Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54372
Title: Đánh giá hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Khu công nghiệp
Authors: Nguyễn Viết Đại
Keywords: Môi trường;Khu công nghiệp Thọ Quang;Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Publisher: H.:Viện Tài nguyên và môi trường
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54372
Appears in Collections:CRES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003471.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.