Economics and Business : [391]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 391
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Phuong Lien (2018)

 • Aiming to investigate the role of governance in modifying the relationship between public finance and economic growth, this study applied a seemingly unrelated regression model for the panel data of 38 developed and 44 developing countries from 1996 to 2016. It is easy to see that this research measures public finance by two parts of the subcomponents: total tax revenue and general government expenditure. We also call governance the “control of corruption indicator”. The finding indicates that governance always positively affects the economy. However, when it interacts with public finance, this interaction has a diverse effect on economic growth in developed countries, depending on ta...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Thanh Hong; Tran, Hai Van (2018)

 • This study explores the factors influencing the quality of telecommunication services in Hanoi and Ho Chi Minh City. By conducting an online survey of 413 office workers, the results indicate that among the five components of the perceived quality of telecommunications services, reliability, assurance, and empathy are Key factors affecting consumer satisfaction in Hanoi and Ho Chi Minh City. The findings of this research help mobile service providers to understand how consumers perceive the quality of mobile services. Thus, mobile service providers would effectively design marketing strategy to improve customer loyalty as well as enter new markets.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dang, Thi Viet Duc; Dang, Huyen Linh (2018)

 • This article uses Input-output (IO) analysis to evaluate the impact of ICT on the Vietnamese economy. Two IO tables are used, including tables from 2007 and 2012. The results show that ICT sectors were small in the Vietnamese economy and the spending on ICT products and services of an average sector of the economy was generally low. Regarding the impact on the output of other sectors, the research results reveal that ICT services and ICT media and content had an increasingly stronger link in production with other economic sectors of the economy. In contrast, the dispersion effect of the ICT manufacturing sector fell; despite this fact, ICT manufacturing retained a strong impact on the...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Phuong Thao; Bui, Thi Quynh Trang (2018)

 • Despite the fact that the green wave has spread globally over the hotel industry, the characteristics of an environmentally friendly tourist has not yet been clearly clarified and is still controversial. Therefore, the objective of this study is to describe the demographics and behavioral qualities of Vietnamese domestic tourists who are willing patrons in a green hotel. The results show that the distinguishing characteristics of green travelers seeking green lodging are that they belong to the young generation, are female, have high educational accomplishment, and have high levels of participation in daily eco-friendly activities.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Rasmey, Thach; Nguyen, Anh Thu; Jang, Hanmo (2018)

 • At the upcoming Cambodia national election in July 2018, the Sixth Legislature of the National Assembly will be officially born and also the next national development plan. At present, the five years development plan, called the National Strategic Development Plan 2014- 2018 (NSDP 2014-2018) serves as a roadmap for the government to achieve its policy.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Phuong; Nguyen, Trung Hieu; Le, Bao Toan (2018)

 • The improvement of transit service quality is an essential need in developing urban and interstate transportation. Local government, as well as bus service companies, should understand the behavioral intention of passengers to meet their expectations and requirements. This paper aims to highlight such behavioral decisions and investigate dominant factors that influence customers’ decision to use the express bus service. The study explores the case of express bus companies in Tay Ninh province, Vietnam. By using the structural equation model approach to analyze the data collected from 295 passengers, who have experience in using the express bus, the results reveal that service quality ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến; Vũ, Văn Hưởng (2018)

 • Bài viết là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động hỗ trợ chính phủ đến hoạt động cải tiến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Việt Nam. Sử dụng bộ số liệu mảng trong giai đoạn 2007-2015, nghiên cứu chỉ ra rằng hỗ trợ chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động cải tiến, đổi mới sản phẩm và ứng dụng công nghệ mới của các doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hỗ trợ chính phủ duy nhất có ảnh hưởng tích cực đến khả năng sáng tạo, đổi mới sản phẩm hiện có và đổi mới quy trình đối với các doanh nghiệp chính thức. Kết quả hàm ý rằng chính phủ đã đầu tư một cách đáng kể vào việc hỗ trợ hoạt động cải tiến. Để các chính sách này thực sự hiệu quả thì cần đi cùng với các chính sách...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục An; Đậu, Kiều Ngọc Anh (2018)

