Legal Studies : [690]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 690
 • The impacts of industry 4.0 on the rights of people with disabilities.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang (2019)

 • Việt Nam và thế giới đang đứng trước bình minh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một vấn đề đặt ra là cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động như thế nào đến việc bảo đảm quyền của người khuyết tật. Bài viết này có mục đích giải quyết những vấn đề sơ khai về tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến việc bảo đảm quyền của người khuyết tật. Theo đó, bài viết được chia thành bốn phần như sau: Phần thứ nhất trình bày khái quát về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phần thứ hai trình bày khái quát về quyền của người khuyết tật, phần thứ ba trình bày những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với việc bảo đảm quyền của người khuyết tật và phần thứ tư trình bày các g...

 • Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigatio.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền (2019)

 • Điều tra trong tố tụng hình sự (TTHS) được xem là giai đoạn xung yếu ở khía cạnh bảo đảm quyền con người. Trong giai đoạn này, bị can là đối tượng yếu thế nhất cần được quan tâm, bảo vệ. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ các khía cạnh pháp lí khoa học về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, chỉ ra một số vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quy định của Bộ luật TTHS năm 2015, đưa ra các giải pháp về pháp luật nhằm tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

 • Judicial Accoutability - International Standards and Experiences of some Countries in the Wolrd.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản; Đặng, Minh Tuấn (2019)

 • Trách nhiệm giải trình tư pháp là một vấn đề pháp lý nhận được sự quan tâm lớn trong cộng đồng quốc tế, khu vực và các quốc gia, bởi vì việc bảo đảm trách nhiệm giải trình tư pháp đóng vai trò phòng, chống các hành vi vi phạm, tham nhũng và các vi phạm quyền con người trong hoạt động tư pháp. Tuy vậy, trách nhiệm giải trình tư pháp được hiểu và thực hiện bằng nhiều cơ chế, hình thức đa dạng ở các quốc gia. Một trong những nội dung gây tranh luận và chú ý là cần đặt trách nhiệm giải trình như thế nào trong mối quan hệ với một nguyên tắc cốt lõi khác của tư pháp - độc lập tư pháp. Cũng chính vì thế, cộng đồng quốc tế và một số khu vực đã nỗ lực xây dựng một số chuẩn mực, khuyến nghị v...

 • Overview of some Anti-corruption Theories and Approaches.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thu Huyền; Vũ, Công Giao (2019)

 • Tham nhũng là vấn nạn mà mọi quốc gia đều phải đối mặt. Vì thế, nghiên cứu, tìm hiểu những lí thuyết, mô hình, cách tiếp cận về phòng chống tham nhũng (PCTN) trên thế giới là rất cần thiết, vì qua đó có thể tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm tốt ở nhiều nước cho cuộc chiến chống tham nhũng của nước mình. Bài viết này đề cập và phân tích khái quát một số lí thuyết và cách tiếp cận về PCTN trên thế giới mà theo các tác giả, có thể quy về 3 phương diện chính là: luật học, kinh tế học và xã hội học. Phạm vi, mức độ và góc độ phân tích vấn đề tham nhũng của các lí thuyết, cách tiếp cận ít nhiều khác nhau. Có những lí thuyết tập trung xác định những đặc trưng của tham nhũng để nhận diện ...

 • National Assembly Make Law or Cease The Making Law.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Thùy Dương (2019)

 • Mặc dù chưa có một cuộc cải cách nào như các quyền hành pháp và tư pháp, kể từ những năm đổi mới đến nay Quốc hội - quyền lập pháp của nhà nước Việt Nam đã có những thành công nhất định, nhưng để thực hiện tốt những yêu cầu của Hiến pháp năm 2013 còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết về mặt nhận thức: Quyền lập pháp không đơn giản là quyền thông qua dự án luật, mà còn phải là quyền hãm thông qua dự luật, khi các dự luật, không thể hiện được ý chí của người dân, cũng như không thể hiện được tính khách quan vận động của cuộc sống.

 • Civil Society and Civil Associations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Huy (2019)

 • “Hội đoàn dân sự” (HĐDS) và “Xã hội công dân” (XHCD) là những khái niệm mới được du nhập vào Việt Nam gần đây. Kể từ “Đổi Mới”, tại Việt Nam, sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) vào hoạt động xóa đói giảm nghèo và sự nở rộ hoạt động của các đoàn hội dân sự tư nhân là một đối tượng cần nghiên cứu về khía cạnh pháp lý. Tiếp đến, khi Việt Nam gia nhập Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), việc đảm bảo các cam kết về XHCD được thực thi và truyền tải vào hoạt động lập pháp cần được nghiêm túc nghiên cứu và làm rõ, đặc biệt là vị trí của HĐDS trong dự thảo Luật về Hội…

 • Accutability of the Court - Some Theoretical and Legal Situations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Trách nhiệm giải trình của tòa án hình thành trong mối quan hệ quyền lực giữa chủ thể quyền lực và người được ủy quyền, trong đó người được ủy quyền có bổn phận giải trình trước chủ thể quyền lực, bản chất của trách nhiệm giải trình của tòa án là làm rõ các thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về các quyết định, bản án, hành vi, hoạt động của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và trước nhân dân. Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, trong đó có tòa án được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, nội dung trách nhiệm giải trình của tòa án chủ yếu là giải trình về việc tuân theo nguyên tắc: xét xử công khai, độc lập, khách quan, c...

 • 4186-85-7978-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2018)

 • Hiến pháp 2013 đã đặt những nền móng cơ bản cho chính quyền địa phương phân cấp, phân quyền. Trải qua 5 năm triển khai, tinh thần phân cấp phân quyền đã bước đầu được hiện thực hoá trong một số đạo luật cũng như trong thực tiễn. Tuy nhiên việc phân cấp, phân quyền diễn ra chỉ trong một vài lĩnh vực; còn được thực hiện bởi công cụ lập quy, và phân cấp phân quyền chưa đi cùng với những phương tiện, nguồn lực tương ứng. Trong tương lai, phân cấp, phân quyền sẽ cần tiếp tục thúc đẩy, nhưng đồng thời phải có các phương tiện giám sát thích hợp

 • 4185-85-7975-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoài Thu (2018)

 • Tổ chức đại diện của người lao động là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Điều này đã được các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) khẳng định trong cam kết về lao động tại Chương 19 của CPTPP. Bài viết chỉ ra thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về tổ chức đại diện lao động để từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện lao động khi Việt Nam gia nhập CPTPP

 • 4184-85-7995-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà chung cư ở Việt Nam đang ngày một gia tăng. Về bản chất, đây là các tranh chấp tiêu dùng phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng lại chưa được các bên có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhìn nhận thấu đáo. Do đó việc giải quyết tranh chấp chưa hiệu quả. Bài viết này sẽ tập trung vào làm rõ bản chất và các đặc điểm của tranh chấp phát sinh từ HĐMBCC, các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và đưa ra những gợi mở về giải pháp nhằm giảm thiểu xung đột và giải quyết tranh chấp hiệu quả từ góc nhìn bảo vệ người tiêu dùng

 • 4183-85-7983-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh (2018)

 • Bài viết làm rõ những vấn đề cơ bản về cơ chế quản trị đại học tự chủ, khái quát tiến trình thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học và triển khai thực hiện tự chủ đại học trong thời gian qua, phân tích những hạn chế, bất cập của pháp luật và làm rõ nhu cầu hoàn thiện pháp luật về tự chủ đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học hiện nay.

 • 4179-85-7984-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm (2018)

 • Sự ra đời và phát triển các loại hình công ty có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế thị trường và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân. Vì vậy, chế định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp luôn là trung tâm trong hệ thống pháp luật kinh doanh của mỗi quốc gia. Các nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng của pháp luật Việt Nam hiện nay khi quy định chế định về các loại hình doanh nghiệp chưa bao quát được các loại hình công ty đã ra đời, phát triển trên thế giới và đã có trong lịch sử pháp luật của Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến là loại hình công ty hợp vốn cổ phần đã bị pháp luật lãng quên trong quy định hiện hành. Bài viết sau, sẽ phân tích và lý giải sự cần thiết phải xây d...

 • 4178-85-7980-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Kiên (2018)

 • Bài viết đi sâu phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ chương trình máy tính. Bài viết chỉ ra rằng, học tập kinh nghiệm và thực tiễn lập pháp quốc tế Việt Nam đã lựa chọn cách thức bảo hộ chương trình máy tính với tư cách là một đối tượng của quyền tác giả. Tuy nhiên, cách thức bảo hộ này cũng có những hạn chế, nhược điểm nhất định khiến cho việc bảo hộ không có được kết quả như mong đợi. Các thách thức đó đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành hoặc là tìm kiếm một mô hình, cách thức bảo hộ khác, phù hợp hơn, hiệu quả hơn để bảo vệ chương trình máy tính trong pháp luật Việt Nam.

 • 4176-85-7989-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Đức (2018)

 • Bài viết này chỉ ra một cách tiếp cận khác dựa trên nhận thức rằng sự phân hóa quan niệm về hiến pháp dẫn đến nhu cầu phân loại hiến pháp theo quan điểm thực chất (nội dung). Theo tác giả, nếu chỉ phân loại hiến pháp thuần túy dựa trên tính hình thức thì sự ứng dụng là không nhiều khi mà phân loại hiến pháp chỉ dừng lại ở hiến pháp thành văn - bất thành văn/ hiến pháp cứng - hiến pháp mềm. Trong khi phân loại hiến pháp theo nội dung mang lại sự xem xét toàn diện và thực chất cho mỗi hiến pháp, từ việc xác lập các giá trị cốt lõi của một mô hình, tư duy trong việc sửa đổi và khả năng chuyển đổi giữa các mô hình sao cho phù hợp với cấu trúc xã hội ở đó. Nhận thức này cho phép những ...

 • 4175-85-7908-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Klein, Pierre; Nguyễn, Tiến Vinh (2018)

 • Bài viết khái lược và phân tích những phát triển mới của Luật biển quốc tế thông qua một số án lệ quốc tế gần đây, đặc biệt là thông qua phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về các vấn đề ở Biển Đông. Những phát triển được đề cập, phân tích liên quan đến những vấn đề: cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982; Phạm vi và cơ sở các quyền của quốc gia đối với các vùng biển; Vấn đề phân định biển, tầm quan trọng của thỏa thuận và kết quả công bằng ; Quyền, nghĩa vụ của quốc gia trong bảo vệ môi trường biển. Thông qua các phân tích, đánh giá được thực hiện, bài viết cũng khẳng định vai trò trung tâm của Công ước Montego Ba...

 • 4173-85-7919-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2018)

 • Nguyên tắc bảo đảm Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự được qui định tại Điều 7 BLTTHS năm 2015 thể hiện định hướng tổ chức, hoạt động tố tụng đối với quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nguyên tắc này đòi hỏi phải thực hiện các bảo đảm để tăng cường pháp chế khi tiến hành các hoạt tố tụng hướng tới mục đích xác định sự thật khách quan vụ án; tôn trọng, bảo vệ quyền con người; bảo vệ trật tự pháp luật; bảo vệ quyền lợi ích của thể nhân, pháp nhân, nhà nước và xã hội. Bài viết này nghiên cứu nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS từ thực tiễn hoạt động tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (CQCTQTHTT), người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (NCTQTHTT...

