khu...

 • 6_ Ha. Lương Văn Hy - Tiểu ban 2 _Bình BT lần 2_ 61-67.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Luong Van Hy (2016)

 • Postmodernism in Western humanities and social sciences emphasizes multivocality and cultural hybridity in the so-called postmodern era. On the basis of data on urban wedding ceremonies and rural spiritual space from northern and southern Vietnam, this paper suggests: 1. Multivocality and cultural hybridity have long existed in Vietnam; 2. The theoretical linkage of multivocality and cultural hybridity to the postmodern era is rooted in the West’s particular historical and cultural trajectories. Such a linkage does not work well in many non-Western contexts, including Vietnam.

 • 5_ Ha. Vladimir Kolotov-Tiểu ban 2 _Bình BT_ tr55-60.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vladimir Kolotov (2016)

 • Hiện nay trong vùng Đông Á có một mâu thuẫn cơ bản mang tính địa chính trị. Các thế hệ “Rồng” châu Á có sức mạnh cộng dồn về mặt kinh tế mạnh hơn Hoa Kỳ, nhưng về mặt chính trị thì họ vẫn có vai trò thứ cấp. Tức là về mặt kinh tế họ là các quốc gia khổng lồ, nhưng về mặt chính trị và an ninh họ không có tiếng nói thích hợp. Đồng thời, Hoa Kỳ hiện nay là quốc gia số một về tổng nợ. Để duy trì vai trò của mình trên thế giới Washington rất khéo léo lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước khác, họ xây dựng vòng cung bất ổn Đông Á để chi phối các đối thủ cạnh tranh dựa vào vai trò chủ chốt về mặt quản lý xung đột ở nước khác vì quyền lợi của mình. Hiệp mới của trò chơi địa chính trị trong ...

 • 4 Ha. Polyakov Alexey Borisovich-Tiểu ban 2 _Bình BT_ tr49-54-GỬI LẠI.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Polyakov Alexey Borisovich (2016)

 • Trước đây trong giới sử học Việt Nam và nước ngoài không ai nghi ngờ rằng thế kỷ thứ X - đầu thế kỷ XI đã có quốc gia Đại Cồ Việt. Tuy nhiên tài liệu khảo cổ học chứng minh rằng quốc hiệu Đại Việt đã xuất hiện ở thế kỷ thứ X thời các triều đình Đinh và Lê. Người ta đã tìm được các viên gạсh mang dòng chữ Đại Việt quốc quân thành chuyên (大越國軍城磚) trong thành lũy của Hoa Lư. Trong khi đó không tìm thấy các viên gạch mang dòng chữ Đại Cồ Việt. Những tin tức về quốc hiệu Đại Cồ Việt đã xuất hiện chỉ trong những nguồn sử liệu thế kỷ XV. Lúc ấy các tác giả thời trung cổ đã bắt đầu sửa đổi lịch sử Việt Nam. Những sử liệu sớm hơn không nhắc đến quốc hiệu Đại Cồ Việt. Có thể đoán rằng Đi...

 • 3_ Thayer Final Draft _Tieu ban 1_ 25-48.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Carlyle A. Thayer (2016)

 • In January 2016, Vietnam’s Cabinet approved the Overall Strategy for International Integration up to 2020, Vision to 2030 (Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030). This document reviewed Vietnam’s bilateral strategic and comprehensive partnerships with twenty-five countries and concluded that more efforts had to be made to implement political commitments and to deepen cooperation, including defence and security cooperation. This paper focuses on Vietnam’s efforts in 2016 to step up international defence cooperation with major strategic partners including the five permanent members of the United Nations Security Council (China, France, Russia, the Unite...

 • 2_ Pittaya Suvakunta-Tiểu ban 1 _Bình BT_ tr13-24 xong.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Pittaya Suvakunta (2016)

 • The similarities between Thailand and Vietnam can be seen in the countries’ geographical features, society, cultural proximity, economy, and the bond between the citizens of the two countries. The diplomatic relationship between Thailand and Vietnam was established in 1976 and continues to get stronger. In 1986, Vietnam implemented the “Doi Moi” policy to reform the socialist market economy which paved the way to economic relationship, the legislation on investments, and exposure to foreign investments. Thailand started investment in Vietnam in the 1980s, which increased during the 1990s. However, in 1997, the investment declined due to the economic crisis in Thailand. When the...

