Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết Ethyl Acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) H. Hara) trồng ở Lào Cai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55062Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết Ethyl Acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) H. Hara) trồng ở Lào Cai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55062