Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57715
Title: Một số giải pháp tự học của sinh viên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trên nền tảng ICT - lý luận dựa trên thực tiễn
Authors: Ngô Tứ Thành
Keywords: giải pháp tự học của sinh viên,ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) ,;nền tảng ICT
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 106-118;
Abstract: Trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung, đổi mới phương pháp học ngành ICT nói riêng, vấn đề được quan tâm là đổi mới phương pháp giảng dạy. nếu chỉ chú ý đến phương pháp dạy là chưa đủ mà cân phải chú ý đến đổi mới phương pháp học của sinh viên,làm thế nào để sinh viên có khả năng học, học suốt đời và tự học. Đó là mục tiêu mà giáo dục hiện nay cần phải đạt được, nhằm đào tạo đội ngũ có khả năng thích ứng cao với thực tế xã hội hiện nay. Để việc tự học của sinh viên có hiệu quả và khoa học, bài báo phân tích đặc điểm tự học trong nền giáo dục hiện đại và đưa ra cơ sở lý luận của việc tự học nhằm góp phần xây dựng luận cứ cho các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành ICT ở trường đại học. Bài báo còn phân tích mối quan hệ giữa tự học với học nhóm, tự đánh giá và ý nghãi của việc tự học đối với lý luận và thực tiễn trong đổi mới phương pháo dạy học hiện nay.
Description: tr. 106-118
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57715
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3400-1-6076-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.