 • Ngày 8/10/2018, Giải Nobel Kinh tế đã được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ William D. Nordhaus và Paul M. Romer - những người tiên phong trong việc điều chỉnh lý thuyết kinh tế để đánh giá tốt hơn ảnh hưởng của các vấn đề môi trường và tiến bộ kỹ thuật đối với tăng trưởng. Trong khi Nordhaus được vinh danh vì công trình về biến đổi khí hậu thì Romer được đánh giá cao bởi các nghiên cứu góp đặt nền tảng cho lý thuyết tăng trưởng nội sinh. Theo đánh giá của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, công trình của hai nhà kinh tế vĩ mô này đã “mở rộng phạm vi phân tích kinh tế bằng cách xây dựng các mô hình giúp giải thích kinh tế thị trường tương tác thế nào với thiên nhiên và tri thức”...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung (2018)

 • Bài viết tập trung đánh giá những ảnh hưởng của hội nhập tài chính trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) tới năng lực tài chính và cung cấp các dịch vụ tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Trong thời gian qua, các NHTM Việt Nam đã đạt được một số thành công nhất định, thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng quy mô mạng lưới hoạt động, tăng trưởng vốn điều lệ và tổng tài sản. Tuy nhiên, dưới áp lực hội nhập, hệ số an toàn vốn (CAR) có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2016 do các NHTM áp dụng cách tính hệ số CAR theo các quy định mới hướng tới từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế hơn. So với các nước trong AEC, năng lực tài chính và cung cấp dịch vụ tài chính của các NHTM Việt Nam cò...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Hùng; Huỳnh, Văn Sáu (2018)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm nhận diện gian lận báo cáo tài chính (BCTC) tại các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông qua nền tảng Tam giác gian lận, được đề cập trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 (VSA 240). Đồng thời, nghiên cứu tiến hành kiểm định sự phù hợp của mô hình này tại thị trường Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Mô hình được xây dựng dựa trên hai yếu tố Động cơ (Tỷ lệ doanh thu trên tổng tài sản và Tỷ suất sinh lời trên tài sản); một yếu tố Cơ hội (Trình độ học vấn); và một yếu tố Thái độ (Ý kiến của kiểm toán viên độc lập). Mô hình này có khả năng dự báo chính xác trên 78% các DNNY thuộc mẫu nghiên cứ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai (2018)

 • “Leo thang” trên bậc thang phân công lao động quốc tế hay nâng cấp cơ cấu ngành kinh tế là một công việc rất vất vả, đòi hỏi một chính sách công nghiệp thông minh với khả năng lựa chọn ngành mũi nhọn phù hợp, có chính sách ưu tiên phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả cho các ngành này. Khi leo thang, một số quốc gia có thể bỏ qua vài bậc với sự trợ giúp của chính sách công nghiệp phù hợp, song họ cũng có thể trượt ngã nếu cố gắng nhảy quá nhiều bậc một lúc với tham vọng công nghiệp hóa gấp gáp. Dựa trên việc phân tích những quan điểm học thuật liên quan tới chính sách công nghiệp và những minh chứng từ cách thức lựa chọn ngành cũng như cơ chế phân bổ nguồn lực cho phát triển...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Lịch; Nguyễn, Thị Huyền (2018)

