Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53312
Title: Dịch Kinh
易經
Keywords: Nho học, Dịch Kinh, Kinh Dịch
Abstract: Sách in, khổ 25.5x15cm, gồm 4 quyển, 648 trang, tình trạng khá tốt. Đây là bản rút gọn từ bộ Đại Toàn của nhóm Hồ Quảng thời Minh, có lời bàn của Trình Tử, chú của Chu Tử. Sách chia 4 quyển, quyển 1 gồm: Tự, Đồ thuyết, Ngũ tán, Cương lĩnh, Phệ nghi, tiếp t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53312
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DichKinhq4易經.pdf
  • Description : 
  • Size : 168.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.