Economics and Business : [397]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 397
 • Current Situation of the Efficiency of National Budget Allocation in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trọng Vinh; Nguyễn, Cẩm Nhung (2019)

 • Bài viết đánh giá hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2009-2015 bằng các mô hình kinh tế lượng OLS, FEM, REM, FGLS. Kết quả cho thấy……….., Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách và giải pháp nhằm phân bổ ngân sách nhà nước hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian tới.

 • Factors Affect Green Food Consumption Intention of Consumers in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Bảo Thoa; Hoàng, Lê Kiên; Nguyễn, Thu Uyên; Nguyễn, Thị Uyên (2019)

 • Trong bối cảnh an toàn thực phẩm trở thành mối lo ngại hàng đầu của người tiêu dùng, Khoảng 50% đã từng nghe nói tới thuật ngữ “hữu cơ” nhưng lại không hiểu về nó, và chỉ khoảng 10% tổng số người tiêu dùng ở Hà Nội là có hiểu biết đúng/đầy đủ về thực phẩm hữu cơ (Ngô Minh Hải và Vũ Quỳnh Hoa, 2016) việc thiếu hiểu biết về thực phẩm hữu cơ sẽ dẫn đến khả năng người tiêu dùng hạn chế ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra các nhân tố ảnh hưởng theo hướng thúc đẩy hoặc cản trở ý định tiêu dùng sản phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất các chương trình, chính sách nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như...

 • Factors Influencing MNCs’ Location Decision Research Gaps and Some Recommendations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai (2019)

 • Sự phát triển mạnh mẽ của đầu tư quốc tế trong những thập kỷ gần đây đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trường phái lý thuyết giải thích hiện tượng này và cố gắng trả lời câu hỏi tại sao các công ty đa quốc gia (MNCs) lại lựa chọn phân bố đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của họ ở đại điểm này mà không phải ở các địa điểm khác? Đâu là những nhân tố tác động tới sự lựa chọn đó? Nghiên cứu trong lĩnh vực này bắt nguồn từ hai hướng đan xen nhau: hướng thứ nhất bắt nguồn từ lý thuyết thương mại và kinh tế học về tổ chức công nghiệp và hướng thứ hai là cách tiếp cận quy trình quốc tế hóa gắn liền với mô hình Uppsala. Tuy nhiên, cả hai cách tiếp cận này đều có những hạn chế và sự thiên l...

 • Implementation of Competence Framework to Evaluate Middle Managers DOJI Gemstone Jewelry Group Case Study.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Vũ Phương Anh (2019)

 • Bài viết trình bày kết quả ứng dụng lý thuyết về khung năng lực để đánh giá mức độ đáp ứng năng lực của quản lý cấp trung trong doanh nghiệp, với nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (gọi tắt là Tập đoàn DOJI). Bằng việc sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu và khảo sát qua phiếu điều tra, kết quả nghiên cứu cho thấy đội ngũ quản lý cấp trung tại Tập đoàn DOJI đã đáp ứng tương đối tốt hầu hết các năng lực thuộc các nhóm về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý điều hành cũng như năng lực phát triển cá nhân. Tuy nhiên, một số năng lực cần tiếp tục cải thiện gồm năng lực quản lý thời gian, năng lực đào tạo và dẫn dắt cấp dưới, năng lực đổi mới và học hỏi. Các giải phá...

 • Logistics Activities in Vietnamese Retail Enterprises Problems and Solutions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Vũ, Thị Minh Hiền (2019)

 • Logistics là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự sẵn có và đầy đủ của hàng hóa, giúp các doanh nghiệp bán lẻ nhanh chóng phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Hiện nay, hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn nhiều hạn chế, làm giảm hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm quan sát, tổng hợp tài liệu, phỏng vấn doanh nghiệp và nghiên cứu trường hợp, bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại về hoạt động logistics của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam; đồng thời tìm hiểu thực tế hoạt động logistic của chuỗi siêu thị và cửa hàng Vinmart. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thú...

