Browsing by Author Đỗ, Anh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 00050009823.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Phượng;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông. Chương 4: Định hướng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông.

 • 00050009166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • -Thứ nhất, hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hoạt động dịch vụ thẻ, hoạt động quản lý dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại. Từ đó đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả công tác quản lý dịch vụ thẻ và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại . -Thứ hai, trên cơ sở những lý luận về hoạt động quản lý dịch vụ thẻ, luận văn đã trình bày những nội dung căn bản về thực trạng quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý dịch vụ thẻ theo nội dung quản lý và theo các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý, kết hợp với các câu hỏi khảo sát điều tra từ phía khách hàng,...

 • 00050009174.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thanh Tuấn;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • - Luận văn kế thừa có chọn lọc, hệ thống hóa và bổ sung, phát triển những căn cứ khoa học về công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém cần khắc phục. - Đưa ra các giải pháp cũng như kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm tới.

 • 00050009485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thúy Hằng;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế. Trên nền tảng cơ sở lý luận và những tồn tại tác giả đã đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị...

 • 00050009463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phong Lan;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính đối với trường Trung cấp chuyên nghiệp; Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Trường trung cấp kinh tế Hà Nội. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế; Trên nền tảng cơ sở lý luận và những tồn tại tác giả đã đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị...

 • 00050009462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Ngọc Anh;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thị trường nhà ở cấp tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thị trường nhà ở tại Hà Nội, làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý thị trường nhà ở tại Hà Nội. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thị trường nhà ở Hà Nội...

 • Toi_uu_hoa_quan_tri_tri_thuc_so_p125-133.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Anh Đức (2019)

 • Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 với những công nghệ mới, làm thay đổi nền tảng sản xuất, phát sinh thêm nhiều ngành nghề mới,… đang diễn ra một cách mạnh mẽ và có ảnh hưởng đến từng cá thể, doanh nghiệp và đặc biệt môi trường giáo dục đại học – nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nền công nghiệp 4.0. Mô hình đại học sáng tạo đang được hình thành và phát triển do nhu cầu đổi mới giáo dục đại học để đáp ứng nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức, mở rộng phương thức đào tạo mới. Nghiên cứu này phân tích tác động của cuộc CMCN 4.0 đến nguồn nhân lực Việt Nam và sự cần thiết xây dựng mô hình đại học định hướng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới, qua đó đưa ra một số giải pháp ...

 • 02050005776.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Bùi, Thị Nụ;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2019)

 • Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về thông điệp truyền thông trong khủng hoảng, luận văn khảo sát thực trạng nội dung và hình thức thông điệp trong khủng hoảng của ngành Hải quan được phản ánh trên báo chí Hải quan, từ đó đề xuất những giải pháp cho hoạt động này. Để thực hiện mục tiêu trên, luận văn xác định và giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau: Làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của báo chí trong chuyển tải thông điệp truyền thông liên quan đến các vấn đề nhạy cảm dễ xảy ra khủng hoảng. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng nội dung và hình thức thông điệp trong khủng hoảng của ngành Hải quan trên báo chí Hải quan. Thu thập các tư liệu, văn bản, các vụ khủng hoảng truyền thông mà ngà...

 • 02050005168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • - Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là việc tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát ý kiến của công chúng Nam Định, tìm hiểu cách thức tiếp cận thông tin gồm tần suất, mục đích, nội dung tiếp cận và cách tương tác của công chúng với những thông tin tiếp cận qua báo chí. Kết hợp với việc phỏng vấn sâu đối với công chúng, luận văn đã chỉ ra được tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng giúp cho bộ mặt nông thôn tại các địa phương trên toàn tỉnh ngày một khởi sắc hơn. ...

 • 02050005132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Liên;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • Luận văn tập trung khảo sát thực trạng tuyên truyền về “Di sản văn hóa truyền thống địa phương” tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong khoảng thời gian 2 năm (2015-2016) từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét về ưu và nhược điểm của Đài PT&TH Hải Phòng trong việc thực hiện chức năng của mình để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của Hải Phòng. Đồng thời , luận văn cũng đưa ra những kiến nghị và giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền của Đài PT&TH Hải Phòng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương trong các giai đoạn tiếp theo. Nếu làm tốt được việc đó tiềm năng văn hóa của H...

 • 02050005097.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thu;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • Luận văn khảo sát, phỏng vấn sâu nhóm công chúng trẻ của hai Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Hải Phòng; phỏng vấn sâu Thủ lĩnh đoàn của hai trường Đại học này, từ đó phân tích và đánh giá về mức độ tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội của giới trẻ Hải Phòng. Luận văn phỏng vấn sâu Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Vietnamnet, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng để đánh giá chiến lược của các cơ quan báo chí dành cho nhóm công chúng trẻ và xây dựng phương thức tiếp cận công chúng trẻ qua Facebook. Luận văn đã chỉ ra, tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội là xu thế tất yếu trên thế giới, tại Việt Nam và thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, muốn thu hút, tạo dựng niềm tin cho côn...

