LAW - Master Theses : [3310]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3310
 • 00050009737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2019)

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhân thân người phạm tội với tư cách là căn cứ quyết định hình phạt trên cơ sở thực tiễn ở Hải Phòng qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về nhân thân người phạm tội với tư cách là căn cứ quyết định hình phạt. Luận văn xác định tính cấp thiết và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong các quy định về nhân thân người phạm tội với tư cách là một căn cứ quyết định hình phạt cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: (1) giải pháp hoàn thiện pháp luật; (2) giải pháp nâng cao năng lực của người tiến hành tố tụng bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực xã hội của người tiến hành...

 • 00050009736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Bảo Lan;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2019)

 • Qua kết quả nghiên cứu và phân tích, đánh giá tình hình tội phạm đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, tác giả đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập, định hướng,… trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này. Đồng thời, đề xuất hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Những kết quả đạt được của luận văn có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

 • 00050009735.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Vinh Hưng (2019)

 • Trong phạm vi nghiên cứu giới hạn, luận văn tập trung vào những điểm chính như: Về mặt lý luận, luận văn nghiên cứu và phân tích có hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về người tiến hành tố tụng dân sự. Về mặt thực tiễn, từ thực trạng quy định của pháp luật về người tiến hành tố tụng dân sự hiện nay, luận văn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế của các quy định này đối với hoạt động của những người tiến hành tố tụng. Về mặt định hướng hoàn thiện pháp luật, luận văn đề xuất một số kiến nghị quan trọng là cơ sở để hoàn thiện các quy định pháp luật về người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự tại Việt Nam.

 • 00050009734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Ánh;  Advisor: Nguyễn Bích Thảo (2019)

 • Thứ nhất, làm rõ một số vấn lý luận về tranh tụng tại phiên toà dân sự sơ thẩm như khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò của các chủ thể và ý nghĩa của tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm. Thứ hai, nghiên cứu các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam và thực tiễn áp dụng, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của chúng. Thứ ba, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

 • 00050009733.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Châm (2019)

 • a) Làm rõ vấn đề lý luận về một số nội dung sau: - Làm rõ nội hàm của vật quyền, vật quyền đảm bảo và vật quyền đảm bảo ước định. Đặc tính và hiệu lực của vật quyền bảo đảm ước định. Nội dung nghiên cứu này là nền tảng, cơ sở pháp lý khi nghiên cứu chuyên sâu về xử lý tài sản bảo đảm. - Các vấn đề chung về xử lý tài sản bảo đảm như khái niệm, đặc điểm pháp lý, nội dung cơ bản của xử lý tài sản bảo đảm. b) Làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về vật quyền, vật quyền đảm bảo và vật quyền đảm bảo ước định. Đánh giá, so sánh với một số quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 và các quy định về xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản...

 • 00050009732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2019)

 • Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân gia đìnhtrong tố tụng dân sự việt nam như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình Thứ hai, nêu và phân tích được thực trạng thi hành, áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện cũng như nêu lên những điểm còn vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu hôn nhân và gia đình trong thực tiễn giải quyết tại tòa án. Thứ ba, trên cơ ...

 • 00050009730.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Quang Vinh;  Advisor: Trần, Thu Hạnh (2019)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam Luận văn nghiên cứu một cách cụ thể và toàn diện các quy định của pháp luật hình sự về Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam; nghiên cứu thực tiễn việc áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đưa ra các giải, pháp kiến nghị việc hoàn thiện các quy định đối với việc xử lý người phạm tội về lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam, từ đó tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 • 00050009729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2019)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ BMKD và cam kết giữa các quốc gia về bảo hộ bí mật kinh doanh trong một số FTA song phương cũng như đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết và được đánh giá là có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế Việt Nam khi chính thức gia nhập, cung cấp cho người đọc cái nhìn mới nhất, tổng quan nhất về bảo hộ BMKD trong pháp luật SHTT Việt Nam cũng như trong các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết. Qua đó rút ra được những bất cập cần phải hoàn thiện của pháp luật Việt Nam so với Hiệp định quốc tế.

 • 00050009728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Linh;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2019)

 • Thứ nhất, Vấn đề lí luận cơ bản của giải thích hợp đồng gồm: Các phương pháp giải thích hợp đồng, các nguyên tắc và cách thức giải thích hợp đồng. Có thể thấy các nội dung cơ bản của giải thích hợp đồng được pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ hơn, có kế thừa các quy định của các Bộ luật đi trước và có những đổi mới phù hợp với các điều ước quốc tế và sự phát triển cùng với xu thể hòa nhập với hệ thống pháp luật thế giới. Thứ hai, Luận văn đã chỉ ra được những điểm mới và những điểm bất cập trong quy định giải thích hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015 Thứ ba, Luận văn đã đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định về giải thích hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

 • 00050009727.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Vinh Hưng (2019)

 • Trong phạm vi nghiên cứu giới hạn, luận văn tập trung vào những điểm chính sau: Về mặt lý luận, luận văn nghiên cứu và phân tích có hệ thống các vấn đề như khái niệm, đặc điểm… về kỹ năng hòa giải trong vụ án HN&GĐ. Về mặt thực tiễn, từ thực trạng quy định của pháp luật về hòa giải vụ án HN&GĐ, luận văn hệ thống thành quy trình, thủ tục cụ thể khi tiến hành hòa giải vụ án HN&GĐ. Về mặt định hướng hoàn thiện, luận văn đưa ra cơ sở hình thành những định hướng và đề xuất những giải pháp để hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật về kỹ năng hòa giải vụ án HN&GĐ.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3310

LAW - Master Theses : [3310]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3310
 • 00050009737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2019)

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhân thân người phạm tội với tư cách là căn cứ quyết định hình phạt trên cơ sở thực tiễn ở Hải Phòng qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về nhân thân người phạm tội với tư cách là căn cứ quyết định hình phạt. Luận văn xác định tính cấp thiết và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong các quy định về nhân thân người phạm tội với tư cách là một căn cứ quyết định hình phạt cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: (1) giải pháp hoàn thiện pháp luật; (2) giải pháp nâng cao năng lực của người tiến hành tố tụng bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực xã hội của người tiến hành...