 • 1_ Brantly Womack-Tiểu ban 1 _Bình BT_ tr1-12 xong.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Brantly Womack (2016)

 • Triangular international relationships are difficult to manage because every action produces simultaneous reactions from the two partners. It is more difficult to predict simultaneous reactions, and if an unexpected and undesirable result occurs it is more difficult to correct. While each side pursues its own interest, managing triangular uncertainties becomes a major concern. The Vietnam-China-United States triangle is especially complex because of its asymmetries, though it has some basic similarities to the general X>Y>Z asymmetric triangle. The U.S. is global but no longer hegemonic, China has become the major regional Asian power, and Vietnam is an important neighbor of Ch...

 • 27_ Hoàng Văn Thắng - Tiểu ban 6 _282-289_ Làn GỬI LẠI.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hoàng Văn Thắng; Bùi Thị Hà Ly; Hoàng Tuấn Anh (2016)

 • Đất ngập nói chung, đất ngập nước đô thị nói riêng, với các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái của chúng có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái đô thị. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đất ngập nước không chỉ thích ứng mà còn đóng góp quan trọng cho việc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu lên các đô thị, trong đó có Hà Nội. Hà Nội là một thành phố lớn đang phát triển nhanh cả về cơ sở hạ tầng cũng như dân số của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng từ các phát triển đó mà các vùng đất ngập nước của Hà Nội (các ao, hồ và sông) ngày càng bị thu hẹp, trong đó có Hồ Tây. Việc quản lý các vùng đất ngập nước của Hà Nội nói chung, Hồ Tây nói riêng cũng còn nhiều bất cập và thách thức. C...

 • 25_ Trương Quang Học Tiểu ban 6 264-274 Làn OK.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trương Quang Học (2016)

 • Trong hơn 20 năm phát triển theo hướng bền vững, Việt Nam đã thu được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa xứng tầm với tiềm năng của đất nước: Phát triển chưa bền vững trong cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và đặc biệt là về môi trường. Năm 2015 là một năm bước ngoặc của thế giới trong phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu: 4 hiệp định toàn cầu của Liên Hiệp Quốc đã được thông qua (Khung Hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai, Chương trình Hành động Addis Ababa, Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về khí hậu). Các hiệp định khu vực quan trọng cũng đang được triển khai và xây dựng (Hiệp định Đố...

 • 24_ Ng Thu Hà _Hà mi lại_ 255-263.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyen Thi Thu Ha; Mai Trong Nhuan; Bui Dinh Canh; Nguyen Thien Phuong Thao (2016)

 • Recently, drought has occurred severely in the Central Highland of Vietnam, particularly during dry seasons of El Niño years. Towards disaster mitigation and sustainable management for drought, this study aims to clarify relationship between drought area detected in dry peak month (March) in years El Niño occurred such as 1998, 1999, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016 with local main climate factors and land-uses. Normal Difference Drought Index (NDDI) retrieved from the difference of NDWI and NDVI was used in this study. Results showed that the most severe drought occurred in March 2005 with total area under severe level reached to 1,170 thousand hectares corresponding to 21% of the...

 • 23_ Trần Văn Thọ241-254 Làn OK.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần Văn Thọ (2016)

 • Mục đích của bản báo cáo này là đánh giá lại quá trình 30 năm đổi mới của Việt Nam từ quan điểm kinh tế phát triển và đề khởi hướng phát triển cho giai đoạn tới trong bối cảnh mới của kinh tế thế giới. Tiêu điểm phân tích là chiến lược công nghiệp hóa của một nước đi sau trong giai đoạn dân số vàng. Bài viết đánh giá quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam trên cơ sở bàn lại lý luận về vai trò của công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế và phân tích kinh nghiệm của một số nước đi trước. Trong giai đoạn mới, Việt Nam đối diện bốn thách thức. Một là, thế giới ngày đang có khuynh hướng sản xuất thừa, gây ra hiện tượng rất nhiều nước chuyển sang thời đại hậu công nghiệp quá s...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1063

Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) : [1063]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1063
 • CAM NANG TRUNG TAM TTTV 2018.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Sơn (Chủ biên) (2018)

 • Chào mừng 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN, cuốn: Cẩm nang Trung tâm Thông tin – Thư viện 2018: 25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của Đại học Quốc gia HàNội (1993-2018) đã được xuất bản với các nội dung nổi bật sau: 1. 25 năm – tuổi thanh xuân của một Đại học, thư của Giám đốc Đại học Quốc gia HàNội PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn gửi toàn thể các thành viên ĐHQGHN nhân kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN 10/12/1993 – 10/12/2018. 2. Bài viết “25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của ĐHQGHN: Thành tựu vượt trội và đầu tư phát triển” của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Sơn, ThS. Lê Bá Lâm, ThS. Hoàng Văn Dưỡng đã thô...

 • 18- Vũ Minh Khương-Tiểu ban 5 (tr 190-201) .pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ Minh Khương (2016)

 • Bài viết này đánh giá và phân tích động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ba thập kỷ đổi mới vừa qua. Bài viết cho thấy tăng trưởng của Việt Nam còn chưa thật mạnh mẽ, dưới mức tiềm năng, và bước vào xu thế suy giảm quá sớm, khi thu nhập bình quân đầu người còn rất thấp. Bài viết ch ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là hạn chế của Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy tăng năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Hạn chế này là do Việt Nam chưa coi trọng tối đa phát huy ba động lực thúc đẩy tăng trưởng năng suất và hiệu quả. Đó là, đổi mới sáng tạo, nắm bắt công nghệ, và nâng cấp khả năng hấp thụ khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp; thiết kế và phối thuộc c...

 • 13_ Paul Glewwe- tiểu ban 3 _Hải BT_ 138-148.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Paul Glewwe (2016)

 • Vietnam’s performance on the 2012 PISA assessment has attracted the interest both within Vietnam and across the world. Internationally, many countries want to understand why Vietnam’s education system performs so well for a lower middle income country, and what Vietnam can show them to improve their own education systems. Within Vietnam, satisfaction with this high average performance is tempered by the knowledge of gaps within Vietnam by geography (urban/rural, eight regions), income level, and ethnicity. This paper will use the Oaxaca-Blinder decomposition method to investigate possible explanations for both Vietnam’s high performance on the PISA data relative to the other 64...

 • 12_ Trần Văn Công-Tiểu ban 3 _Hà BT_ 125-137.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần Văn Công; Trần Thị Huệ; Ariel Cegla (2016)

 • Bài viết khám phá và mô tả một cách sơ bộ về hoàn cảnh đất nước, nền văn hóa và hệ thống giáo dục của Israel kể từ khi lập quốc vào 1948 đến nay. Kể từ khi lập quốc đến nay, Israel đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt an ninh, ngoại giao, kinh tế, giáo dục. Chính phủ Israel xác định nguồn tài nguyên lớn nhất mà đất nước này có chính là con người: những người dân Israel với bản chất vượt khó, biết ước mơ và luôn vươn tới sự sáng tạo, đột phá. Để tối ưu hóa nguồn nhân lực, Israel cần một hệ thống giáo dục hiệu quả, và không thể phủ nhận hệ thống giáo dục, các chính sách giáo dục và các mô hình giáo dục đã đóng vai trò không nhỏ vào việc giúp đất nước này đạt được nh...

 • 11_ Nguyễn Tuấn Anh- tiểu ban 3 _Hải BT_ 110-124 xong.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyen Tuan Anh; Fleur Thomése; Oscar Salemink (2016)

 • This paper identifies how social capital in kinship relations is employed to foster children’s education in the Reform era (Đổi mới), based on an anthropological and sociological study in Quỳnh Đôi village, Quỳnh Lưu district, Nghệ An province, Vietnam. The paper shows that in the Đổi mới period, with the state policy of ‘socialization of education’, many social forces have contributed to educational affairs. In rural areas in northern Vietnam, kinship institutions such as patrilineage groups have played an important role in supporting children’s education through “study encouragement funds” [quỹ khuyến học]. From a social capital perspective, we argue that social capital, unde...

