Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53274
Title: Khuyết danh [Văn tế]
Authors: Chưa rõ
Keywords: Văn tế, Dân tục
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Văn bản 72 trang, nội dung lược sao truyện đức Thánh Tổ (Khổng Tử) và Thập triết, thể thức và mẫu văn tế tiên thánh, tiên hiền, thành hoàng địa phương. Phần cuối sách phụ chép một số bài văn tế cầu mưa, cầu an….
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53274
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Khuyetdanh[Vante].pdf
  • Description : 
  • Size : 13.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.