 • Researching the Factors Influencing the Satisfaction of Master Students at VNU School of Interdisciplinary Studies.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Huy Thưởng; Nguyễn, Thị Phương Hồng (2019)

 • Nâng cao chất lượng để bắt kịp với xu thế của thời đại là nhiệm vụ sống còn của các cơ sở đào tạo hiện nay. Các cơ sở đào tạo cần phải nắm bắt nhu cầu thị trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng - người học. Theo đó, các nhà quản lý giáo dục cần phải vận dụng các chiến lược thị trường đang được sử dụng bởi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cần phải nhận thức được vai trò của cơ sở đào tạo là một ngành dịch vụ, có trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu của người học [1, 2]. Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về sự hài lòng của người học. Song mỗi nghiên cứu có mục tiêu riêng và được thực hiện trong các phạm vi khác nhau. Nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm thông tin về các yếu tố tác động ...

 • Situation of the Consumers’ Understanding Level and Behaviours in Safe Vegetables Market in Thai Nguyen City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Minh Khuyên (2019)

 • Nghiên cứu xác định mức độ nhận thức, hành vi tiêu dùng các sản phẩm rau an toàn tại thành phố Thái Nguyên thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn 252 người tiêu dùng. Kết quả chỉ ra mức độ hiểu biết và tỷ lệ tiêu dùng rau an toàn còn hạn chế. Hiện nay giá rau an toàn ở mức cao, chất lượng chưa đáng tin cậy và hệ thống cửa hàng bán rau an toàn còn ít là những yếu tố chính cản trở quyết định mua của người tiêu dùng.

 • The Adaptation of Individuals with Organizational Changes Explore the Factors Reflecting the Individual Readiness for Change.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoài Thu (2019)

 • Nghiên cứu khám phá các khía cạnh của phạm trù sẵn sàng thay đổi ở cấp độ cá nhân. Tính tình huống cũng được khảo sát để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm cá nhân khác nhau về giới tính, vị trí công việc và số người phụ thuộc. Kết quả cho thấy sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức được phản ánh thông qua 5 nhân tố: cảm xúc của cá nhân, nhận thức về sự phù hợp của thay đổi, sự ủng hộ của lãnh đạo với thay đổi, khả năng thực hiện thay đổi của cá nhân và giá trị lợi ích cá nhân từ thay đổi. Trong đó, nhân tố cảm xúc cá nhân là một thành phần mới được phát triển thêm so với các nghiên cứu đã có trước đây. Kết quả nghiên cứu có thể giúp nhà quản lý có cái nhìn đầy đủ hơn...

 • The Impact of Eco-label to Consumer Attitude and Green Purchase Intention in Agricultural Products A Theoretical Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà; Lê, Trung Hiếu; Vũ, Trà My (2019)

 • Xu hướng tiêu dùng xanh đang làm thay đổi ý định trong lựa chọn và mua sắm của người tiêu dùng. Nhãn sinh thái hình thành với vai trò kích thích hành vi mua sản phẩm thân thiện môi trường và truyền tải thông điệp sản phẩm xanh. Dựa trên tổng hợp các mô hình và lý thuyết hành vi ý định, bài viết đề xuất khung phân tích sử dụng 4 yếu tố (kiến thức nhãn sinh thái, niềm tin, nhận thức giá trị, mối quan tâm đến môi trường) để phân tích ảnh hưởng của nhãn sinh thái đối với thái độ người tiêu dùng và ý định mua xanh sản phẩm nông nghiệp.

 • The Research of Factors Affect to Cosumer Choice Motives for Purchasing Pure Coffe in Dalat City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Anh; Nguyễn, Thị Tuyết Hạnh (2019)

 • Nghiên cứu xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua cà phê nguyên chất của người tiêu dùng tại thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu này được tiến hành qua hai giai đoạn: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: “Động cơ” tác động tích cực đến “Chuẩn chủ quan” của khách hàng (β =0,789), “Thái độ” (β =0,7053), “Nhận thức về kiểm soát hành vi” (β =0,665). Và các yếu tố “Chuẩn chủ quan” (β = 0,412), “Thái độ” (β = 0,291) và “Nhận thức về kiểm soát hành vi” (β = 0,274) của người tiêu dùng đều có tác động tích cực đến “Ý định mua” cà phê nguyên chất của khách hàng. Kết quả nghiên cứu có thể là một tài liệu tham khảo về mặt lý t...

 • Valuing Heritage as a Public Good Initial Application to ZTCM in Hoi An, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng; Nguyễn, An Thịnh; Nguyễn, Thị Vĩnh Hà; Nguyễn, Thị Hoa Hạnh (2019)

 • Tổng quan nghiên cứu cho thấy hầu hết các nghiên cứu lượng giá đối với di sản đều xây dựng đường cầu với cách tiếp cận đường cầu của một hàng hóa tư. Chúng tôi lập luận rằng di sản là một dạng hàng hóa công có tính thuần túy khá cao. Việc lượng giá đối với một di sản có thể đem lại kết quả chính xác hơn nếu đường cầu được thiết lập dựa trên cách tiếp cận xây dựng đường cầu của một hàng hóa công. Nghiên cứu này trình bày những lập luận về tính ưu việt của việc lượng giá di sản giữa cách xây dựng đường cầu của hàng hóa công so với đường cầu của hàng hóa tư, và áp dụng ban đầu cho phương pháp lượng giá chi phí du lịch theo khu vực (ZTCM) đối với di sản Hội An, Việt Nam. Kết quả ch...

 • Developing Effective Top Management Team at Vietnamese SMEs.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ho, Nhu Hai (2019)

 • Despite an increasing number of studies focusing on leadership at Vietnamese small and medium sized enteprises (SMEs), there is a lack of empirical research on collective leadership and development of effective top management team (TMT). The purpose of this paper is to review the literature with a view of characteristics forming an effective TMT. Taking the team effectiveness theory, upper echelons theory and behavioral theory of the firm, theoretical characteristics of effective TMT was created, and then an empirical research was conducted on a sample of 141 SMEs. The common characteristics of an effective TMT are identified, including shared vision, optimal team size, role cl...

 • Attitude to and Usage Intention of High School Students Toward Electric Two-Wheeled Vehicles in Hanoi City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trinh, Thu Thuy; Pham, Thi Thanh Hong (2019)

 • In recent years, electric two-wheeled vehicles (E2Ws) including electric bicycles and electric motorcycles have been used widely in Vietnam. Currently, the total number of E2Ws used is 3 million and with an average growth rate of 13.33% an estimated 6 million E2Ws will be used in 2024. E2Ws have been used widely among Vietnam’s youth. Based on the Theory of Planned Behavior (TPB) of Ajzen (2005, 2016) [1, 2], the main purpose of this research is to identify factors affecting the attitude to and intention of high school students in Hanoi city towards E2W usage and their affected level. The analytical results show that the attitude towards E2W usage is influenced respectively in ...

 • Building Competence Frameworks for Vietnam Middle Management in the Hotel Industry.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Vu Phuong Anh; Ta, Huy Hung (2019)

 • Competence frameworks are the trend for human resource management in a dynamic environment. In Vietnam’s dynamic environment, the hotel industry is witnessing fast changes to adapt to the development of the Vietnamese economy. This requires a new model for human resource management in the hotel industry, in particular for middle managers. In this research, the author used a quantitative method to analyze the requirements for competence for middle managers in the hotel industry and has proposed a capability framework, including three main clusters: Professional competence, Executive and management Competence and Self-management competence - for middle managers in the Vietnamese ...

 • The Optimal Public Expenditure in Developing Countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Khac Lich; Duong, Cam Tu (2019)

 • Many researchers believe that government expenditures promote economic growth at the first development stage. However, as public expenditure becomes too large, countries will suffer a huge tax burden and tax distortions. This suggests an optimal public expenditure at which economic growth rate is the highest. However, the optimal point would differ across countries because of differences in economic structure. In this present paper, the optimal public expenditure in the developing countries is analyzed. Based on descriptive statistics and regression analysis of 30 developing countries in the period 2004-2013, the findings of this paper are threefold: (i) public expenditure increases ...

 • Responsible Investment Issues in Special Economic Zone Investment in Mainland Southeast Asia.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Wash, John (2019)

 • This paper seeks to explore environmental, social and governance issues arising from investment in special economic zones (SEZs) in the mainland Southeast Asian region through a mixture of thick analytical description and multiple case study approach. All the states studied here have embraced the SEZ approach as it offers rapid economic development without any implications for the political settlement, which is considered beneficial by current administrations. Particular emphasis is placed on environmental, social and governance issues in the region covered and some complex issues that have emerged. It is shown that the situation is complex and continually evolving and that there are...

 • The Impact of Capital Structure on Firm Performance of Vietnamese Non-financial Listed Companies Based on Agency Cost Theory.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thuy Anh; Tran, Thi Phuong Thao (2019)

 • This paper investigates the impact of capital structure on firm performance using a sample of 3,122 observations of 446 non-financial listed companies on the Vietnam stock market during 2011-2017. Using firm performance measures, namely ROE and Tobin Q, we examined if higher leveraged firms are more efficient or less in their performance. We employed the fixed effect model to prove that there is an inverse U-shaped relationship between leverage and ROE, and then we can find a preferred capital structure for Vietnam non-financial firms. To deal with endogeneity problem of the leverage variable, we employ two stage least squares (2SLS) regression with instrument variable estimators, wh...

 • Agricultural Development in Japan Experience and Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vĩnh, Bảo Ngọc (2019)

 • Hiện nay, nền nông nghiệp Nhật Bản đang đứng hàng đầu thế giới về chất lượng và sản lượng. Quá trình đi lên trở thành nền nông nghiệp hàng đầu thế giới của Nhật Bản bắt đầu từ những thay đổi ở tầm chính sách vĩ mô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản đã đi từ các bước đầu tiên là cải cách đất nông nghiệp để xây dựng nhà nông tự chủ, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ lúa sang sản phẩm có nhu cầu ngày càng cao trên cơ sở luật pháp. Từ những năm 1990, Nhật Bản áp dụng mạnh hơn nguyên lý thị trường trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm hài hòa với đời sống nông thôn. Do đó, bài viết tập trung nghiên cứu những thành công trong chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở N...

 • Research the Impact of Trade Facilitation on Trade between Vietnam and ASEAN Empirical Analysis Based on Commercial Gravity Model.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ming, Cui Ri; Đào, Văn Dậy (2019)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm tính toán đo lường mức độ thuận lợi hóa thương mại các nước ASEAN. Nghiên cứu lựa chọn 5 chỉ tiêu của thuận lợi hóa thương mại gồm cơ sở hạ tầng, môi trường hải quan, thương mại điện tử, môi trường thể chế và môi trường hải quan, để đo lường mức độ thuận lợi hóa thương mại của các nước ASEAN và sử dụng mô hình trọng lực để phân tích thực nghiệm tác động của thuận lợi hóa thương mại các nước ASEAN đến thương mại Việt Nam - ASEAN. Kết quả cho thấy thuận lợi hóa thương mại tác động sâu sắc đến lưu lượng xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam, từ đó nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam và các nước ASEAN.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 397

Economics and Business : [397]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 397
 • Current Situation of the Efficiency of National Budget Allocation in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trọng Vinh; Nguyễn, Cẩm Nhung (2019)

 • Bài viết đánh giá hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2009-2015 bằng các mô hình kinh tế lượng OLS, FEM, REM, FGLS. Kết quả cho thấy……….., Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách và giải pháp nhằm phân bổ ngân sách nhà nước hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian tới.

 • Factors Affect Green Food Consumption Intention of Consumers in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Bảo Thoa; Hoàng, Lê Kiên; Nguyễn, Thu Uyên; Nguyễn, Thị Uyên (2019)

 • Trong bối cảnh an toàn thực phẩm trở thành mối lo ngại hàng đầu của người tiêu dùng, Khoảng 50% đã từng nghe nói tới thuật ngữ “hữu cơ” nhưng lại không hiểu về nó, và chỉ khoảng 10% tổng số người tiêu dùng ở Hà Nội là có hiểu biết đúng/đầy đủ về thực phẩm hữu cơ (Ngô Minh Hải và Vũ Quỳnh Hoa, 2016) việc thiếu hiểu biết về thực phẩm hữu cơ sẽ dẫn đến khả năng người tiêu dùng hạn chế ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra các nhân tố ảnh hưởng theo hướng thúc đẩy hoặc cản trở ý định tiêu dùng sản phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất các chương trình, chính sách nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như...

 • Factors Influencing MNCs’ Location Decision Research Gaps and Some Recommendations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai (2019)

 • Sự phát triển mạnh mẽ của đầu tư quốc tế trong những thập kỷ gần đây đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trường phái lý thuyết giải thích hiện tượng này và cố gắng trả lời câu hỏi tại sao các công ty đa quốc gia (MNCs) lại lựa chọn phân bố đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của họ ở đại điểm này mà không phải ở các địa điểm khác? Đâu là những nhân tố tác động tới sự lựa chọn đó? Nghiên cứu trong lĩnh vực này bắt nguồn từ hai hướng đan xen nhau: hướng thứ nhất bắt nguồn từ lý thuyết thương mại và kinh tế học về tổ chức công nghiệp và hướng thứ hai là cách tiếp cận quy trình quốc tế hóa gắn liền với mô hình Uppsala. Tuy nhiên, cả hai cách tiếp cận này đều có những hạn chế và sự thiên l...

