Browsing by Author Đinh, Thị Kim Thoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • 05050002154.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa; Trần, Văn Công (2015)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỷ, từ đó đưa ra những giải pháp giúp cha mẹ có con tự kỉ lựa chọn phương thức điều trị, can thiệp phù hợp và có hiệu quả nhất với trẻ, góp phần đưa ra cách hỗ trợ và hướng dẫn các bậc cha mẹ trong các quyết định lập kế hoạch điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ

 • 05050002154.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2015)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỉ, từ đó đưa ra những giải pháp giúp cha mẹ có con tự kỉ lựa chọn phương thức điều trị, can thiệp phù hợp và có hiệu quả nhất với trẻ, góp phần đưa ra cách hỗ trợ và hướng dẫn các bậc cha mẹ trong các quyết định lập kế hoạch điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

 • 05050003396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Nguyệt;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2018)

 • Trên cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và khảo sát về động lực và tạo động lực của cán bộ quản lý, giáo viên tại 14 trường mầm non công lập trên địa bàn Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tác giả đánh giá thực trạng động lực làm việc của giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vẫn còn những bất cập và hạn chế. Nguyên nhân chính là do các chiến lược tạo động lực làm việc cho giáo viên của người lãnh đạo chưa thực sự hợp lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá chưa tốt. Từ đó, tác giả tập trung nghiên cứu “Chiến lược tạo động lực làm việc cho giáo viên của người lãnh đạo ở cơ sở giáo dục mầm non tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”, tìm ra các chiến lược phù ...

 • 20201020004929.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Trang; Đinh, Thị Kim Thoa (2019)

 • Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề (HTGQVĐ) là một trong những năng lực cốt lõi cần hình thành cho học sinh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Năng lực HTGQVĐ có đặc điểm (a) sự tồn tại của một nhóm người học gồm ít nhất hai người trở lên, (b) có một vấn đề cần giải quyết và một mục tiêu chung, và (c) để giải quyết vấn đề nhóm người học không chỉ cần có năng lực nhận thức mà còn cần đến cả năng lực xã hội, năng lực giao tiếp... Cấu trúc năng lực HTGQVĐ gồm 4 thành tố (1) Cùng nhau xác định và thống nhất được vấn đề cần giải quyết; (2) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để cùng xác định không gian vấn đề và các giải pháp cần có (3) Cùng nhau lập kế hoạch và tiến hành thực hiện giải quyết vấn đề ...

 • TC_02543.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Thị Kim Thoa; Trần, Văn Công (2010)

 • Trắc nghiệm 5 yếu tố (Big Five Factor) trong nghiên cứu nhân cách đã được nhiều công trình khoa học sử dụng tại Việt Nam. Các công trình nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra được đặc điểm nhân cách của từng nhóm xã hội như: học sinh, sinh viên, nông dân… song các tác giả chưa chