Legal Studies : [673]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 673
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Klein, Pierre; Nguyễn, Tiến Vinh (2018)

 • Bài viết khái lược và phân tích những phát triển mới của Luật biển quốc tế thông qua một số án lệ quốc tế gần đây, đặc biệt là thông qua phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về các vấn đề ở Biển Đông. Những phát triển được đề cập, phân tích liên quan đến những vấn đề: cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982; Phạm vi và cơ sở các quyền của quốc gia đối với các vùng biển; Vấn đề phân định biển, tầm quan trọng của thỏa thuận và kết quả công bằng ; Quyền, nghĩa vụ của quốc gia trong bảo vệ môi trường biển. Thông qua các phân tích, đánh giá được thực hiện, bài viết cũng khẳng định vai trò trung tâm của Công ước Montego Ba...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2018)

 • Nguyên tắc bảo đảm Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự được qui định tại Điều 7 BLTTHS năm 2015 thể hiện định hướng tổ chức, hoạt động tố tụng đối với quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nguyên tắc này đòi hỏi phải thực hiện các bảo đảm để tăng cường pháp chế khi tiến hành các hoạt tố tụng hướng tới mục đích xác định sự thật khách quan vụ án; tôn trọng, bảo vệ quyền con người; bảo vệ trật tự pháp luật; bảo vệ quyền lợi ích của thể nhân, pháp nhân, nhà nước và xã hội. Bài viết này nghiên cứu nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS từ thực tiễn hoạt động tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (CQCTQTHTT), người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (NCTQTHTT...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Bằng việc phân tích các đặc điểm của chính phủ kiến tạo và của chính phủ liêm chính, tác giả cho rằng, trước, trong và sau khi trở thành kiến tạo, chính phủ luôn luôn phải là liêm chính

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong thời kì mới, Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên đã quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổsung năm 2017), đồng thời cũng quy định về thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tác giả bài viết này đã nghiên cứu và phân tích các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tố tụng hình sự đối với pháp nhân để chỉ ra một số điểm bất cập của chúng, đồng thời đã đề xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định ấy.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Đoàn; Mai, Văn Thắng (2018)

 • Bài viết cũng tập trung phân tích những lĩnh vực của hệ thống pháp luật Nhật Bản đã chịu tác động, ảnh hưởng của pháp luật các quốc gia phương Tây, làm rõ những yếu tố tiếp nhận pháp luật nước ngoài, những nguyên do góp nên thành công của hệ thống pháp luật Nhật Bản khi tiếp nhận pháp luật từ các hệ phái pháp luật tiến bộ khác nhau của phương Tây cũng như sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống của Nhật Bản với những giá trị tiến bộ ngoại lai qua đó chỉra những kinh nghiệm quý có thể tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thu Hạnh (2018)

 • Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã chú trọng đặc biệt đến việc tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong quá trình giải quyết vụ án. Với tính chất là hoạt động trung tâm của tố tụng hình sự (TTHS), xét xử thể hiện sâu sắc, cụ thể chính sách bảo đảm quyền con người trong TTHS của nhà nước ta. Vì vậy, bài viết này sử dụng phương pháp tiếp cận quyền để phân tích những khía cạnh bảo đảm quyền con người của các quy định về giai đoạn xét xử trong BLTTHS năm 2015, đó là các quy định về mục tiêu, nguyên tắc của luật TTHS; các quy định về thủ tục xét xử và các quy định khác có liên quan.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Melkevik, Bjarne (2018)

 • Vị trí, vai trò của triết học pháp luật luôn là một vấn đề thường xuyên được bàn luận và có ảnh hưởng sâu rộng tới nhận thức và quan điểm của các nhà nghiên cứu, giảng viên đại học vàchuyên gia pháp lí tại các quốc gia phương Tây. Trên cơ sở đánh giá lại một số quan điểm hiện nay về tầm quan trọng của triết học pháp luật, bài viết phân tích vai trò của triết học pháp luật trong việc góp phần vào việc xây dựng pháp luật hiện đại.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao (2018)

 • Già hoá dân số chứa đựng cả những thách thức và cơ hội cho các quốc gia, người cao tuổi về cơ bản không phải là gánh nặng mà là một nguồn lực của các gia đìnhvà xã hội. Để bảo đảm “già hoá dân số thành công”, cần bảo đảm các quyền của người cao tuổi. Trong khi chưa có Công ước về quyền của người cao tuổi, các quốc gia cần tuân thủ các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc và các công ước của ILO có liên quan đến người cao tuổi. Pháp luật quốc gia vềngười cao tuổi phải được xây dựng theo nguyên tắc tiếp cận dựa trên quyền và cần phải xem người cao tuổi là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội mà nhà nước phải bảo vệ trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong thời kỳ bị hủng hoảng nhất v...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Thái; Phạm, Thị Giang (2018)

