Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53217
Title: 性理大全書 卷0-25
Tính lý đại toàn thư Quyển 0-25
Authors: 明胡廣等奉敕撰
Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
Keywords: Tính lý, Nho học, Tống nho
Issue Date: 1415
Abstract: Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53217
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TinhlydaitoanthuQuyen0-25性理大全書卷0-25.pdf
  • Description : 
  • Size : 180.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.