 • 4172-85-7899-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Bằng việc phân tích các đặc điểm của chính phủ kiến tạo và của chính phủ liêm chính, tác giả cho rằng, trước, trong và sau khi trở thành kiến tạo, chính phủ luôn luôn phải là liêm chính

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 690

Legal Studies : [690]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 690
 • The impacts of industry 4.0 on the rights of people with disabilities.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang (2019)

 • Việt Nam và thế giới đang đứng trước bình minh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một vấn đề đặt ra là cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động như thế nào đến việc bảo đảm quyền của người khuyết tật. Bài viết này có mục đích giải quyết những vấn đề sơ khai về tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến việc bảo đảm quyền của người khuyết tật. Theo đó, bài viết được chia thành bốn phần như sau: Phần thứ nhất trình bày khái quát về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phần thứ hai trình bày khái quát về quyền của người khuyết tật, phần thứ ba trình bày những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với việc bảo đảm quyền của người khuyết tật và phần thứ tư trình bày các g...

 • Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigatio.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền (2019)

 • Điều tra trong tố tụng hình sự (TTHS) được xem là giai đoạn xung yếu ở khía cạnh bảo đảm quyền con người. Trong giai đoạn này, bị can là đối tượng yếu thế nhất cần được quan tâm, bảo vệ. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ các khía cạnh pháp lí khoa học về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, chỉ ra một số vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quy định của Bộ luật TTHS năm 2015, đưa ra các giải pháp về pháp luật nhằm tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

 • Judicial Accoutability - International Standards and Experiences of some Countries in the Wolrd.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản; Đặng, Minh Tuấn (2019)

 • Trách nhiệm giải trình tư pháp là một vấn đề pháp lý nhận được sự quan tâm lớn trong cộng đồng quốc tế, khu vực và các quốc gia, bởi vì việc bảo đảm trách nhiệm giải trình tư pháp đóng vai trò phòng, chống các hành vi vi phạm, tham nhũng và các vi phạm quyền con người trong hoạt động tư pháp. Tuy vậy, trách nhiệm giải trình tư pháp được hiểu và thực hiện bằng nhiều cơ chế, hình thức đa dạng ở các quốc gia. Một trong những nội dung gây tranh luận và chú ý là cần đặt trách nhiệm giải trình như thế nào trong mối quan hệ với một nguyên tắc cốt lõi khác của tư pháp - độc lập tư pháp. Cũng chính vì thế, cộng đồng quốc tế và một số khu vực đã nỗ lực xây dựng một số chuẩn mực, khuyến nghị v...

 • Overview of some Anti-corruption Theories and Approaches.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thu Huyền; Vũ, Công Giao (2019)

 • Tham nhũng là vấn nạn mà mọi quốc gia đều phải đối mặt. Vì thế, nghiên cứu, tìm hiểu những lí thuyết, mô hình, cách tiếp cận về phòng chống tham nhũng (PCTN) trên thế giới là rất cần thiết, vì qua đó có thể tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm tốt ở nhiều nước cho cuộc chiến chống tham nhũng của nước mình. Bài viết này đề cập và phân tích khái quát một số lí thuyết và cách tiếp cận về PCTN trên thế giới mà theo các tác giả, có thể quy về 3 phương diện chính là: luật học, kinh tế học và xã hội học. Phạm vi, mức độ và góc độ phân tích vấn đề tham nhũng của các lí thuyết, cách tiếp cận ít nhiều khác nhau. Có những lí thuyết tập trung xác định những đặc trưng của tham nhũng để nhận diện ...

 • National Assembly Make Law or Cease The Making Law.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Thùy Dương (2019)

 • Mặc dù chưa có một cuộc cải cách nào như các quyền hành pháp và tư pháp, kể từ những năm đổi mới đến nay Quốc hội - quyền lập pháp của nhà nước Việt Nam đã có những thành công nhất định, nhưng để thực hiện tốt những yêu cầu của Hiến pháp năm 2013 còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết về mặt nhận thức: Quyền lập pháp không đơn giản là quyền thông qua dự án luật, mà còn phải là quyền hãm thông qua dự luật, khi các dự luật, không thể hiện được ý chí của người dân, cũng như không thể hiện được tính khách quan vận động của cuộc sống.

