Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55120
Title: Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai
Authors: Phan, Cẩm Phương
Lê, Thị Luyến
Bùi, Thị Thương
Keywords: Pemetrexed;Ung thư phổi không tế bào nhỏ;Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Citation: Bùi, T.T. (2017). Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai. Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai; Đánh giá tác dụng không mong muốn của các phác đồ có pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55120
Language: vi
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 45. Bùi Thị Thương.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.