Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57364
Title: Hoá lý. Tập 4, Điện hoá học. Dùng cho sinh viên Hoá trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm
Authors: Nguyễn, Văn Tuế
Keywords: Hoá lý;Điện hoá học
Issue Date: 1999
Publisher: H. : Giáo dục
Description: 199 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57364
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_D0_08743.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.