 • Civil Society and Civil Associations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Huy (2019)

 • “Hội đoàn dân sự” (HĐDS) và “Xã hội công dân” (XHCD) là những khái niệm mới được du nhập vào Việt Nam gần đây. Kể từ “Đổi Mới”, tại Việt Nam, sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) vào hoạt động xóa đói giảm nghèo và sự nở rộ hoạt động của các đoàn hội dân sự tư nhân là một đối tượng cần nghiên cứu về khía cạnh pháp lý. Tiếp đến, khi Việt Nam gia nhập Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), việc đảm bảo các cam kết về XHCD được thực thi và truyền tải vào hoạt động lập pháp cần được nghiêm túc nghiên cứu và làm rõ, đặc biệt là vị trí của HĐDS trong dự thảo Luật về Hội…

 • Accutability of the Court - Some Theoretical and Legal Situations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Trách nhiệm giải trình của tòa án hình thành trong mối quan hệ quyền lực giữa chủ thể quyền lực và người được ủy quyền, trong đó người được ủy quyền có bổn phận giải trình trước chủ thể quyền lực, bản chất của trách nhiệm giải trình của tòa án là làm rõ các thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về các quyết định, bản án, hành vi, hoạt động của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và trước nhân dân. Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, trong đó có tòa án được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, nội dung trách nhiệm giải trình của tòa án chủ yếu là giải trình về việc tuân theo nguyên tắc: xét xử công khai, độc lập, khách quan, c...

 • 4186-85-7978-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2018)

 • Hiến pháp 2013 đã đặt những nền móng cơ bản cho chính quyền địa phương phân cấp, phân quyền. Trải qua 5 năm triển khai, tinh thần phân cấp phân quyền đã bước đầu được hiện thực hoá trong một số đạo luật cũng như trong thực tiễn. Tuy nhiên việc phân cấp, phân quyền diễn ra chỉ trong một vài lĩnh vực; còn được thực hiện bởi công cụ lập quy, và phân cấp phân quyền chưa đi cùng với những phương tiện, nguồn lực tương ứng. Trong tương lai, phân cấp, phân quyền sẽ cần tiếp tục thúc đẩy, nhưng đồng thời phải có các phương tiện giám sát thích hợp

 • 4185-85-7975-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoài Thu (2018)

 • Tổ chức đại diện của người lao động là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Điều này đã được các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) khẳng định trong cam kết về lao động tại Chương 19 của CPTPP. Bài viết chỉ ra thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về tổ chức đại diện lao động để từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện lao động khi Việt Nam gia nhập CPTPP

 • 4184-85-7995-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà chung cư ở Việt Nam đang ngày một gia tăng. Về bản chất, đây là các tranh chấp tiêu dùng phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng lại chưa được các bên có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhìn nhận thấu đáo. Do đó việc giải quyết tranh chấp chưa hiệu quả. Bài viết này sẽ tập trung vào làm rõ bản chất và các đặc điểm của tranh chấp phát sinh từ HĐMBCC, các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và đưa ra những gợi mở về giải pháp nhằm giảm thiểu xung đột và giải quyết tranh chấp hiệu quả từ góc nhìn bảo vệ người tiêu dùng

 • 4183-85-7983-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh (2018)

 • Bài viết làm rõ những vấn đề cơ bản về cơ chế quản trị đại học tự chủ, khái quát tiến trình thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học và triển khai thực hiện tự chủ đại học trong thời gian qua, phân tích những hạn chế, bất cập của pháp luật và làm rõ nhu cầu hoàn thiện pháp luật về tự chủ đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học hiện nay.