 • Đạo đức công vụ và pháp luật công vụ là những hiện tượng, những bộ phận cấu thành văn hóa công vụ, có quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm điều chỉnh hành vi công vụ của cán bộ, công chức. Bài viết luận bàn về đạo đức công vụ và mối quan hệ giữa đạo đức công vụ với pháp luật vềcông vụ thông qua sự phân tích về sự thống nhất, không thống nhất, khác biệt và sự tác động qua lại giữa các hiện tượng này

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Minh Tuấn; Hoàng, Thị Ái Quỳnh (2018)

 • Phân tích lí thuyết về kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương dựa trên cách tiếp cận nguyên tắc phân quyền, bài viết chỉ ra những bất cập của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương ở Việt Nam do chịu ảnh hưởng của nguyên tắc tập quyền. Bài viết cho rằng Việt Nam muốn kiểm soát tốt quyền lực nhà nước ở địa phương, thì không thể không thúc đẩy phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền cũng tạo ra những khó khăn, thách thức đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương. Do đó, cùng với việc phân cấp, phân quyền, thì cần phải xây dựng các giải pháp bảo đảm vận hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lin, Geng-Shenq (2018)

 • Established on July 30, 1984, the Taiwan Labour Standards Act (LSA)is the most important law that protects labourers in Taiwan. Itwas only after the LSA had been passed that the systematic researches on labour law actually began. As the LSA is a relativly new law, a number of its conceptionsare still vague; therefore, their application has caused certain difficulties. In this context, the Judiciary plays a decisive role. But,the common practice is that the judge frequently cites the scholars’ opinions to support his decision. This article explains how the judiciary cooperates with the scholars to give better answers, especially to protect the employee, through defining “employee”, “em...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ly (2018)

 • Hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự (TTHS) là xu thế tất yếu trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, do đó đã hình thành hệ thống các văn bản pháp luật có tính toàn cầu, khu vực và mỗi quốc gia điều chỉnh các hoạt động quốc tế trong lĩnh vực hình sự. Mỗi quốc gia, khu vực do đặc điểm của mình lại có khung pháp lý khác nhau về hợp tác quốc tế trong TTHS và mức độ hiệu quả của nó cũng không giống nhau. Vì vậy, bài viết này tập trung phân tích quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế, thông qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật, hình thành khung pháp lý về hợp tác quốc tế hình sự chuẩn mực, phù hợp với thực tiễn giải quyết vụ án gó...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2018)

 • Nghiên cứu này làm rõ những vấn đề cơ bản về nạn nhân của tội phạm trên phương diện xã hội và pháp lý. Nghiên cứu đưa ra định nghĩa về nạn nhân của tội phạm, phân tích quá trình nạn nhân hóa và nguyên nhân của nó được phát triển dựa trên các học thuyết như thuyết mô hình lối sống, thuyết cách tiếp cận hoạt động thường xuyên và thuyết cơ hội. Bên cạnh đó, bài báo nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế và quyền của nạn nhân như quyền tiếp cận công lý và đối xửcông bằng, quyền bồi thường, quyền đền bù và quyền được hỗ trợ. Vai trò của nạn nhân tội phạm trong hệ thống tư pháp hình sự và trách nhiệm của Chính phủ cũng là những vấn đề cốt lõi được đề cập trong nghiên cứu này

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2018)

 • Trên cơ sở cách tiếp cận mới, đặc biệt là cách tiếp cận quyền về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, bài viết đề cập đến cơ sở lí luận, thực tiễn nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong TTHS trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Các nội dung của bài viết bao gồm: Quan niệm và các lĩnh vực của hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự (TTHS); Thực trạng hợp tác quốc tế trong TTHS ở Việt Nam; Những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong TTHS

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường; Đinh, Phạm Văn Minh (2018)

 • Ngày 11/12/1986, Honduras và El Salvador đã đệ trình lên Tòa án Công lí quốc tế(ICJ) một bản sao Thỏa thuận đặc biệt đề nghị tòa giải quyết tranh chấp của các bên đối với khu vực đất liền và trên biển. Vụviệc đã được ICJ giải quyết bằng Phán quyết cuối cùng ngày 11/9/1992, qua đó, làm sáng rõ về quy chế pháp lí của vịnh lịch sửvà việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự và nguyên tắc uti possidetis, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với các đảo và phân định biển, cũng như việc sử dụng chứng cứ và việc can dự tại ICJ

