Legal Studies : [677]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 677
 • Theory of Freedom’s Zhuang Zhi The Perspective of Limitation of Executive Power.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Huy (2019)

 • Trên cơ sở trình bày, phân tích học thuyết tự do của Trang Tử, tác giả lý giải nguồn gốc và lý do hình thành học thuyết này cũng như bản chất triết lý tự do của Trang Tử. Đồng thời, tác giả cũng tham chiếu triết lý tự do của Trang tử và học thuyết nhà nước pháp quyền, đặc biệt là nội dung giới hạn hành pháp để đảm bảo tự do.

 • The Position and the Development Trends Private Property and Common Property.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Đức (2019)

 • Mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân và sở hữu chung đã thu hút cả giới nghiên cứu pháp lý và kinh tế trong một loạt các cuộc tranh luận về ý nghĩa, trình tự phát triển và tính ưu việt của sở hữu tư nhân và sở hữu chung. Các vấn đề thảo luận liên quan đến tính hiệu quả, sự công bằng và tính bền vững của sở hữu tư nhân so với sở hữu chung. Nhiều học giả nghĩ đến những thí dụ đương thời về sở hữu chung như những tàn tích của quá khứ, có thể biến mất trong thế kỷ hai mốt. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã gây nên nghi ngờ liệu rằng sở hữu tư nhân nhất thiết phải có vị thế vượt trội hơn sở hữu chung.

 • The Implementation of Preventive Detention in Vietnam A Human Rights Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Tám Phi (2019)

 • Biện pháp ngăn chặn tạm giam được quy định trong luật tố tụng hình sự (TTHS) được xem là tất yếu của quá trình giải quyết vụ án hình sự. Theo quan niệm truyền thống, biện pháp này, ngoài mục đích ngăn chặn tội phạm còn có mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Quan niệm này được thừa nhận khá rộng rãi trong khoa học và được thể hiện trong luật TTHS ở những nước theo Hệ thống xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, phương pháp tiếp cận quyền trong xây dựng, thực thi pháp luật dần trở thành xu thế được thừa nhận trong giới học giả đã làm thay đổi nhận thức về biện pháp ngăn chặn tạm giam tr...

 • International Cooperation on Marine Environmental Protection in East Asia and South East Asia.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Thao; Nguyễn, Thị Xuân Sơn (2019)

 • Trong thế kỷ XXI, trước thềm cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và 5.0, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của nhân loại cũng như của từng nước. Trong số các thành phần của môi trường, môi trường biển đóng một vai trò quan trọng với 71% bề mặt của Trái đất được bao phủ bởi nước và 90% sinh quyển là đại dương. Cùng với sự phát triển ra hướng biển của nhân loại - cái nôi cuộc sống của Trái đất - biển cũng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng của nạn ô nhiễm, đánh bắt quá mức tài nguyên biển. Bảo vệ môi trường biển không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Do tính đồng nhất của môi trường biển, sự lan tỏa xuyên biên ...

 • E-government and State Governance in the Morden Time.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Văn Quân (2019)

 • Hiện nay, chính phủ điện tử là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Ứng dụng chính phủ điện tử góp phần đáp ứng các đòi hỏi của quản trị nhà nước hiện đại, như công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính kịp thời của hoạt động công quyền và sự tham gia của người dân. Chính vì vậy, chính phủ điện tử đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tích cực triển khai xây dựng và áp dụng trong thực tế.

 • Contemporary Vietnam’s Labour Law from the Perspectives of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoài Thu (2019)

 • Việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là một cơ hội lớn cho sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định này cũng tạo ra những yêu cầu về điều chỉnh pháp lý, trong đó có quy định về pháp luật lao động. Bài viết sẽ tập trung phân tích những cam kết của các quốc gia thành viên trong lĩnh vực lao động thể hiện trong Hiệp định, từ đó đối chiếu so sánh với nội luật để xác định tính tương thích, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường sự tương thích đó.