 • 00050009736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Bảo Lan;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2019)

 • Qua kết quả nghiên cứu và phân tích, đánh giá tình hình tội phạm đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, tác giả đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập, định hướng,… trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này. Đồng thời, đề xuất hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Những kết quả đạt được của luận văn có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

 • 00050009735.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Vinh Hưng (2019)

 • Trong phạm vi nghiên cứu giới hạn, luận văn tập trung vào những điểm chính như: Về mặt lý luận, luận văn nghiên cứu và phân tích có hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về người tiến hành tố tụng dân sự. Về mặt thực tiễn, từ thực trạng quy định của pháp luật về người tiến hành tố tụng dân sự hiện nay, luận văn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế của các quy định này đối với hoạt động của những người tiến hành tố tụng. Về mặt định hướng hoàn thiện pháp luật, luận văn đề xuất một số kiến nghị quan trọng là cơ sở để hoàn thiện các quy định pháp luật về người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự tại Việt Nam.

 • 00050009734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Ánh;  Advisor: Nguyễn Bích Thảo (2019)

 • Thứ nhất, làm rõ một số vấn lý luận về tranh tụng tại phiên toà dân sự sơ thẩm như khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò của các chủ thể và ý nghĩa của tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm. Thứ hai, nghiên cứu các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam và thực tiễn áp dụng, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của chúng. Thứ ba, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

 • 00050009733.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Châm (2019)

 • a) Làm rõ vấn đề lý luận về một số nội dung sau: - Làm rõ nội hàm của vật quyền, vật quyền đảm bảo và vật quyền đảm bảo ước định. Đặc tính và hiệu lực của vật quyền bảo đảm ước định. Nội dung nghiên cứu này là nền tảng, cơ sở pháp lý khi nghiên cứu chuyên sâu về xử lý tài sản bảo đảm. - Các vấn đề chung về xử lý tài sản bảo đảm như khái niệm, đặc điểm pháp lý, nội dung cơ bản của xử lý tài sản bảo đảm. b) Làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về vật quyền, vật quyền đảm bảo và vật quyền đảm bảo ước định. Đánh giá, so sánh với một số quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 và các quy định về xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản...

 • 00050009732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2019)

 • Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân gia đìnhtrong tố tụng dân sự việt nam như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình Thứ hai, nêu và phân tích được thực trạng thi hành, áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện cũng như nêu lên những điểm còn vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu hôn nhân và gia đình trong thực tiễn giải quyết tại tòa án. Thứ ba, trên cơ ...

 • 00050009730.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Quang Vinh;  Advisor: Trần, Thu Hạnh (2019)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam Luận văn nghiên cứu một cách cụ thể và toàn diện các quy định của pháp luật hình sự về Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam; nghiên cứu thực tiễn việc áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đưa ra các giải, pháp kiến nghị việc hoàn thiện các quy định đối với việc xử lý người phạm tội về lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam, từ đó tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 • 00050009729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2019)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ BMKD và cam kết giữa các quốc gia về bảo hộ bí mật kinh doanh trong một số FTA song phương cũng như đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết và được đánh giá là có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế Việt Nam khi chính thức gia nhập, cung cấp cho người đọc cái nhìn mới nhất, tổng quan nhất về bảo hộ BMKD trong pháp luật SHTT Việt Nam cũng như trong các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết. Qua đó rút ra được những bất cập cần phải hoàn thiện của pháp luật Việt Nam so với Hiệp định quốc tế.

 • 00050009728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Linh;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2019)

 • Thứ nhất, Vấn đề lí luận cơ bản của giải thích hợp đồng gồm: Các phương pháp giải thích hợp đồng, các nguyên tắc và cách thức giải thích hợp đồng. Có thể thấy các nội dung cơ bản của giải thích hợp đồng được pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ hơn, có kế thừa các quy định của các Bộ luật đi trước và có những đổi mới phù hợp với các điều ước quốc tế và sự phát triển cùng với xu thể hòa nhập với hệ thống pháp luật thế giới. Thứ hai, Luận văn đã chỉ ra được những điểm mới và những điểm bất cập trong quy định giải thích hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015 Thứ ba, Luận văn đã đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định về giải thích hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

 • 00050009727.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Vinh Hưng (2019)

 • Trong phạm vi nghiên cứu giới hạn, luận văn tập trung vào những điểm chính sau: Về mặt lý luận, luận văn nghiên cứu và phân tích có hệ thống các vấn đề như khái niệm, đặc điểm… về kỹ năng hòa giải trong vụ án HN&GĐ. Về mặt thực tiễn, từ thực trạng quy định của pháp luật về hòa giải vụ án HN&GĐ, luận văn hệ thống thành quy trình, thủ tục cụ thể khi tiến hành hòa giải vụ án HN&GĐ. Về mặt định hướng hoàn thiện, luận văn đưa ra cơ sở hình thành những định hướng và đề xuất những giải pháp để hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật về kỹ năng hòa giải vụ án HN&GĐ.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3310