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Tsung, Sheng Liao (2018)

 • The effects on the environment as a consequence of climate change are severe, especially those caused by anthropogenic greenhouse gas emission. It is necessary to internalize these external costs caused by human activities. Taxes should be levied on polluters so as to reduce pollution. Thus, accompanied withappropriate complementary measures and policies, carbon taxes are effective to mitigate emission of CO2. As the carbon tax system in British Columbia, Canada has achieved notable effectiveness, it is worth further studying and analyzing, and can become a model for Taiwan

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Duy (2018)

 • Phân tích sự thay đổi trong hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam từ khi thành lập đến nay, tác giả cho rằng trước Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam chủ yếu là “tham luận” - tức minh họa, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng và báo cáo thành tích, khó khăn cùng những quyết tâm thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ở địa phương. Kể từ khi Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam ngày càng chuyển sang “thảo luận” và tranh luận - tức không chỉ bình luận, giải thích, mà còn bao hàm cả việc đánh giá, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Bài viết phân tích khái niệm “người nước ngoài” và “quyền của người nước ngoài”, lí giải sự khác biệt của “quyền công dân” và “quyền của người nước ngoài”, lịch sử hình thành, phát triển cũng như các nội dung quy định về quyền của người nước ngoài trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Các tác giả cho rằng pháp luật Việt Nam đã có những bước tiến trong việc bảo vệ quyền của người nước ngoài so với tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế kể từ khi ban hành Hiến pháp 2013, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế khiến khoảng cách giữa quyền của người nước ngoài và quyền công dân chưa thực sự được cải thiện trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Ngày 10/1/2018 hai luật sư Việt Nam đại diện cho một số lượng lớn người tiêu dùng trên cả nước khởi kiện Apple Inc. ra Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì lý do tập đoàn này vi phạm trách nhiệm của nhà sản xuất gây thiệt hại cho người sửdụng iPhone các phiên bản cũ ở Việt Nam. Vụ kiện này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của giới hành nghề luật, các nhà nghiên cứu và dư luận xã hội. Bài viết này sẽ phân tích và chỉ ra các thách thức pháp lý mà vụ kiện đặt ra đối với hệ thống tòa án và xu hướng tất yếu của quy trình khởi kiện tập thể trong luật tố tụng dân sự Việt Nam

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 673

Legal Studies : [673]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 673
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Klein, Pierre; Nguyễn, Tiến Vinh (2018)

 • Bài viết khái lược và phân tích những phát triển mới của Luật biển quốc tế thông qua một số án lệ quốc tế gần đây, đặc biệt là thông qua phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về các vấn đề ở Biển Đông. Những phát triển được đề cập, phân tích liên quan đến những vấn đề: cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982; Phạm vi và cơ sở các quyền của quốc gia đối với các vùng biển; Vấn đề phân định biển, tầm quan trọng của thỏa thuận và kết quả công bằng ; Quyền, nghĩa vụ của quốc gia trong bảo vệ môi trường biển. Thông qua các phân tích, đánh giá được thực hiện, bài viết cũng khẳng định vai trò trung tâm của Công ước Montego Ba...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2018)

 • Nguyên tắc bảo đảm Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự được qui định tại Điều 7 BLTTHS năm 2015 thể hiện định hướng tổ chức, hoạt động tố tụng đối với quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nguyên tắc này đòi hỏi phải thực hiện các bảo đảm để tăng cường pháp chế khi tiến hành các hoạt tố tụng hướng tới mục đích xác định sự thật khách quan vụ án; tôn trọng, bảo vệ quyền con người; bảo vệ trật tự pháp luật; bảo vệ quyền lợi ích của thể nhân, pháp nhân, nhà nước và xã hội. Bài viết này nghiên cứu nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS từ thực tiễn hoạt động tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (CQCTQTHTT), người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (NCTQTHTT...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Bằng việc phân tích các đặc điểm của chính phủ kiến tạo và của chính phủ liêm chính, tác giả cho rằng, trước, trong và sau khi trở thành kiến tạo, chính phủ luôn luôn phải là liêm chính

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong thời kì mới, Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên đã quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổsung năm 2017), đồng thời cũng quy định về thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tác giả bài viết này đã nghiên cứu và phân tích các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tố tụng hình sự đối với pháp nhân để chỉ ra một số điểm bất cập của chúng, đồng thời đã đề xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định ấy.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Đoàn; Mai, Văn Thắng (2018)