 • Implementation of Competence Framework to Evaluate Middle Managers DOJI Gemstone Jewelry Group Case Study.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Vũ Phương Anh (2019)

 • Bài viết trình bày kết quả ứng dụng lý thuyết về khung năng lực để đánh giá mức độ đáp ứng năng lực của quản lý cấp trung trong doanh nghiệp, với nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (gọi tắt là Tập đoàn DOJI). Bằng việc sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu và khảo sát qua phiếu điều tra, kết quả nghiên cứu cho thấy đội ngũ quản lý cấp trung tại Tập đoàn DOJI đã đáp ứng tương đối tốt hầu hết các năng lực thuộc các nhóm về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý điều hành cũng như năng lực phát triển cá nhân. Tuy nhiên, một số năng lực cần tiếp tục cải thiện gồm năng lực quản lý thời gian, năng lực đào tạo và dẫn dắt cấp dưới, năng lực đổi mới và học hỏi. Các giải phá...

 • Logistics Activities in Vietnamese Retail Enterprises Problems and Solutions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Vũ, Thị Minh Hiền (2019)

 • Logistics là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự sẵn có và đầy đủ của hàng hóa, giúp các doanh nghiệp bán lẻ nhanh chóng phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Hiện nay, hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn nhiều hạn chế, làm giảm hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm quan sát, tổng hợp tài liệu, phỏng vấn doanh nghiệp và nghiên cứu trường hợp, bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại về hoạt động logistics của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam; đồng thời tìm hiểu thực tế hoạt động logistic của chuỗi siêu thị và cửa hàng Vinmart. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thú...

 • Researching the Factors Influencing the Satisfaction of Master Students at VNU School of Interdisciplinary Studies.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Huy Thưởng; Nguyễn, Thị Phương Hồng (2019)

 • Nâng cao chất lượng để bắt kịp với xu thế của thời đại là nhiệm vụ sống còn của các cơ sở đào tạo hiện nay. Các cơ sở đào tạo cần phải nắm bắt nhu cầu thị trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng - người học. Theo đó, các nhà quản lý giáo dục cần phải vận dụng các chiến lược thị trường đang được sử dụng bởi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cần phải nhận thức được vai trò của cơ sở đào tạo là một ngành dịch vụ, có trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu của người học [1, 2]. Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về sự hài lòng của người học. Song mỗi nghiên cứu có mục tiêu riêng và được thực hiện trong các phạm vi khác nhau. Nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm thông tin về các yếu tố tác động ...

 • Situation of the Consumers’ Understanding Level and Behaviours in Safe Vegetables Market in Thai Nguyen City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Minh Khuyên (2019)

 • Nghiên cứu xác định mức độ nhận thức, hành vi tiêu dùng các sản phẩm rau an toàn tại thành phố Thái Nguyên thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn 252 người tiêu dùng. Kết quả chỉ ra mức độ hiểu biết và tỷ lệ tiêu dùng rau an toàn còn hạn chế. Hiện nay giá rau an toàn ở mức cao, chất lượng chưa đáng tin cậy và hệ thống cửa hàng bán rau an toàn còn ít là những yếu tố chính cản trở quyết định mua của người tiêu dùng.

 • The Adaptation of Individuals with Organizational Changes Explore the Factors Reflecting the Individual Readiness for Change.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoài Thu (2019)

 • Nghiên cứu khám phá các khía cạnh của phạm trù sẵn sàng thay đổi ở cấp độ cá nhân. Tính tình huống cũng được khảo sát để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm cá nhân khác nhau về giới tính, vị trí công việc và số người phụ thuộc. Kết quả cho thấy sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức được phản ánh thông qua 5 nhân tố: cảm xúc của cá nhân, nhận thức về sự phù hợp của thay đổi, sự ủng hộ của lãnh đạo với thay đổi, khả năng thực hiện thay đổi của cá nhân và giá trị lợi ích cá nhân từ thay đổi. Trong đó, nhân tố cảm xúc cá nhân là một thành phần mới được phát triển thêm so với các nghiên cứu đã có trước đây. Kết quả nghiên cứu có thể giúp nhà quản lý có cái nhìn đầy đủ hơn...