 • 10_ Ha. Nguyễn Chí Bền-Tiểu ban 2- tr100-109.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn Chí Bền (2016)

 • Bài viết nhằm phân tích sự tác động giữa chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ kết quả điều tra xã hội học năm 2014, trên quan niệm về đạo đức, chuẩn mực đạo đức, bài viết nhìn nhận sự biến đổi trong quan niệm về chuẩn mực đạo đức qua cái nhìn lịch sử, nhìn nhận vai trò của chuẩn mực đạo đức với xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện nay và thử nêu một số giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức để xây dựng, phát triển con người Việt Nam hiện nay. Việt Nam đang ở trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì thế, xây dựng và phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi phải theo một chuẩn m...

 • 9_ Ha. Momoki Shiro-Tiểu ban 2 _Bình BT lần 2_ tr 90-99.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Momoki Shiro (2016)

 • Để khắc phục sự nghèo nàn tài liệu của giai đoạn Lý-Trần, tác giả đã và đang cố gắng khai thác tài liệu văn khắc. Trong bài này tác giả sẽ tập trung khai thác và phân tích các thông tin văn khắc về quan chế thời Lý, nhất là các thông tin về quan hiệu và tước vị của những viên quan hầu cận hoàng đế. Nghiên cứu này sẽ góp phần làm sáng tỏ quốc gia Đại Việt trong giai đoạn đầu phát triển, đã dân tộc hóa - bản địa hóa mô hình nhà nước Trung Hoa thời Đường - Tống như thế nào. Theo nhận xét sơ bộ của tác giả, quan tước của các viên quan hầu cận thời Lý như Lý Thường Kiệt, Lưu Khánh Đàm, Đỗ Anh Vũ, v.v... về cơ bản theo mô hình Trung Quốc thời Đường - Tống sơ. Ngoài hai yếu tố cơ bản ...

 • 8_ Ha. Phạm Hồng Tung-Tiểu ban 2 _Ngọc BT, Thái Hà sửa lần 2_ tr 77-89.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm Hồng Tung (2016)

 • Dân tộc và chủ nghĩa dân tộc là những vấn đề quan trọng bậc nhất trong nghiên cứu lịch sử nói chung và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam nói riêng. Trong bài tham luận này, tác giả cố gắng chỉ ra quan điểm và cách thức giải quyết vấn đề dân tộc của các thế hệ sử gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đã đi sâu phân tích tám vấn đề cơ bản mà giới nghiên cứu về Lịch sử Việt Nam ở cả Việt Nam và ở nước ngoài đã và đang quan tâm nghiên cứu, tranh luận sôi nổi, trong đó đặc biệt là các vấn đề định nghĩa dân tộc, nguồn gốc và sự ra đời của dân tộc Việt Nam, mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, quá trình dân tộc và sự phát triển của dân tộc Việt Nam, tính thống nhất và cá...

 • 7_ Ha. Trương Quốc Bình-Tiểu ban 2 _Việt Hà BT, Thái Hà sửa lần 2_ tr68-76.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trương Quốc Bình (2016)

 • Do những đặc điểm địa - văn hóa, trong quá trình dựng nước và giữ nước lâu dài của mình, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã sáng tạo/và còn để lại/những di sản văn hóa hết sức độc đáo và đa dạng. Tính đến nay, trong số hàng chục nghìn di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, đã có 92 di tích được xếp loại Quốc gia đặc biệt, 3.048 di tích xếp loại Di tích Quốc gia và 6.092 di tích cấp tỉnh. Và, cho đến nay, đã có 8 di sản vật thể tại Việt Nam đã chính thức được công nhận là Di sản Thế giới. Đó là: khu di tích cố đô Huế, khu thắng cảnh Hạ Long, khu thánh địa Mỹ Sơn, khu phố cổ Hội An, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoàng thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ và Khu...