Browsing by Author Đỗ, Anh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 00050009823.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Phượng;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông. Chương 4: Định hướng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông.

 • 00050009166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • -Thứ nhất, hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hoạt động dịch vụ thẻ, hoạt động quản lý dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại. Từ đó đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả công tác quản lý dịch vụ thẻ và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại . -Thứ hai, trên cơ sở những lý luận về hoạt động quản lý dịch vụ thẻ, luận văn đã trình bày những nội dung căn bản về thực trạng quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý dịch vụ thẻ theo nội dung quản lý và theo các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý, kết hợp với các câu hỏi khảo sát điều tra từ phía khách hàng,...

 • 00050009174.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thanh Tuấn;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • - Luận văn kế thừa có chọn lọc, hệ thống hóa và bổ sung, phát triển những căn cứ khoa học về công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém cần khắc phục. - Đưa ra các giải pháp cũng như kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm tới.

 • 00050009485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thúy Hằng;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế. Trên nền tảng cơ sở lý luận và những tồn tại tác giả đã đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị...

 • 00050009463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phong Lan;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính đối với trường Trung cấp chuyên nghiệp; Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Trường trung cấp kinh tế Hà Nội. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế; Trên nền tảng cơ sở lý luận và những tồn tại tác giả đã đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị...

 • 00050009462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Ngọc Anh;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thị trường nhà ở cấp tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thị trường nhà ở tại Hà Nội, làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý thị trường nhà ở tại Hà Nội. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thị trường nhà ở Hà Nội...

 • Toi_uu_hoa_quan_tri_tri_thuc_so_p125-133.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Anh Đức (2019)

 • Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 với những công nghệ mới, làm thay đổi nền tảng sản xuất, phát sinh thêm nhiều ngành nghề mới,… đang diễn ra một cách mạnh mẽ và có ảnh hưởng đến từng cá thể, doanh nghiệp và đặc biệt môi trường giáo dục đại học – nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nền công nghiệp 4.0. Mô hình đại học sáng tạo đang được hình thành và phát triển do nhu cầu đổi mới giáo dục đại học để đáp ứng nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức, mở rộng phương thức đào tạo mới. Nghiên cứu này phân tích tác động của cuộc CMCN 4.0 đến nguồn nhân lực Việt Nam và sự cần thiết xây dựng mô hình đại học định hướng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới, qua đó đưa ra một số giải pháp ...

 • 02050005776.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Bùi, Thị Nụ;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2019)

 • Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về thông điệp truyền thông trong khủng hoảng, luận văn khảo sát thực trạng nội dung và hình thức thông điệp trong khủng hoảng của ngành Hải quan được phản ánh trên báo chí Hải quan, từ đó đề xuất những giải pháp cho hoạt động này. Để thực hiện mục tiêu trên, luận văn xác định và giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau: Làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của báo chí trong chuyển tải thông điệp truyền thông liên quan đến các vấn đề nhạy cảm dễ xảy ra khủng hoảng. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng nội dung và hình thức thông điệp trong khủng hoảng của ngành Hải quan trên báo chí Hải quan. Thu thập các tư liệu, văn bản, các vụ khủng hoảng truyền thông mà ngà...

 • 02050005168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • - Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là việc tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát ý kiến của công chúng Nam Định, tìm hiểu cách thức tiếp cận thông tin gồm tần suất, mục đích, nội dung tiếp cận và cách tương tác của công chúng với những thông tin tiếp cận qua báo chí. Kết hợp với việc phỏng vấn sâu đối với công chúng, luận văn đã chỉ ra được tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng giúp cho bộ mặt nông thôn tại các địa phương trên toàn tỉnh ngày một khởi sắc hơn. ...

 • 02050005132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Liên;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • Luận văn tập trung khảo sát thực trạng tuyên truyền về “Di sản văn hóa truyền thống địa phương” tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong khoảng thời gian 2 năm (2015-2016) từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét về ưu và nhược điểm của Đài PT&TH Hải Phòng trong việc thực hiện chức năng của mình để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của Hải Phòng. Đồng thời , luận văn cũng đưa ra những kiến nghị và giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền của Đài PT&TH Hải Phòng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương trong các giai đoạn tiếp theo. Nếu làm tốt được việc đó tiềm năng văn hóa của H...

 • 02050005097.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thu;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • Luận văn khảo sát, phỏng vấn sâu nhóm công chúng trẻ của hai Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Hải Phòng; phỏng vấn sâu Thủ lĩnh đoàn của hai trường Đại học này, từ đó phân tích và đánh giá về mức độ tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội của giới trẻ Hải Phòng. Luận văn phỏng vấn sâu Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Vietnamnet, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng để đánh giá chiến lược của các cơ quan báo chí dành cho nhóm công chúng trẻ và xây dựng phương thức tiếp cận công chúng trẻ qua Facebook. Luận văn đã chỉ ra, tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội là xu thế tất yếu trên thế giới, tại Việt Nam và thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, muốn thu hút, tạo dựng niềm tin cho côn...