Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57797
Title: Xã hội học Marx-Lenin Qua nghiên cứu một số tác phẩm đầu tay của V.I.Lenin
Authors: Lê Ngọc Hùng
Keywords: Xã hội học Marx-Lenin,một sô'tác phẩm đầu tay của v.ỉ. Lenin
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 41 -48;
Abstract: Ngày nay xã hội học hiện đại cần phải tiếp tục truyền thống khoa học do Marx-Lenin khởi xướng, đó là nghiên cứu xem hoàn cảnh xã hội nào quyết định hoạt động của các cá nhân và quyết định như thế nào. Đồng thời, các nhà khoa học cần tìm hiểu xem trong những điều kiện nào cá nhân có thể ra quyết định hành động thay đổi hoàn cảnh của họ và quyết định như thế nào. Các nhà nghiên cứu lịch sử khoa học có thể tiếp tục tìm thấy nguồn gốc lý luận và phương pháp luận của những quan niệm xã hội học hiện đại trong các tác phẩm của chủ nghĩa Marx-Lenin, để từ đó có thể tiếp tục phát triển những khái niệm cơ bản ví dụ như xã hội hóa, cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội, biến đổi xã hội.
Description: tr. 41-48
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57797
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3388-1-6052-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.