 • 6_ Ha. Lương Văn Hy - Tiểu ban 2 _Bình BT lần 2_ 61-67.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Luong Van Hy (2016)

 • Postmodernism in Western humanities and social sciences emphasizes multivocality and cultural hybridity in the so-called postmodern era. On the basis of data on urban wedding ceremonies and rural spiritual space from northern and southern Vietnam, this paper suggests: 1. Multivocality and cultural hybridity have long existed in Vietnam; 2. The theoretical linkage of multivocality and cultural hybridity to the postmodern era is rooted in the West’s particular historical and cultural trajectories. Such a linkage does not work well in many non-Western contexts, including Vietnam.

 • 5_ Ha. Vladimir Kolotov-Tiểu ban 2 _Bình BT_ tr55-60.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vladimir Kolotov (2016)

 • Hiện nay trong vùng Đông Á có một mâu thuẫn cơ bản mang tính địa chính trị. Các thế hệ “Rồng” châu Á có sức mạnh cộng dồn về mặt kinh tế mạnh hơn Hoa Kỳ, nhưng về mặt chính trị thì họ vẫn có vai trò thứ cấp. Tức là về mặt kinh tế họ là các quốc gia khổng lồ, nhưng về mặt chính trị và an ninh họ không có tiếng nói thích hợp. Đồng thời, Hoa Kỳ hiện nay là quốc gia số một về tổng nợ. Để duy trì vai trò của mình trên thế giới Washington rất khéo léo lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước khác, họ xây dựng vòng cung bất ổn Đông Á để chi phối các đối thủ cạnh tranh dựa vào vai trò chủ chốt về mặt quản lý xung đột ở nước khác vì quyền lợi của mình. Hiệp mới của trò chơi địa chính trị trong ...

 • 4 Ha. Polyakov Alexey Borisovich-Tiểu ban 2 _Bình BT_ tr49-54-GỬI LẠI.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Polyakov Alexey Borisovich (2016)

 • Trước đây trong giới sử học Việt Nam và nước ngoài không ai nghi ngờ rằng thế kỷ thứ X - đầu thế kỷ XI đã có quốc gia Đại Cồ Việt. Tuy nhiên tài liệu khảo cổ học chứng minh rằng quốc hiệu Đại Việt đã xuất hiện ở thế kỷ thứ X thời các triều đình Đinh và Lê. Người ta đã tìm được các viên gạсh mang dòng chữ Đại Việt quốc quân thành chuyên (大越國軍城磚) trong thành lũy của Hoa Lư. Trong khi đó không tìm thấy các viên gạch mang dòng chữ Đại Cồ Việt. Những tin tức về quốc hiệu Đại Cồ Việt đã xuất hiện chỉ trong những nguồn sử liệu thế kỷ XV. Lúc ấy các tác giả thời trung cổ đã bắt đầu sửa đổi lịch sử Việt Nam. Những sử liệu sớm hơn không nhắc đến quốc hiệu Đại Cồ Việt. Có thể đoán rằng Đi...

 • 3_ Thayer Final Draft _Tieu ban 1_ 25-48.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Carlyle A. Thayer (2016)

 • In January 2016, Vietnam’s Cabinet approved the Overall Strategy for International Integration up to 2020, Vision to 2030 (Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030). This document reviewed Vietnam’s bilateral strategic and comprehensive partnerships with twenty-five countries and concluded that more efforts had to be made to implement political commitments and to deepen cooperation, including defence and security cooperation. This paper focuses on Vietnam’s efforts in 2016 to step up international defence cooperation with major strategic partners including the five permanent members of the United Nations Security Council (China, France, Russia, the Unite...

 • 2_ Pittaya Suvakunta-Tiểu ban 1 _Bình BT_ tr13-24 xong.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Pittaya Suvakunta (2016)

 • The similarities between Thailand and Vietnam can be seen in the countries’ geographical features, society, cultural proximity, economy, and the bond between the citizens of the two countries. The diplomatic relationship between Thailand and Vietnam was established in 1976 and continues to get stronger. In 1986, Vietnam implemented the “Doi Moi” policy to reform the socialist market economy which paved the way to economic relationship, the legislation on investments, and exposure to foreign investments. Thailand started investment in Vietnam in the 1980s, which increased during the 1990s. However, in 1997, the investment declined due to the economic crisis in Thailand. When the...