 • Criminal Responsibility for Juvenile Offenders in Criminal Law.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Cảm; Trịnh, Thị Yến (2019)

 • Bài viết đề cập đến việc phân tích khoa học các quy phạm chủ yếu về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người chưa thành niên (NCTN) trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam hiện hành và thông qua đó, dưới góc độ tiếp tục hoàn thiện một số quy phạm có liên quan trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (do còn thiếu) đã đề xuất một số kiến giải lập pháp cụ thể về 04 điều luật mới liên quan đến TNHS đối với NCTN trong Dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) tương lai sau pháp điển hóa lần thứ tư..

 • 4222-85-8130-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Giang (2019)

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để tinh gọn, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu quản lý. Đồng thời, đây là cơ sở cho việc xác định, sắp xếp lượng biên chế phù hợp và tinh giản biên chế: đưa người cần tinh giản ra khỏi bộ máy, bổ sung người có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thực tiễn cải cách hành chính nhà nước từ 2001 đến nay, số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thay đổi theo chiều hướng giảm từ 15 cơ quan xuống còn 12 cơ quan (có tính đến yếu tố đặc thù). Tuy nhiên, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy...

 • 4219-85-8103-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh; Võ, Thị Hoa (2019)

 • Là một chuỗi các sự kiện cải cách, cách tân dẫn đến những thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị Nhật Bản; cuộc Cải cách “Minh Trị Duy Tân” đã mang đến những thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội trong lòng nước Nhật. Bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và tư duy: người Nhật đã dũng cảm đoạn tuyệt với những quan điểm, tư tưởng truyền thống lạc hậu và đón nhận những tư tưởng, tri thức tiến bộ của nhân loại, đưa đất nước Nhật Bản bước vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ và giành được những kỳ tích trên con đường phát triển, xây dựng đất nước. Những thành tựu của công cuộc cải cách Minh Trị đã tạo lập khung khổ và nền móng vững chắc cho sự phát triển của...

 • 4218-85-8094-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Dang Dung (2019)

 • In general, the autonomy of local government has not been recognized in Vietnam. But there is not much difference between the autonomous local government of the West and nonautonomous local government that in Vietnam. Because all local governments have responsibilities to solve local issues relating to the lives of local people. But going into details, there is still some differences between them. The most important decisions of the local government, especially on human resources, must be approved by the higher authorities

 • 4192-85-8096-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Châm (2019)

 • Với tư cách là phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng một, trách nhiệm dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hoá quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lí liên quan tới trách nhiệm dân sự nói chung, và đặc biệt trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nói riêng vẫn tồn tại rất nhiều tranh luận. Bài viết tập trung làm sáng tỏ: (1) Cơ sở lí luận, luật thực định và thực tiễn áp dụng quy định luật từ góc nhìn pháp luật so sánh; (2) Gợi mở một số giải pháp hoàn thiện với mục đích đưa cơ chế trách nhiệm dân sự thực hiện được đúng chức năng như: Bảo vệ quyền và lợi ích người của tiêu dùng một cách thiết thực và ...

 • 4213-85-8098-2-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Thi Mai (2019)

 • Corporate criminal liability remain a very new issue for Vietnam's criminal justice background. Criminal judgment execution and criminal enforcement policy for corporate in Vietnam are still in the process of formulating and forming policies. Therefore, in this article, we study and discuss four factors that are considered the main pillars of criminal law enforcement policies for criminal, including: (1) Impact object of criminal law enforcement policy on corporate; (2) Object of criminal law enforcement policy for corporate; (3) Subjects of criminal law enforcement policies for corporate legal entities; (4) Forms and measures of criminal law enforcement policy for corporate.

 • 4201-85-8095-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Thi Kim Que; Le, Thi Phuong Nga (2019)

 • The article has analyzed the significance of legal document control, which is considered one of basic conditions to protect, ensure all human rights, freedom and constitutional, legitimate interests. Although, the Vietnamese legal system is more and more complete, there are limitations on legal document control. The article has showed clearly the negative influences of inappropriate legal regulations on human rights and interests. On that basis, the article has referred basic rules of legal document control aspect: The control of constitutionality, lawfulness and rationality in all periods of legal document formulation process

 • 4193-85-8097-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Cong Giao; Hoang, Thi Bich Ngoc (2019)

 • The paper analyses the conditions for guaranteeing justice for people with intellectual disabilities. As argued by the authors, justice is a highly generalized category, reflecting the combined value system, relating to social morality, politics, law and the operation of the state apparatus. A person who wants access to justice must understand and apply the whole of factors such as the legal system and law enforcement institutions. Meanwhile, people with intellectual disabilities are those with special cognitive disabilities, making it difficult for them to understand and apply the stated factors. This requires that in addition to their own efforts, they need to have the support of th...

 • 4192-85-8096-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thị Phuong Cham (2019)

 • As a method to protect the rights and legitimate interests of consumers directly, civil liability plays an important role in improving the legal provisions on food safety. However, the legal issues related to civil liability in general nor especially civil liability in the field of food safety are still remain very much debated by the diversity of relationships among the subjects in the process of production, circulation and consumption. The paper focuses on clarifying: (1) Theoretical and practical provisions apply from the point of view of comparative law, thus pointing out the problems that exist in the legal system in general, as in the Vietnamese legal system in particular on civ...

 • 4206-85-8059-1-10-20190324.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Thu Huyen; Vu, Cong Giao (2019)

 • Corruption is a problem that every nation has to face. Therefore, it is mandatory to study the world’s anti-corruption theories, models and approaches for adopting and adapting good international practices to Vietnam’s context. This article reviews some of the world’s influential anti-corruption theories and approaches from three perspectives: law, economics and sociology. The review shows that, though different in scope, extent and analytical perspective, the theories and approaches mainly focus on either (1) the characteristics of corruption or (2) the environment nourishing corruption. Although the insights from the review are useful and highly applicable, they must be adapted to c...

 • 4205-85-8056-1-10-20190324.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Thu Hien (2019)

 • The investigation in criminal procedure is deemed an important stage with respect to human rights guarantee. During this period, the accused, who is in the most unfavorable position, should be paid attention to and protected. Therefore, this article aims to clarify the scientific legal aspects of human rights of the accused in criminal investigation, indicate some shortcomings in the provisions of Criminal Procedure Code 2015 to offer legal solutions to strengthen the human rights guarantee for the accused in criminal investigation

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 677

Legal Studies : [677]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 677
 • Theory of Freedom’s Zhuang Zhi The Perspective of Limitation of Executive Power.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Huy (2019)

 • Trên cơ sở trình bày, phân tích học thuyết tự do của Trang Tử, tác giả lý giải nguồn gốc và lý do hình thành học thuyết này cũng như bản chất triết lý tự do của Trang Tử. Đồng thời, tác giả cũng tham chiếu triết lý tự do của Trang tử và học thuyết nhà nước pháp quyền, đặc biệt là nội dung giới hạn hành pháp để đảm bảo tự do.

 • The Position and the Development Trends Private Property and Common Property.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Đức (2019)

 • Mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân và sở hữu chung đã thu hút cả giới nghiên cứu pháp lý và kinh tế trong một loạt các cuộc tranh luận về ý nghĩa, trình tự phát triển và tính ưu việt của sở hữu tư nhân và sở hữu chung. Các vấn đề thảo luận liên quan đến tính hiệu quả, sự công bằng và tính bền vững của sở hữu tư nhân so với sở hữu chung. Nhiều học giả nghĩ đến những thí dụ đương thời về sở hữu chung như những tàn tích của quá khứ, có thể biến mất trong thế kỷ hai mốt. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã gây nên nghi ngờ liệu rằng sở hữu tư nhân nhất thiết phải có vị thế vượt trội hơn sở hữu chung.

 • The Implementation of Preventive Detention in Vietnam A Human Rights Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Tám Phi (2019)

 • Biện pháp ngăn chặn tạm giam được quy định trong luật tố tụng hình sự (TTHS) được xem là tất yếu của quá trình giải quyết vụ án hình sự. Theo quan niệm truyền thống, biện pháp này, ngoài mục đích ngăn chặn tội phạm còn có mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Quan niệm này được thừa nhận khá rộng rãi trong khoa học và được thể hiện trong luật TTHS ở những nước theo Hệ thống xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, phương pháp tiếp cận quyền trong xây dựng, thực thi pháp luật dần trở thành xu thế được thừa nhận trong giới học giả đã làm thay đổi nhận thức về biện pháp ngăn chặn tạm giam tr...

