Browsing by Author Đào, Trí Úc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 98
 • 00050007395.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Nhung;  Advisor: Đào, Trí Úc (2016)

 • Dưới góc độ là một luận văn nghiên cứu thạc sĩ, luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân và thực trạng áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2011 đến 2015. Luận văn đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong công tác này ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

 • 00050009375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hương;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • Áp dụng pháp luật về chứng thực tại huyện Phúc Thọ có một nội dung và ý nghĩa quan trọng cả về mặt khoa học và thực tiễn. Với nhận thức đó, tác giả đã chọn đề tài: “Áp dụng pháp luật về chứng thực - qua thực tiễn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình. Chứng thực là việc các cơ quan được nhà nước giao thẩm quyền xác nhận một sự việc là có thật, là đúng đắn hoặc một văn bản, tài liệu là chính xác để phục vụ đời sống xã hội. ADPL về chứng thực là hoạt động thuộc lĩnh vực thực hiện pháp luật, trong đó chủ thể áp dụng là các cơ quan, người được nhà nước giao thẩm quyền căn cứ vào yêu cầu của công dân hoặc tổ chức, căn cứ vào quy định của pháp luật để...

 • 00050010149.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Tiến Quân;  Advisor: Đào, Trí Úc (2019)

 • Với mục đích nghiên cứu như trên, tác giả tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ chính sau: Làm rõ khái niệm người bị buộc tội, việc bảo vệ các quyền của người bị buộc tội theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Nêu và phân tích thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền của người bị buộc tội trong TTHS cũng như nguyên nhân của những tồn tại, bất cập đã bộc lộ. Đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm đảm bảo quyền của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự; hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

 • 958-1-1860-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Trí Úc (2011)

 • Bài viết đã phân tích khái niệm, hệ thống các nguyên tắc của tố tụng hình sự, đồng thời làm rõ những nội dung và một số vấn đề đặt ra trong hệ thống các nguyên tắc của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003.

 • Bai 2. Dao Tri Uc - OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Trí Úc (2011)

 • Bài viết đã phân tích khái niệm, hệ thống các nguyên tắc của tố tụng hình sự, đồng thời làm rõ những nội dung và một số vấn đề đặt ra trong hệ thống các nguyên tắc của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003.

 • 00050000625_noi-dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Anh;  Advisor: Đào, Trí Úc (2010)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận của cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam qua đó làm rõ vai trò của việc thực hiện công cuộc cải cách thủ tục hành chính hiện nay đối với sự phát triển của đất nước. Nghiên cứu và phân tích thực trạng quá trình cải cách thủ (...) Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

 • Bai 1. Dao Tri Uc.OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Trí Úc (2011)

 • Từ việc nghiên cứu chính sách pháp luật về sự phát triển bền vững, tác giả đã làm sáng tỏ sự cần thiết của việc bảo đảm sự ổn định của các lợi ích xã hội, mối quan hệ giữa phát triển bền vững và đồng thuận xã hội, trong đó nhấn mạnh vấn đề bảo vệ quyền con người, cũng như vai trò của Nhà nước pháp quyền và các điều kiện kinh tế - xã hội của đồng thuận xã hội.

 • 969-1-1880-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Trí Úc (2011)

 • Từ việc nghiên cứu chính sách pháp luật về sự phát triển bền vững, tác giả đã làm sáng tỏ sự cần thiết của việc bảo đảm sự ổn định của các lợi ích xã hội, mối quan hệ giữa phát triển bền vững và đồng thuận xã hội, trong đó nhấn mạnh vấn đề bảo vệ quyền con người, cũng như vai trò của Nhà nước pháp quyền và các điều kiện kinh tế - xã hội của đồng thuận xã hội.

