Browsing by Author Đào, Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050009591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn pháp luật phát hành cổ phiếu của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Luận văn nêu ra được những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra được những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về phát hành cổ phiếu của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam có hiệu quả...

 • 00050009478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Mục đích của nghiên cứu của luận văn là đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Xác định định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng...

 • V_L0_02713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thúy (2010)

 • Trình bày một cách có hệ thống những vấn đề về lý luận về thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Phân tích nội dung các quy tắc xác định thẩm quyền giải các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Chỉ ra những bất cập, vướng mắc và hạn chế trong những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và yêu cầu khách quan cần hoàn thiện đặt ra trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời nêu một số luận cứ khoa học trong các kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định này.

Browsing by Author Đào, Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050009591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn pháp luật phát hành cổ phiếu của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Luận văn nêu ra được những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra được những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về phát hành cổ phiếu của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam có hiệu quả...

 • 00050009478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Mục đích của nghiên cứu của luận văn là đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Xác định định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng...

 • V_L0_02713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thúy (2010)

 • Trình bày một cách có hệ thống những vấn đề về lý luận về thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Phân tích nội dung các quy tắc xác định thẩm quyền giải các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Chỉ ra những bất cập, vướng mắc và hạn chế trong những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và yêu cầu khách quan cần hoàn thiện đặt ra trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời nêu một số luận cứ khoa học trong các kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định này.