 • 4179-85-7984-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm (2018)

 • Sự ra đời và phát triển các loại hình công ty có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế thị trường và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân. Vì vậy, chế định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp luôn là trung tâm trong hệ thống pháp luật kinh doanh của mỗi quốc gia. Các nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng của pháp luật Việt Nam hiện nay khi quy định chế định về các loại hình doanh nghiệp chưa bao quát được các loại hình công ty đã ra đời, phát triển trên thế giới và đã có trong lịch sử pháp luật của Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến là loại hình công ty hợp vốn cổ phần đã bị pháp luật lãng quên trong quy định hiện hành. Bài viết sau, sẽ phân tích và lý giải sự cần thiết phải xây d...

 • 4178-85-7980-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Kiên (2018)

 • Bài viết đi sâu phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ chương trình máy tính. Bài viết chỉ ra rằng, học tập kinh nghiệm và thực tiễn lập pháp quốc tế Việt Nam đã lựa chọn cách thức bảo hộ chương trình máy tính với tư cách là một đối tượng của quyền tác giả. Tuy nhiên, cách thức bảo hộ này cũng có những hạn chế, nhược điểm nhất định khiến cho việc bảo hộ không có được kết quả như mong đợi. Các thách thức đó đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành hoặc là tìm kiếm một mô hình, cách thức bảo hộ khác, phù hợp hơn, hiệu quả hơn để bảo vệ chương trình máy tính trong pháp luật Việt Nam.

 • 4176-85-7989-1-10-20181224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Đức (2018)

 • Bài viết này chỉ ra một cách tiếp cận khác dựa trên nhận thức rằng sự phân hóa quan niệm về hiến pháp dẫn đến nhu cầu phân loại hiến pháp theo quan điểm thực chất (nội dung). Theo tác giả, nếu chỉ phân loại hiến pháp thuần túy dựa trên tính hình thức thì sự ứng dụng là không nhiều khi mà phân loại hiến pháp chỉ dừng lại ở hiến pháp thành văn - bất thành văn/ hiến pháp cứng - hiến pháp mềm. Trong khi phân loại hiến pháp theo nội dung mang lại sự xem xét toàn diện và thực chất cho mỗi hiến pháp, từ việc xác lập các giá trị cốt lõi của một mô hình, tư duy trong việc sửa đổi và khả năng chuyển đổi giữa các mô hình sao cho phù hợp với cấu trúc xã hội ở đó. Nhận thức này cho phép những ...

 • 4175-85-7908-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Klein, Pierre; Nguyễn, Tiến Vinh (2018)

 • Bài viết khái lược và phân tích những phát triển mới của Luật biển quốc tế thông qua một số án lệ quốc tế gần đây, đặc biệt là thông qua phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về các vấn đề ở Biển Đông. Những phát triển được đề cập, phân tích liên quan đến những vấn đề: cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982; Phạm vi và cơ sở các quyền của quốc gia đối với các vùng biển; Vấn đề phân định biển, tầm quan trọng của thỏa thuận và kết quả công bằng ; Quyền, nghĩa vụ của quốc gia trong bảo vệ môi trường biển. Thông qua các phân tích, đánh giá được thực hiện, bài viết cũng khẳng định vai trò trung tâm của Công ước Montego Ba...

 • 4173-85-7919-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2018)

 • Nguyên tắc bảo đảm Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự được qui định tại Điều 7 BLTTHS năm 2015 thể hiện định hướng tổ chức, hoạt động tố tụng đối với quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nguyên tắc này đòi hỏi phải thực hiện các bảo đảm để tăng cường pháp chế khi tiến hành các hoạt tố tụng hướng tới mục đích xác định sự thật khách quan vụ án; tôn trọng, bảo vệ quyền con người; bảo vệ trật tự pháp luật; bảo vệ quyền lợi ích của thể nhân, pháp nhân, nhà nước và xã hội. Bài viết này nghiên cứu nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS từ thực tiễn hoạt động tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (CQCTQTHTT), người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (NCTQTHTT...

 • 4172-85-7899-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Bằng việc phân tích các đặc điểm của chính phủ kiến tạo và của chính phủ liêm chính, tác giả cho rằng, trước, trong và sau khi trở thành kiến tạo, chính phủ luôn luôn phải là liêm chính

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 690