 • The Impact of Eco-label to Consumer Attitude and Green Purchase Intention in Agricultural Products A Theoretical Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà; Lê, Trung Hiếu; Vũ, Trà My (2019)

 • Xu hướng tiêu dùng xanh đang làm thay đổi ý định trong lựa chọn và mua sắm của người tiêu dùng. Nhãn sinh thái hình thành với vai trò kích thích hành vi mua sản phẩm thân thiện môi trường và truyền tải thông điệp sản phẩm xanh. Dựa trên tổng hợp các mô hình và lý thuyết hành vi ý định, bài viết đề xuất khung phân tích sử dụng 4 yếu tố (kiến thức nhãn sinh thái, niềm tin, nhận thức giá trị, mối quan tâm đến môi trường) để phân tích ảnh hưởng của nhãn sinh thái đối với thái độ người tiêu dùng và ý định mua xanh sản phẩm nông nghiệp.

 • The Research of Factors Affect to Cosumer Choice Motives for Purchasing Pure Coffe in Dalat City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Anh; Nguyễn, Thị Tuyết Hạnh (2019)

 • Nghiên cứu xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua cà phê nguyên chất của người tiêu dùng tại thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu này được tiến hành qua hai giai đoạn: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: “Động cơ” tác động tích cực đến “Chuẩn chủ quan” của khách hàng (β =0,789), “Thái độ” (β =0,7053), “Nhận thức về kiểm soát hành vi” (β =0,665). Và các yếu tố “Chuẩn chủ quan” (β = 0,412), “Thái độ” (β = 0,291) và “Nhận thức về kiểm soát hành vi” (β = 0,274) của người tiêu dùng đều có tác động tích cực đến “Ý định mua” cà phê nguyên chất của khách hàng. Kết quả nghiên cứu có thể là một tài liệu tham khảo về mặt lý t...

 • Valuing Heritage as a Public Good Initial Application to ZTCM in Hoi An, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng; Nguyễn, An Thịnh; Nguyễn, Thị Vĩnh Hà; Nguyễn, Thị Hoa Hạnh (2019)

 • Tổng quan nghiên cứu cho thấy hầu hết các nghiên cứu lượng giá đối với di sản đều xây dựng đường cầu với cách tiếp cận đường cầu của một hàng hóa tư. Chúng tôi lập luận rằng di sản là một dạng hàng hóa công có tính thuần túy khá cao. Việc lượng giá đối với một di sản có thể đem lại kết quả chính xác hơn nếu đường cầu được thiết lập dựa trên cách tiếp cận xây dựng đường cầu của một hàng hóa công. Nghiên cứu này trình bày những lập luận về tính ưu việt của việc lượng giá di sản giữa cách xây dựng đường cầu của hàng hóa công so với đường cầu của hàng hóa tư, và áp dụng ban đầu cho phương pháp lượng giá chi phí du lịch theo khu vực (ZTCM) đối với di sản Hội An, Việt Nam. Kết quả ch...

 • Developing Effective Top Management Team at Vietnamese SMEs.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ho, Nhu Hai (2019)

 • Despite an increasing number of studies focusing on leadership at Vietnamese small and medium sized enteprises (SMEs), there is a lack of empirical research on collective leadership and development of effective top management team (TMT). The purpose of this paper is to review the literature with a view of characteristics forming an effective TMT. Taking the team effectiveness theory, upper echelons theory and behavioral theory of the firm, theoretical characteristics of effective TMT was created, and then an empirical research was conducted on a sample of 141 SMEs. The common characteristics of an effective TMT are identified, including shared vision, optimal team size, role cl...

 • Attitude to and Usage Intention of High School Students Toward Electric Two-Wheeled Vehicles in Hanoi City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trinh, Thu Thuy; Pham, Thi Thanh Hong (2019)

 • In recent years, electric two-wheeled vehicles (E2Ws) including electric bicycles and electric motorcycles have been used widely in Vietnam. Currently, the total number of E2Ws used is 3 million and with an average growth rate of 13.33% an estimated 6 million E2Ws will be used in 2024. E2Ws have been used widely among Vietnam’s youth. Based on the Theory of Planned Behavior (TPB) of Ajzen (2005, 2016) [1, 2], the main purpose of this research is to identify factors affecting the attitude to and intention of high school students in Hanoi city towards E2W usage and their affected level. The analytical results show that the attitude towards E2W usage is influenced respectively in ...

