USSH - Dissertations : [449] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 449
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội : Luận án TS. Nhân văn khác: 60 22 03Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn; Phan, Thị Lan
2016Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt (Qua thời Trần): Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03Nguyễn, Hồng Dương, người hướng dẫn; Nguyễn, Thúy Thơm
2016Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Khoa học chính trị: 60 31 02Phùng, Hữu Phú, người hướng dẫn; Nguyễn, MInh Phương, người hướng dẫn; Vũ, Duy Tú
2016Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng : Luận án Tiến sĩ: 62 22 03Lâm, Mỹ Dung, người hướng dẫn; Ngô, Thế Phong, người hướng dẫn; Bùi, Hữu Tiến
2014Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Đoàn, Thị Minh Oanh, 1964- , người hướng dẫn; Hồ, Trọng Hoài, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Thanh, 1976-
2014Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn; Phạm, Xuân Thiên, 1972-
2014Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Nguyên Việt , người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Bình, 1956-, người hướng dẫn; Phạm, Thị Quỳnh
2013Đạo đức Tin lành và lối sống đạo đức của tín đồ tại Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Nguyễn, Hồng Dương , người hướng dẫn; Nguyễn Thanh Xuân, người hướng dẫn; Mã, Phúc Thanh Tươi
2013Vấn đề lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Lê, Văn Lực , người hướng dẫn; Phạm, Văn Đức, người hướng dẫn; Trần, Thanh Giang
2014Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Đoàn, Thị Minh Oanh, 1964- , người hướng dẫn; Hồ, Trọng Hoài, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Thanh, 1976-
2014Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Nguyên Việt , người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Bình, 1956-, người hướng dẫn; Phạm, Thị Quỳnh
2014Islamism trong bối cảnh toàn cầu hóa : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Thị Kim Oanh , người hướng dẫn; Phạm, Thái Việt , người hướng dẫn; Lương, Thị Thu Hường, 1977-
2014Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn; Phạm, Xuân Thiên, 1972-
2013Đảng lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2006 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01Đoàn, Minh Huấn , người hướng dẫn; Đinh, Xuân Lý, 1957-, người hướng dẫn; Ngô, Thị Khánh
2003Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định 1932-1945 : Luận án TS. Văn học: 60 22 34 01Phan, Cự Đệ, Người hướng dẫn; Nguyễn, Toàn Thắng
2013Công giáo với dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) : Luận án PTS. Lịch sử: 62 22 54 05Đỗ, Quang Hưng, Người hướng dẫn; Trần, Thị Mai Thanh
2016Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục và so sánh với Quốc triều hình luật: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03Phan, Huy Lê, người hướng dẫn; Phan, Hải Linh, người hướng dẫn; Phạm, Hoàng Hưng
2016Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 62 31 03Trịnh, Văn Tùng, người hướng dẫn; Vũ, Thị Thùy Dung
2016Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển thủ công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2012 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01Đoàn, Ngọc Hải; Nguyễn, Thị Như
2016Đảng lãnh đạo giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01Vũ, Quang Hiển; Nguyễn, Văn Chung
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 449