 • Bài viết cũng tập trung phân tích những lĩnh vực của hệ thống pháp luật Nhật Bản đã chịu tác động, ảnh hưởng của pháp luật các quốc gia phương Tây, làm rõ những yếu tố tiếp nhận pháp luật nước ngoài, những nguyên do góp nên thành công của hệ thống pháp luật Nhật Bản khi tiếp nhận pháp luật từ các hệ phái pháp luật tiến bộ khác nhau của phương Tây cũng như sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống của Nhật Bản với những giá trị tiến bộ ngoại lai qua đó chỉra những kinh nghiệm quý có thể tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thu Hạnh (2018)

 • Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã chú trọng đặc biệt đến việc tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong quá trình giải quyết vụ án. Với tính chất là hoạt động trung tâm của tố tụng hình sự (TTHS), xét xử thể hiện sâu sắc, cụ thể chính sách bảo đảm quyền con người trong TTHS của nhà nước ta. Vì vậy, bài viết này sử dụng phương pháp tiếp cận quyền để phân tích những khía cạnh bảo đảm quyền con người của các quy định về giai đoạn xét xử trong BLTTHS năm 2015, đó là các quy định về mục tiêu, nguyên tắc của luật TTHS; các quy định về thủ tục xét xử và các quy định khác có liên quan.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Melkevik, Bjarne (2018)

 • Vị trí, vai trò của triết học pháp luật luôn là một vấn đề thường xuyên được bàn luận và có ảnh hưởng sâu rộng tới nhận thức và quan điểm của các nhà nghiên cứu, giảng viên đại học vàchuyên gia pháp lí tại các quốc gia phương Tây. Trên cơ sở đánh giá lại một số quan điểm hiện nay về tầm quan trọng của triết học pháp luật, bài viết phân tích vai trò của triết học pháp luật trong việc góp phần vào việc xây dựng pháp luật hiện đại.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao (2018)

 • Già hoá dân số chứa đựng cả những thách thức và cơ hội cho các quốc gia, người cao tuổi về cơ bản không phải là gánh nặng mà là một nguồn lực của các gia đìnhvà xã hội. Để bảo đảm “già hoá dân số thành công”, cần bảo đảm các quyền của người cao tuổi. Trong khi chưa có Công ước về quyền của người cao tuổi, các quốc gia cần tuân thủ các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc và các công ước của ILO có liên quan đến người cao tuổi. Pháp luật quốc gia vềngười cao tuổi phải được xây dựng theo nguyên tắc tiếp cận dựa trên quyền và cần phải xem người cao tuổi là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội mà nhà nước phải bảo vệ trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong thời kỳ bị hủng hoảng nhất v...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Thái; Phạm, Thị Giang (2018)

 • Đạo đức công vụ và pháp luật công vụ là những hiện tượng, những bộ phận cấu thành văn hóa công vụ, có quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm điều chỉnh hành vi công vụ của cán bộ, công chức. Bài viết luận bàn về đạo đức công vụ và mối quan hệ giữa đạo đức công vụ với pháp luật vềcông vụ thông qua sự phân tích về sự thống nhất, không thống nhất, khác biệt và sự tác động qua lại giữa các hiện tượng này

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Minh Tuấn; Hoàng, Thị Ái Quỳnh (2018)

 • Phân tích lí thuyết về kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương dựa trên cách tiếp cận nguyên tắc phân quyền, bài viết chỉ ra những bất cập của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương ở Việt Nam do chịu ảnh hưởng của nguyên tắc tập quyền. Bài viết cho rằng Việt Nam muốn kiểm soát tốt quyền lực nhà nước ở địa phương, thì không thể không thúc đẩy phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền cũng tạo ra những khó khăn, thách thức đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương. Do đó, cùng với việc phân cấp, phân quyền, thì cần phải xây dựng các giải pháp bảo đảm vận hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lin, Geng-Shenq (2018)

 • Established on July 30, 1984, the Taiwan Labour Standards Act (LSA)is the most important law that protects labourers in Taiwan. Itwas only after the LSA had been passed that the systematic researches on labour law actually began. As the LSA is a relativly new law, a number of its conceptionsare still vague; therefore, their application has caused certain difficulties. In this context, the Judiciary plays a decisive role. But,the common practice is that the judge frequently cites the scholars’ opinions to support his decision. This article explains how the judiciary cooperates with the scholars to give better answers, especially to protect the employee, through defining “employee”, “em...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ly (2018)

 • Hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự (TTHS) là xu thế tất yếu trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, do đó đã hình thành hệ thống các văn bản pháp luật có tính toàn cầu, khu vực và mỗi quốc gia điều chỉnh các hoạt động quốc tế trong lĩnh vực hình sự. Mỗi quốc gia, khu vực do đặc điểm của mình lại có khung pháp lý khác nhau về hợp tác quốc tế trong TTHS và mức độ hiệu quả của nó cũng không giống nhau. Vì vậy, bài viết này tập trung phân tích quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế, thông qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật, hình thành khung pháp lý về hợp tác quốc tế hình sự chuẩn mực, phù hợp với thực tiễn giải quyết vụ án gó...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2018)

 • Nghiên cứu này làm rõ những vấn đề cơ bản về nạn nhân của tội phạm trên phương diện xã hội và pháp lý. Nghiên cứu đưa ra định nghĩa về nạn nhân của tội phạm, phân tích quá trình nạn nhân hóa và nguyên nhân của nó được phát triển dựa trên các học thuyết như thuyết mô hình lối sống, thuyết cách tiếp cận hoạt động thường xuyên và thuyết cơ hội. Bên cạnh đó, bài báo nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế và quyền của nạn nhân như quyền tiếp cận công lý và đối xửcông bằng, quyền bồi thường, quyền đền bù và quyền được hỗ trợ. Vai trò của nạn nhân tội phạm trong hệ thống tư pháp hình sự và trách nhiệm của Chính phủ cũng là những vấn đề cốt lõi được đề cập trong nghiên cứu này

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2018)

 • Trên cơ sở cách tiếp cận mới, đặc biệt là cách tiếp cận quyền về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, bài viết đề cập đến cơ sở lí luận, thực tiễn nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong TTHS trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Các nội dung của bài viết bao gồm: Quan niệm và các lĩnh vực của hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự (TTHS); Thực trạng hợp tác quốc tế trong TTHS ở Việt Nam; Những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong TTHS

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường; Đinh, Phạm Văn Minh (2018)

 • Ngày 11/12/1986, Honduras và El Salvador đã đệ trình lên Tòa án Công lí quốc tế(ICJ) một bản sao Thỏa thuận đặc biệt đề nghị tòa giải quyết tranh chấp của các bên đối với khu vực đất liền và trên biển. Vụviệc đã được ICJ giải quyết bằng Phán quyết cuối cùng ngày 11/9/1992, qua đó, làm sáng rõ về quy chế pháp lí của vịnh lịch sửvà việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự và nguyên tắc uti possidetis, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với các đảo và phân định biển, cũng như việc sử dụng chứng cứ và việc can dự tại ICJ

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Tsung, Sheng Liao (2018)

 • The effects on the environment as a consequence of climate change are severe, especially those caused by anthropogenic greenhouse gas emission. It is necessary to internalize these external costs caused by human activities. Taxes should be levied on polluters so as to reduce pollution. Thus, accompanied withappropriate complementary measures and policies, carbon taxes are effective to mitigate emission of CO2. As the carbon tax system in British Columbia, Canada has achieved notable effectiveness, it is worth further studying and analyzing, and can become a model for Taiwan

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Duy (2018)

 • Phân tích sự thay đổi trong hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam từ khi thành lập đến nay, tác giả cho rằng trước Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam chủ yếu là “tham luận” - tức minh họa, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng và báo cáo thành tích, khó khăn cùng những quyết tâm thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ở địa phương. Kể từ khi Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam ngày càng chuyển sang “thảo luận” và tranh luận - tức không chỉ bình luận, giải thích, mà còn bao hàm cả việc đánh giá, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Bài viết phân tích khái niệm “người nước ngoài” và “quyền của người nước ngoài”, lí giải sự khác biệt của “quyền công dân” và “quyền của người nước ngoài”, lịch sử hình thành, phát triển cũng như các nội dung quy định về quyền của người nước ngoài trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Các tác giả cho rằng pháp luật Việt Nam đã có những bước tiến trong việc bảo vệ quyền của người nước ngoài so với tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế kể từ khi ban hành Hiến pháp 2013, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế khiến khoảng cách giữa quyền của người nước ngoài và quyền công dân chưa thực sự được cải thiện trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Ngày 10/1/2018 hai luật sư Việt Nam đại diện cho một số lượng lớn người tiêu dùng trên cả nước khởi kiện Apple Inc. ra Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì lý do tập đoàn này vi phạm trách nhiệm của nhà sản xuất gây thiệt hại cho người sửdụng iPhone các phiên bản cũ ở Việt Nam. Vụ kiện này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của giới hành nghề luật, các nhà nghiên cứu và dư luận xã hội. Bài viết này sẽ phân tích và chỉ ra các thách thức pháp lý mà vụ kiện đặt ra đối với hệ thống tòa án và xu hướng tất yếu của quy trình khởi kiện tập thể trong luật tố tụng dân sự Việt Nam

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 673