 • 00050001034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn; Đào, Trí Úc (2011)

 • Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận cơ bản về giải quyết khiếu nại hành chính. Đánh giá thực trạng khiếu nại hành chính, hoạt động giải quyết khiếu nại ở nƣớc ta nói chung thông qua các báo cáo tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại hành chính hàng năm; nguyên nhân của thực trạng đó; Đánh giá thực trạng Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Đƣa ra những đề xuất, giải pháp khắc phục nhằm góp phần đổi mới Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện hành, góp phần hoàn thiện pháp luật về khiếu nại hành chính, nâng cao hiệu quả của Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính

 • 00050009581.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Hải Yến;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • Luận văn đã tóm lược được các đặc trưng và nguồn gốc hình thành của mô hình nhà nước tập quyền trong lịch sử thế giới. Đồng thời đã nghiên cứu về mặt lý luận và chỉ ra rằng dù trong mô hình nhà nước tập quyền hay bất kì mô hình tổ chức quyền lực nào thì cũng đều cần sự tồn tại của các cơ chế giới hạn quyền lực nhà nước để đảm bảo cho việc sử dụng thứ quyền lực này. Điểm đáng chú ý của chương 1 là những nhận thức từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, trên thế giới đến Việt Nam về sự cần thiết của cơ chế này. Luận văn đã nghiên cứu và chỉ ra được tính tập quyền là một đặc trưng trong quyền lực nhà nước ở Việt Nam từ những nhà nước đầu tiên cho đến nay và khái lược được một số cơ chế có khả ...

 • 00050006158.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thế Anh;  Advisor: Đào, Trí Úc (2015)

 • Chương 1:Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý luận về giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam. Chương 3: Thực trạng giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam. Chương 4: Bảo đảm giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • 00050009378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Anh;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận về công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nữ. Đồng thời, xác định rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nữ trong công tác tổ chức thi hành án phạt tù. Luận văn đã phân tích, chỉ rõ những đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nữ. Luận văn đã đưa ra những nhận định, đánh giá, kết luận có căn cứ, xác định những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, dự báo các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nữ trong thời gian tới, làm căn cứ để xây dựng phương hướng, nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp lu...

Browsing by Author Đào, Trí Úc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 98
 • 00050007395.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Nhung;  Advisor: Đào, Trí Úc (2016)

 • Dưới góc độ là một luận văn nghiên cứu thạc sĩ, luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân và thực trạng áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2011 đến 2015. Luận văn đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong công tác này ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

 • 00050009375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hương;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • Áp dụng pháp luật về chứng thực tại huyện Phúc Thọ có một nội dung và ý nghĩa quan trọng cả về mặt khoa học và thực tiễn. Với nhận thức đó, tác giả đã chọn đề tài: “Áp dụng pháp luật về chứng thực - qua thực tiễn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình. Chứng thực là việc các cơ quan được nhà nước giao thẩm quyền xác nhận một sự việc là có thật, là đúng đắn hoặc một văn bản, tài liệu là chính xác để phục vụ đời sống xã hội. ADPL về chứng thực là hoạt động thuộc lĩnh vực thực hiện pháp luật, trong đó chủ thể áp dụng là các cơ quan, người được nhà nước giao thẩm quyền căn cứ vào yêu cầu của công dân hoặc tổ chức, căn cứ vào quy định của pháp luật để...

 • 00050010149.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Tiến Quân;  Advisor: Đào, Trí Úc (2019)

 • Với mục đích nghiên cứu như trên, tác giả tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ chính sau: Làm rõ khái niệm người bị buộc tội, việc bảo vệ các quyền của người bị buộc tội theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Nêu và phân tích thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền của người bị buộc tội trong TTHS cũng như nguyên nhân của những tồn tại, bất cập đã bộc lộ. Đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm đảm bảo quyền của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự; hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

 • 958-1-1860-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Trí Úc (2011)

 • Bài viết đã phân tích khái niệm, hệ thống các nguyên tắc của tố tụng hình sự, đồng thời làm rõ những nội dung và một số vấn đề đặt ra trong hệ thống các nguyên tắc của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003.