 • 1_ Brantly Womack-Tiểu ban 1 _Bình BT_ tr1-12 xong.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Brantly Womack (2016)

 • Triangular international relationships are difficult to manage because every action produces simultaneous reactions from the two partners. It is more difficult to predict simultaneous reactions, and if an unexpected and undesirable result occurs it is more difficult to correct. While each side pursues its own interest, managing triangular uncertainties becomes a major concern. The Vietnam-China-United States triangle is especially complex because of its asymmetries, though it has some basic similarities to the general X>Y>Z asymmetric triangle. The U.S. is global but no longer hegemonic, China has become the major regional Asian power, and Vietnam is an important neighbor of Ch...

 • 27_ Hoàng Văn Thắng - Tiểu ban 6 _282-289_ Làn GỬI LẠI.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hoàng Văn Thắng; Bùi Thị Hà Ly; Hoàng Tuấn Anh (2016)

 • Đất ngập nói chung, đất ngập nước đô thị nói riêng, với các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái của chúng có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái đô thị. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đất ngập nước không chỉ thích ứng mà còn đóng góp quan trọng cho việc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu lên các đô thị, trong đó có Hà Nội. Hà Nội là một thành phố lớn đang phát triển nhanh cả về cơ sở hạ tầng cũng như dân số của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng từ các phát triển đó mà các vùng đất ngập nước của Hà Nội (các ao, hồ và sông) ngày càng bị thu hẹp, trong đó có Hồ Tây. Việc quản lý các vùng đất ngập nước của Hà Nội nói chung, Hồ Tây nói riêng cũng còn nhiều bất cập và thách thức. C...

 • 25_ Trương Quang Học Tiểu ban 6 264-274 Làn OK.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trương Quang Học (2016)

 • Trong hơn 20 năm phát triển theo hướng bền vững, Việt Nam đã thu được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa xứng tầm với tiềm năng của đất nước: Phát triển chưa bền vững trong cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và đặc biệt là về môi trường. Năm 2015 là một năm bước ngoặc của thế giới trong phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu: 4 hiệp định toàn cầu của Liên Hiệp Quốc đã được thông qua (Khung Hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai, Chương trình Hành động Addis Ababa, Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về khí hậu). Các hiệp định khu vực quan trọng cũng đang được triển khai và xây dựng (Hiệp định Đố...

 • 24_ Ng Thu Hà _Hà mi lại_ 255-263.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyen Thi Thu Ha; Mai Trong Nhuan; Bui Dinh Canh; Nguyen Thien Phuong Thao (2016)

 • Recently, drought has occurred severely in the Central Highland of Vietnam, particularly during dry seasons of El Niño years. Towards disaster mitigation and sustainable management for drought, this study aims to clarify relationship between drought area detected in dry peak month (March) in years El Niño occurred such as 1998, 1999, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016 with local main climate factors and land-uses. Normal Difference Drought Index (NDDI) retrieved from the difference of NDWI and NDVI was used in this study. Results showed that the most severe drought occurred in March 2005 with total area under severe level reached to 1,170 thousand hectares corresponding to 21% of the...

 • 23_ Trần Văn Thọ241-254 Làn OK.doc.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần Văn Thọ (2016)

 • Mục đích của bản báo cáo này là đánh giá lại quá trình 30 năm đổi mới của Việt Nam từ quan điểm kinh tế phát triển và đề khởi hướng phát triển cho giai đoạn tới trong bối cảnh mới của kinh tế thế giới. Tiêu điểm phân tích là chiến lược công nghiệp hóa của một nước đi sau trong giai đoạn dân số vàng. Bài viết đánh giá quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam trên cơ sở bàn lại lý luận về vai trò của công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế và phân tích kinh nghiệm của một số nước đi trước. Trong giai đoạn mới, Việt Nam đối diện bốn thách thức. Một là, thế giới ngày đang có khuynh hướng sản xuất thừa, gây ra hiện tượng rất nhiều nước chuyển sang thời đại hậu công nghiệp quá s...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1063