 • International Cooperation on Marine Environmental Protection in East Asia and South East Asia.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Thao; Nguyễn, Thị Xuân Sơn (2019)

 • Trong thế kỷ XXI, trước thềm cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và 5.0, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của nhân loại cũng như của từng nước. Trong số các thành phần của môi trường, môi trường biển đóng một vai trò quan trọng với 71% bề mặt của Trái đất được bao phủ bởi nước và 90% sinh quyển là đại dương. Cùng với sự phát triển ra hướng biển của nhân loại - cái nôi cuộc sống của Trái đất - biển cũng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng của nạn ô nhiễm, đánh bắt quá mức tài nguyên biển. Bảo vệ môi trường biển không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Do tính đồng nhất của môi trường biển, sự lan tỏa xuyên biên ...

 • E-government and State Governance in the Morden Time.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Văn Quân (2019)

 • Hiện nay, chính phủ điện tử là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Ứng dụng chính phủ điện tử góp phần đáp ứng các đòi hỏi của quản trị nhà nước hiện đại, như công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính kịp thời của hoạt động công quyền và sự tham gia của người dân. Chính vì vậy, chính phủ điện tử đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tích cực triển khai xây dựng và áp dụng trong thực tế.

 • Contemporary Vietnam’s Labour Law from the Perspectives of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoài Thu (2019)

 • Việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là một cơ hội lớn cho sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định này cũng tạo ra những yêu cầu về điều chỉnh pháp lý, trong đó có quy định về pháp luật lao động. Bài viết sẽ tập trung phân tích những cam kết của các quốc gia thành viên trong lĩnh vực lao động thể hiện trong Hiệp định, từ đó đối chiếu so sánh với nội luật để xác định tính tương thích, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường sự tương thích đó.

 • Criminal Responsibility for Juvenile Offenders in Criminal Law.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Cảm; Trịnh, Thị Yến (2019)

 • Bài viết đề cập đến việc phân tích khoa học các quy phạm chủ yếu về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người chưa thành niên (NCTN) trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam hiện hành và thông qua đó, dưới góc độ tiếp tục hoàn thiện một số quy phạm có liên quan trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (do còn thiếu) đã đề xuất một số kiến giải lập pháp cụ thể về 04 điều luật mới liên quan đến TNHS đối với NCTN trong Dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) tương lai sau pháp điển hóa lần thứ tư..

 • 4222-85-8130-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Giang (2019)

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để tinh gọn, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu quản lý. Đồng thời, đây là cơ sở cho việc xác định, sắp xếp lượng biên chế phù hợp và tinh giản biên chế: đưa người cần tinh giản ra khỏi bộ máy, bổ sung người có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thực tiễn cải cách hành chính nhà nước từ 2001 đến nay, số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thay đổi theo chiều hướng giảm từ 15 cơ quan xuống còn 12 cơ quan (có tính đến yếu tố đặc thù). Tuy nhiên, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy...

 • 4219-85-8103-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh; Võ, Thị Hoa (2019)

 • Là một chuỗi các sự kiện cải cách, cách tân dẫn đến những thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị Nhật Bản; cuộc Cải cách “Minh Trị Duy Tân” đã mang đến những thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội trong lòng nước Nhật. Bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và tư duy: người Nhật đã dũng cảm đoạn tuyệt với những quan điểm, tư tưởng truyền thống lạc hậu và đón nhận những tư tưởng, tri thức tiến bộ của nhân loại, đưa đất nước Nhật Bản bước vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ và giành được những kỳ tích trên con đường phát triển, xây dựng đất nước. Những thành tựu của công cuộc cải cách Minh Trị đã tạo lập khung khổ và nền móng vững chắc cho sự phát triển của...