 • Bai 2. Dao Tri Uc - OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Trí Úc (2011)

 • Bài viết đã phân tích khái niệm, hệ thống các nguyên tắc của tố tụng hình sự, đồng thời làm rõ những nội dung và một số vấn đề đặt ra trong hệ thống các nguyên tắc của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003.

 • 00050000625_noi-dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Anh;  Advisor: Đào, Trí Úc (2010)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận của cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam qua đó làm rõ vai trò của việc thực hiện công cuộc cải cách thủ tục hành chính hiện nay đối với sự phát triển của đất nước. Nghiên cứu và phân tích thực trạng quá trình cải cách thủ (...) Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

 • Bai 1. Dao Tri Uc.OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Trí Úc (2011)

 • Từ việc nghiên cứu chính sách pháp luật về sự phát triển bền vững, tác giả đã làm sáng tỏ sự cần thiết của việc bảo đảm sự ổn định của các lợi ích xã hội, mối quan hệ giữa phát triển bền vững và đồng thuận xã hội, trong đó nhấn mạnh vấn đề bảo vệ quyền con người, cũng như vai trò của Nhà nước pháp quyền và các điều kiện kinh tế - xã hội của đồng thuận xã hội.

 • 969-1-1880-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Trí Úc (2011)

 • Từ việc nghiên cứu chính sách pháp luật về sự phát triển bền vững, tác giả đã làm sáng tỏ sự cần thiết của việc bảo đảm sự ổn định của các lợi ích xã hội, mối quan hệ giữa phát triển bền vững và đồng thuận xã hội, trong đó nhấn mạnh vấn đề bảo vệ quyền con người, cũng như vai trò của Nhà nước pháp quyền và các điều kiện kinh tế - xã hội của đồng thuận xã hội.

 • 00050001034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn; Đào, Trí Úc (2011)

 • Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận cơ bản về giải quyết khiếu nại hành chính. Đánh giá thực trạng khiếu nại hành chính, hoạt động giải quyết khiếu nại ở nƣớc ta nói chung thông qua các báo cáo tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại hành chính hàng năm; nguyên nhân của thực trạng đó; Đánh giá thực trạng Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Đƣa ra những đề xuất, giải pháp khắc phục nhằm góp phần đổi mới Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện hành, góp phần hoàn thiện pháp luật về khiếu nại hành chính, nâng cao hiệu quả của Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính

 • 00050009581.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Hải Yến;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • Luận văn đã tóm lược được các đặc trưng và nguồn gốc hình thành của mô hình nhà nước tập quyền trong lịch sử thế giới. Đồng thời đã nghiên cứu về mặt lý luận và chỉ ra rằng dù trong mô hình nhà nước tập quyền hay bất kì mô hình tổ chức quyền lực nào thì cũng đều cần sự tồn tại của các cơ chế giới hạn quyền lực nhà nước để đảm bảo cho việc sử dụng thứ quyền lực này. Điểm đáng chú ý của chương 1 là những nhận thức từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, trên thế giới đến Việt Nam về sự cần thiết của cơ chế này. Luận văn đã nghiên cứu và chỉ ra được tính tập quyền là một đặc trưng trong quyền lực nhà nước ở Việt Nam từ những nhà nước đầu tiên cho đến nay và khái lược được một số cơ chế có khả ...

 • 00050006158.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thế Anh;  Advisor: Đào, Trí Úc (2015)

 • Chương 1:Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý luận về giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam. Chương 3: Thực trạng giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam. Chương 4: Bảo đảm giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • 00050009378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Anh;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận về công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nữ. Đồng thời, xác định rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nữ trong công tác tổ chức thi hành án phạt tù. Luận văn đã phân tích, chỉ rõ những đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nữ. Luận văn đã đưa ra những nhận định, đánh giá, kết luận có căn cứ, xác định những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, dự báo các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân nữ trong thời gian tới, làm căn cứ để xây dựng phương hướng, nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp lu...