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng chi ngân sách nhà nước (NSNN) của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017. Kết quả cho thấy quy mô chi NSNN tăng liên tục trong 10 năm qua, tuy nhiên, tốc độ tăng chi NSNN có xu hướng giảm. Bội chi ngân sách và tình trạng nợ công so với GDP liên tục duy trì ở mức cao. Số liệu phân tích cũng chỉ ra tỷ trọng chi thường xuyên có xu hướng tăng và tỷ trọng chi đầu tư có xu hướng giảm trong tổng chi NSNN. Chi tiêu cho phát triển con người bao gồm chi cho lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học công nghệ có xu hướng tăng trong những năm gần đây.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trúc Lê; Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Trong nhóm các chủ thể tham gia thể chế kinh tế thị trường, nhà nước là chủ thể quan trọng có thể đề ra “luật chơi” và giám sát việc thực hiện “luật chơi” này. Trong các mô hình thể chế kinh tế thị trường khác nhau, vai trò của nhà nước cũng thể hiện sự khác biệt, không chỉ ở quy mô của nhà nước, mà quan trọng hơn là mục tiêu, công cụ và cách thức tham gia của nhà nước. Hàn Quốc là một quốc gia Đông Á đã đạt được kỳ tích tăng trưởng trong suốt nửa cuối thế kỷ XX đến nay. Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Hàn Quốc qua các giai đoạn phát triển thể hiện rõ nét vai trò của một nhà nước mạnh, đồng thời lại rất linh hoạt trong việc điều hành nền kinh tế theo tín hiệu thị trư...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Hải; Đoàn, Ngọc Quang; Lê, Thành Trung (2018)

 • Ngày nay, quản trị chiến lược được coi là hoạt động không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trên thị trường, đòi hỏi họ phải hoạch định được chiến lược phù hợp. Trong toàn bộ quy trình quản trị chiến lược, thực thi chiến lược đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí có tính quyết định, là giai đoạn biến các phương án chiến lược thành hiện thực, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), vốn có ít lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Vì thế, bài viết này nghiên cứu thực tiễn về các rào cản trong giai đoạn thực thi chiến lược tại các DNNVV ngành xây dự...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Vĩnh Hà; Lương, Thị Yến (2018)

 • Bài viết trình bày kết quả lượng giá lợi ích môi trường nhờ sản xuất sạch hơn, thông qua chi phí sức khỏe tiết kiệm được khi chuyển đổi nhiên liệu sản xuất từ than sang gas ở làng gốm Bát Tràng, Hà Nội trong giai đoạn 2008-2018. Kết quả cho thấy chi phí sức khỏe tiết kiệm được có giá trị khoảng 43,5 tỷ đồng/năm. Trung bình trên mỗi cá nhân, lợi ích sức khỏe là 3,75 triệu đồng/năm. Chi phí sức khỏe tiết kiệm được trong vòng 3 năm đủ đề bù lại chi phí xây lò gas. Ngoài ra, người sản xuất có lợi nhuận tăng do tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chất lượng sản phẩm tốt hơn, sản lượng cao hơn. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy sản xuất sạch hơn vừa đem lại lợi ích kinh tế, vừa đem lại lợi íc...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Huy Hùng (2018)

 • Khu vực hành chính công trong giai đoạn hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức từ nội tại (tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động khu vực hành chính công) cũng như những thách thức từ bên ngoài (xu hướng toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ…). Để vượt qua những thách thức đó, khu vực hành chính công cần có sự đổi mới trong công tác quy hoạch cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt với cán bộ lãnh đạo khu vực hành chính công. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính nhằm đánh giá công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới, hoàn thiện công tác quy h...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thanh Xuân; Đỗ, Thị Thúy Tiên; Trần, Thị Tuyết (2018)

 • Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet banking-IB) mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng cũng như các ngân hàng và được cung cấp bởi hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam nhưng số lượng người dùng vẫn còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu lý do khách hàng không sẵn lòng sử dụng dịch vụ IB. Nghiên cứu dựa trên nền tảng lý thuyết chuỗi phương tiện (Means-End Chain theory - MEC) và sử dụng kỹ thuật phỏng vấn bậc thang (laddering 71 mẫu khảo sát được phân tích bằng Kỹ thuật mô hình liên kết (Association Pattern Technique - APT) và được thể hiện trên bản đồ thứ bậc (Hierarchical Value Map-HVM). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 đặc tính của IB dẫn đến 5 hệ quả có tác động ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Tú Uyên (2018)