 • 4218-85-8094-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Dang Dung (2019)

 • In general, the autonomy of local government has not been recognized in Vietnam. But there is not much difference between the autonomous local government of the West and nonautonomous local government that in Vietnam. Because all local governments have responsibilities to solve local issues relating to the lives of local people. But going into details, there is still some differences between them. The most important decisions of the local government, especially on human resources, must be approved by the higher authorities

 • 4192-85-8096-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Châm (2019)

 • Với tư cách là phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng một, trách nhiệm dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hoá quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lí liên quan tới trách nhiệm dân sự nói chung, và đặc biệt trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nói riêng vẫn tồn tại rất nhiều tranh luận. Bài viết tập trung làm sáng tỏ: (1) Cơ sở lí luận, luật thực định và thực tiễn áp dụng quy định luật từ góc nhìn pháp luật so sánh; (2) Gợi mở một số giải pháp hoàn thiện với mục đích đưa cơ chế trách nhiệm dân sự thực hiện được đúng chức năng như: Bảo vệ quyền và lợi ích người của tiêu dùng một cách thiết thực và ...

 • 4213-85-8098-2-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Thi Mai (2019)

 • Corporate criminal liability remain a very new issue for Vietnam's criminal justice background. Criminal judgment execution and criminal enforcement policy for corporate in Vietnam are still in the process of formulating and forming policies. Therefore, in this article, we study and discuss four factors that are considered the main pillars of criminal law enforcement policies for criminal, including: (1) Impact object of criminal law enforcement policy on corporate; (2) Object of criminal law enforcement policy for corporate; (3) Subjects of criminal law enforcement policies for corporate legal entities; (4) Forms and measures of criminal law enforcement policy for corporate.

 • 4201-85-8095-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Thi Kim Que; Le, Thi Phuong Nga (2019)

 • The article has analyzed the significance of legal document control, which is considered one of basic conditions to protect, ensure all human rights, freedom and constitutional, legitimate interests. Although, the Vietnamese legal system is more and more complete, there are limitations on legal document control. The article has showed clearly the negative influences of inappropriate legal regulations on human rights and interests. On that basis, the article has referred basic rules of legal document control aspect: The control of constitutionality, lawfulness and rationality in all periods of legal document formulation process

 • 4193-85-8097-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Cong Giao; Hoang, Thi Bich Ngoc (2019)

 • The paper analyses the conditions for guaranteeing justice for people with intellectual disabilities. As argued by the authors, justice is a highly generalized category, reflecting the combined value system, relating to social morality, politics, law and the operation of the state apparatus. A person who wants access to justice must understand and apply the whole of factors such as the legal system and law enforcement institutions. Meanwhile, people with intellectual disabilities are those with special cognitive disabilities, making it difficult for them to understand and apply the stated factors. This requires that in addition to their own efforts, they need to have the support of th...

 • 4192-85-8096-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thị Phuong Cham (2019)

 • As a method to protect the rights and legitimate interests of consumers directly, civil liability plays an important role in improving the legal provisions on food safety. However, the legal issues related to civil liability in general nor especially civil liability in the field of food safety are still remain very much debated by the diversity of relationships among the subjects in the process of production, circulation and consumption. The paper focuses on clarifying: (1) Theoretical and practical provisions apply from the point of view of comparative law, thus pointing out the problems that exist in the legal system in general, as in the Vietnamese legal system in particular on civ...

 • 4206-85-8059-1-10-20190324.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Thu Huyen; Vu, Cong Giao (2019)

 • Corruption is a problem that every nation has to face. Therefore, it is mandatory to study the world’s anti-corruption theories, models and approaches for adopting and adapting good international practices to Vietnam’s context. This article reviews some of the world’s influential anti-corruption theories and approaches from three perspectives: law, economics and sociology. The review shows that, though different in scope, extent and analytical perspective, the theories and approaches mainly focus on either (1) the characteristics of corruption or (2) the environment nourishing corruption. Although the insights from the review are useful and highly applicable, they must be adapted to c...

 • 4205-85-8056-1-10-20190324.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Thu Hien (2019)

 • The investigation in criminal procedure is deemed an important stage with respect to human rights guarantee. During this period, the accused, who is in the most unfavorable position, should be paid attention to and protected. Therefore, this article aims to clarify the scientific legal aspects of human rights of the accused in criminal investigation, indicate some shortcomings in the provisions of Criminal Procedure Code 2015 to offer legal solutions to strengthen the human rights guarantee for the accused in criminal investigation

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 677