 • Building Competence Frameworks for Vietnam Middle Management in the Hotel Industry.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Vu Phuong Anh; Ta, Huy Hung (2019)

 • Competence frameworks are the trend for human resource management in a dynamic environment. In Vietnam’s dynamic environment, the hotel industry is witnessing fast changes to adapt to the development of the Vietnamese economy. This requires a new model for human resource management in the hotel industry, in particular for middle managers. In this research, the author used a quantitative method to analyze the requirements for competence for middle managers in the hotel industry and has proposed a capability framework, including three main clusters: Professional competence, Executive and management Competence and Self-management competence - for middle managers in the Vietnamese ...

 • The Optimal Public Expenditure in Developing Countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Khac Lich; Duong, Cam Tu (2019)

 • Many researchers believe that government expenditures promote economic growth at the first development stage. However, as public expenditure becomes too large, countries will suffer a huge tax burden and tax distortions. This suggests an optimal public expenditure at which economic growth rate is the highest. However, the optimal point would differ across countries because of differences in economic structure. In this present paper, the optimal public expenditure in the developing countries is analyzed. Based on descriptive statistics and regression analysis of 30 developing countries in the period 2004-2013, the findings of this paper are threefold: (i) public expenditure increases ...

 • Responsible Investment Issues in Special Economic Zone Investment in Mainland Southeast Asia.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Wash, John (2019)

 • This paper seeks to explore environmental, social and governance issues arising from investment in special economic zones (SEZs) in the mainland Southeast Asian region through a mixture of thick analytical description and multiple case study approach. All the states studied here have embraced the SEZ approach as it offers rapid economic development without any implications for the political settlement, which is considered beneficial by current administrations. Particular emphasis is placed on environmental, social and governance issues in the region covered and some complex issues that have emerged. It is shown that the situation is complex and continually evolving and that there are...

 • The Impact of Capital Structure on Firm Performance of Vietnamese Non-financial Listed Companies Based on Agency Cost Theory.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thuy Anh; Tran, Thi Phuong Thao (2019)

 • This paper investigates the impact of capital structure on firm performance using a sample of 3,122 observations of 446 non-financial listed companies on the Vietnam stock market during 2011-2017. Using firm performance measures, namely ROE and Tobin Q, we examined if higher leveraged firms are more efficient or less in their performance. We employed the fixed effect model to prove that there is an inverse U-shaped relationship between leverage and ROE, and then we can find a preferred capital structure for Vietnam non-financial firms. To deal with endogeneity problem of the leverage variable, we employ two stage least squares (2SLS) regression with instrument variable estimators, wh...

 • Agricultural Development in Japan Experience and Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vĩnh, Bảo Ngọc (2019)

 • Hiện nay, nền nông nghiệp Nhật Bản đang đứng hàng đầu thế giới về chất lượng và sản lượng. Quá trình đi lên trở thành nền nông nghiệp hàng đầu thế giới của Nhật Bản bắt đầu từ những thay đổi ở tầm chính sách vĩ mô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản đã đi từ các bước đầu tiên là cải cách đất nông nghiệp để xây dựng nhà nông tự chủ, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ lúa sang sản phẩm có nhu cầu ngày càng cao trên cơ sở luật pháp. Từ những năm 1990, Nhật Bản áp dụng mạnh hơn nguyên lý thị trường trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm hài hòa với đời sống nông thôn. Do đó, bài viết tập trung nghiên cứu những thành công trong chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở N...

 • Research the Impact of Trade Facilitation on Trade between Vietnam and ASEAN Empirical Analysis Based on Commercial Gravity Model.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ming, Cui Ri; Đào, Văn Dậy (2019)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm tính toán đo lường mức độ thuận lợi hóa thương mại các nước ASEAN. Nghiên cứu lựa chọn 5 chỉ tiêu của thuận lợi hóa thương mại gồm cơ sở hạ tầng, môi trường hải quan, thương mại điện tử, môi trường thể chế và môi trường hải quan, để đo lường mức độ thuận lợi hóa thương mại của các nước ASEAN và sử dụng mô hình trọng lực để phân tích thực nghiệm tác động của thuận lợi hóa thương mại các nước ASEAN đến thương mại Việt Nam - ASEAN. Kết quả cho thấy thuận lợi hóa thương mại tác động sâu sắc đến lưu lượng xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam, từ đó nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam và các nước ASEAN.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 397