 • Quản trị vốn lưu động đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Để giúp hiểu rõ hơn điều này, nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ tác động của vốn lưu động đến khả năng sinh lời của 56 doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2015-2017 bằng phần mềm EVIEWS 8.0. Kết quả cho thấy có mối quan hệ ngược chiều giữa các thành phần của quản trị vốn lưu động bao gồm: kỳ luân chuyển hàng tồn kho (INV), kỳ thu tiền bình quân (AR), kỳ thanh toán bình quân (AP), chu kỳ chuyển hóa tiền mặt (CCC) và khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA). Đây là cơ sở để góp phần giúp các doanh nghiệp thực phẩm đưa ra đư...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Anh Thư; Nguyễn, Vĩnh Khương (2018)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tương quan giữa khả năng hoạt động liên tục (KNHĐLT) và chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 279 công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở VN trong khoảng thời gian 2009-2015, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả kết luận có sự tương quan giữa KNHĐLT và chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và góp phần làm minh bạch thông tin báo cáo tài chính

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Nhung (2018)

 • Hàn Quốc hiện nay là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam với những dự án đầu tư lên tới hàng tỷ USD và đang là một “hiện tượng” trong thu hút FDI ở nước ta. Bên cạnh những tác động tích cực không thể phủ nhận mà dòng vốn FDI của Hàn Quốc mang lại, hoạt động FDI của Hàn Quốc tại Việt Nam còn mang những đặc điểm riêng biệt, đã và đang đặt ra những vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế. Trên thực tế, có khá nhiều nghiên cứu khoa học về hoạt động FDI của Hàn Quốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu tiếp cận dưới góc độ an ninh kinh tế, chỉ ra những nét đặc thù của hoạt động FDI của Hàn Quốc nói riêng sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn, ổn định và phát triển bền vữn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 391

Economics and Business : [391]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 391
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Phuong Lien (2018)

 • Aiming to investigate the role of governance in modifying the relationship between public finance and economic growth, this study applied a seemingly unrelated regression model for the panel data of 38 developed and 44 developing countries from 1996 to 2016. It is easy to see that this research measures public finance by two parts of the subcomponents: total tax revenue and general government expenditure. We also call governance the “control of corruption indicator”. The finding indicates that governance always positively affects the economy. However, when it interacts with public finance, this interaction has a diverse effect on economic growth in developed countries, depending on ta...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Thanh Hong; Tran, Hai Van (2018)

 • This study explores the factors influencing the quality of telecommunication services in Hanoi and Ho Chi Minh City. By conducting an online survey of 413 office workers, the results indicate that among the five components of the perceived quality of telecommunications services, reliability, assurance, and empathy are Key factors affecting consumer satisfaction in Hanoi and Ho Chi Minh City. The findings of this research help mobile service providers to understand how consumers perceive the quality of mobile services. Thus, mobile service providers would effectively design marketing strategy to improve customer loyalty as well as enter new markets.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dang, Thi Viet Duc; Dang, Huyen Linh (2018)

 • This article uses Input-output (IO) analysis to evaluate the impact of ICT on the Vietnamese economy. Two IO tables are used, including tables from 2007 and 2012. The results show that ICT sectors were small in the Vietnamese economy and the spending on ICT products and services of an average sector of the economy was generally low. Regarding the impact on the output of other sectors, the research results reveal that ICT services and ICT media and content had an increasingly stronger link in production with other economic sectors of the economy. In contrast, the dispersion effect of the ICT manufacturing sector fell; despite this fact, ICT manufacturing retained a strong impact on the...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Phuong Thao; Bui, Thi Quynh Trang (2018)

