Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53261
Title: Trùng san Đại báo phụ mẫu ân trọng kinh
重刊大報父母恩重經
Authors: Chưa rõ
Keywords: Tôn giáo tín ngưỡng
Publisher: Càn An tự tàng bản
Abstract: Văn bản hiện có 75 trang, do chùa Càn An thuộc trại Nam Đồng, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội in lại vào năm Thiệu Trị thứ 7 [1847]. Nội dung gồm các phần: Bài tựa, Chúc hương tán, Phát nguyện văn, Khai kinh kệ và nội dung kinh văn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53261
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TrungsanDaibaophumauantrongkinh重刊大報父母恩重經.pdf
  • Description : 
  • Size : 23.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.