 • Despite the fact that the green wave has spread globally over the hotel industry, the characteristics of an environmentally friendly tourist has not yet been clearly clarified and is still controversial. Therefore, the objective of this study is to describe the demographics and behavioral qualities of Vietnamese domestic tourists who are willing patrons in a green hotel. The results show that the distinguishing characteristics of green travelers seeking green lodging are that they belong to the young generation, are female, have high educational accomplishment, and have high levels of participation in daily eco-friendly activities.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Rasmey, Thach; Nguyen, Anh Thu; Jang, Hanmo (2018)

 • At the upcoming Cambodia national election in July 2018, the Sixth Legislature of the National Assembly will be officially born and also the next national development plan. At present, the five years development plan, called the National Strategic Development Plan 2014- 2018 (NSDP 2014-2018) serves as a roadmap for the government to achieve its policy.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Phuong; Nguyen, Trung Hieu; Le, Bao Toan (2018)

 • The improvement of transit service quality is an essential need in developing urban and interstate transportation. Local government, as well as bus service companies, should understand the behavioral intention of passengers to meet their expectations and requirements. This paper aims to highlight such behavioral decisions and investigate dominant factors that influence customers’ decision to use the express bus service. The study explores the case of express bus companies in Tay Ninh province, Vietnam. By using the structural equation model approach to analyze the data collected from 295 passengers, who have experience in using the express bus, the results reveal that service quality ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến; Vũ, Văn Hưởng (2018)

 • Bài viết là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động hỗ trợ chính phủ đến hoạt động cải tiến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Việt Nam. Sử dụng bộ số liệu mảng trong giai đoạn 2007-2015, nghiên cứu chỉ ra rằng hỗ trợ chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động cải tiến, đổi mới sản phẩm và ứng dụng công nghệ mới của các doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hỗ trợ chính phủ duy nhất có ảnh hưởng tích cực đến khả năng sáng tạo, đổi mới sản phẩm hiện có và đổi mới quy trình đối với các doanh nghiệp chính thức. Kết quả hàm ý rằng chính phủ đã đầu tư một cách đáng kể vào việc hỗ trợ hoạt động cải tiến. Để các chính sách này thực sự hiệu quả thì cần đi cùng với các chính sách...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục An; Đậu, Kiều Ngọc Anh (2018)

 • Ngày 8/10/2018, Giải Nobel Kinh tế đã được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ William D. Nordhaus và Paul M. Romer - những người tiên phong trong việc điều chỉnh lý thuyết kinh tế để đánh giá tốt hơn ảnh hưởng của các vấn đề môi trường và tiến bộ kỹ thuật đối với tăng trưởng. Trong khi Nordhaus được vinh danh vì công trình về biến đổi khí hậu thì Romer được đánh giá cao bởi các nghiên cứu góp đặt nền tảng cho lý thuyết tăng trưởng nội sinh. Theo đánh giá của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, công trình của hai nhà kinh tế vĩ mô này đã “mở rộng phạm vi phân tích kinh tế bằng cách xây dựng các mô hình giúp giải thích kinh tế thị trường tương tác thế nào với thiên nhiên và tri thức”...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung (2018)

 • Bài viết tập trung đánh giá những ảnh hưởng của hội nhập tài chính trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) tới năng lực tài chính và cung cấp các dịch vụ tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Trong thời gian qua, các NHTM Việt Nam đã đạt được một số thành công nhất định, thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng quy mô mạng lưới hoạt động, tăng trưởng vốn điều lệ và tổng tài sản. Tuy nhiên, dưới áp lực hội nhập, hệ số an toàn vốn (CAR) có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2016 do các NHTM áp dụng cách tính hệ số CAR theo các quy định mới hướng tới từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế hơn. So với các nước trong AEC, năng lực tài chính và cung cấp dịch vụ tài chính của các NHTM Việt Nam cò...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Hùng; Huỳnh, Văn Sáu (2018)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm nhận diện gian lận báo cáo tài chính (BCTC) tại các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông qua nền tảng Tam giác gian lận, được đề cập trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 (VSA 240). Đồng thời, nghiên cứu tiến hành kiểm định sự phù hợp của mô hình này tại thị trường Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Mô hình được xây dựng dựa trên hai yếu tố Động cơ (Tỷ lệ doanh thu trên tổng tài sản và Tỷ suất sinh lời trên tài sản); một yếu tố Cơ hội (Trình độ học vấn); và một yếu tố Thái độ (Ý kiến của kiểm toán viên độc lập). Mô hình này có khả năng dự báo chính xác trên 78% các DNNY thuộc mẫu nghiên cứ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai (2018)

 • “Leo thang” trên bậc thang phân công lao động quốc tế hay nâng cấp cơ cấu ngành kinh tế là một công việc rất vất vả, đòi hỏi một chính sách công nghiệp thông minh với khả năng lựa chọn ngành mũi nhọn phù hợp, có chính sách ưu tiên phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả cho các ngành này. Khi leo thang, một số quốc gia có thể bỏ qua vài bậc với sự trợ giúp của chính sách công nghiệp phù hợp, song họ cũng có thể trượt ngã nếu cố gắng nhảy quá nhiều bậc một lúc với tham vọng công nghiệp hóa gấp gáp. Dựa trên việc phân tích những quan điểm học thuật liên quan tới chính sách công nghiệp và những minh chứng từ cách thức lựa chọn ngành cũng như cơ chế phân bổ nguồn lực cho phát triển...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Lịch; Nguyễn, Thị Huyền (2018)

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng chi ngân sách nhà nước (NSNN) của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017. Kết quả cho thấy quy mô chi NSNN tăng liên tục trong 10 năm qua, tuy nhiên, tốc độ tăng chi NSNN có xu hướng giảm. Bội chi ngân sách và tình trạng nợ công so với GDP liên tục duy trì ở mức cao. Số liệu phân tích cũng chỉ ra tỷ trọng chi thường xuyên có xu hướng tăng và tỷ trọng chi đầu tư có xu hướng giảm trong tổng chi NSNN. Chi tiêu cho phát triển con người bao gồm chi cho lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học công nghệ có xu hướng tăng trong những năm gần đây.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trúc Lê; Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Trong nhóm các chủ thể tham gia thể chế kinh tế thị trường, nhà nước là chủ thể quan trọng có thể đề ra “luật chơi” và giám sát việc thực hiện “luật chơi” này. Trong các mô hình thể chế kinh tế thị trường khác nhau, vai trò của nhà nước cũng thể hiện sự khác biệt, không chỉ ở quy mô của nhà nước, mà quan trọng hơn là mục tiêu, công cụ và cách thức tham gia của nhà nước. Hàn Quốc là một quốc gia Đông Á đã đạt được kỳ tích tăng trưởng trong suốt nửa cuối thế kỷ XX đến nay. Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Hàn Quốc qua các giai đoạn phát triển thể hiện rõ nét vai trò của một nhà nước mạnh, đồng thời lại rất linh hoạt trong việc điều hành nền kinh tế theo tín hiệu thị trư...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Hải; Đoàn, Ngọc Quang; Lê, Thành Trung (2018)

 • Ngày nay, quản trị chiến lược được coi là hoạt động không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trên thị trường, đòi hỏi họ phải hoạch định được chiến lược phù hợp. Trong toàn bộ quy trình quản trị chiến lược, thực thi chiến lược đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí có tính quyết định, là giai đoạn biến các phương án chiến lược thành hiện thực, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), vốn có ít lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Vì thế, bài viết này nghiên cứu thực tiễn về các rào cản trong giai đoạn thực thi chiến lược tại các DNNVV ngành xây dự...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Vĩnh Hà; Lương, Thị Yến (2018)

 • Bài viết trình bày kết quả lượng giá lợi ích môi trường nhờ sản xuất sạch hơn, thông qua chi phí sức khỏe tiết kiệm được khi chuyển đổi nhiên liệu sản xuất từ than sang gas ở làng gốm Bát Tràng, Hà Nội trong giai đoạn 2008-2018. Kết quả cho thấy chi phí sức khỏe tiết kiệm được có giá trị khoảng 43,5 tỷ đồng/năm. Trung bình trên mỗi cá nhân, lợi ích sức khỏe là 3,75 triệu đồng/năm. Chi phí sức khỏe tiết kiệm được trong vòng 3 năm đủ đề bù lại chi phí xây lò gas. Ngoài ra, người sản xuất có lợi nhuận tăng do tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chất lượng sản phẩm tốt hơn, sản lượng cao hơn. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy sản xuất sạch hơn vừa đem lại lợi ích kinh tế, vừa đem lại lợi íc...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Huy Hùng (2018)

 • Khu vực hành chính công trong giai đoạn hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức từ nội tại (tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động khu vực hành chính công) cũng như những thách thức từ bên ngoài (xu hướng toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ…). Để vượt qua những thách thức đó, khu vực hành chính công cần có sự đổi mới trong công tác quy hoạch cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt với cán bộ lãnh đạo khu vực hành chính công. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính nhằm đánh giá công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới, hoàn thiện công tác quy h...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thanh Xuân; Đỗ, Thị Thúy Tiên; Trần, Thị Tuyết (2018)

 • Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet banking-IB) mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng cũng như các ngân hàng và được cung cấp bởi hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam nhưng số lượng người dùng vẫn còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu lý do khách hàng không sẵn lòng sử dụng dịch vụ IB. Nghiên cứu dựa trên nền tảng lý thuyết chuỗi phương tiện (Means-End Chain theory - MEC) và sử dụng kỹ thuật phỏng vấn bậc thang (laddering 71 mẫu khảo sát được phân tích bằng Kỹ thuật mô hình liên kết (Association Pattern Technique - APT) và được thể hiện trên bản đồ thứ bậc (Hierarchical Value Map-HVM). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 đặc tính của IB dẫn đến 5 hệ quả có tác động ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Tú Uyên (2018)

 • Quản trị vốn lưu động đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Để giúp hiểu rõ hơn điều này, nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ tác động của vốn lưu động đến khả năng sinh lời của 56 doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2015-2017 bằng phần mềm EVIEWS 8.0. Kết quả cho thấy có mối quan hệ ngược chiều giữa các thành phần của quản trị vốn lưu động bao gồm: kỳ luân chuyển hàng tồn kho (INV), kỳ thu tiền bình quân (AR), kỳ thanh toán bình quân (AP), chu kỳ chuyển hóa tiền mặt (CCC) và khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA). Đây là cơ sở để góp phần giúp các doanh nghiệp thực phẩm đưa ra đư...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Anh Thư; Nguyễn, Vĩnh Khương (2018)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tương quan giữa khả năng hoạt động liên tục (KNHĐLT) và chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 279 công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở VN trong khoảng thời gian 2009-2015, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả kết luận có sự tương quan giữa KNHĐLT và chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và góp phần làm minh bạch thông tin báo cáo tài chính

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Nhung (2018)

 • Hàn Quốc hiện nay là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam với những dự án đầu tư lên tới hàng tỷ USD và đang là một “hiện tượng” trong thu hút FDI ở nước ta. Bên cạnh những tác động tích cực không thể phủ nhận mà dòng vốn FDI của Hàn Quốc mang lại, hoạt động FDI của Hàn Quốc tại Việt Nam còn mang những đặc điểm riêng biệt, đã và đang đặt ra những vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế. Trên thực tế, có khá nhiều nghiên cứu khoa học về hoạt động FDI của Hàn Quốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu tiếp cận dưới góc độ an ninh kinh tế, chỉ ra những nét đặc thù của hoạt động FDI của Hàn Quốc nói riêng sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn, ổn định và phát triển bền vữn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 391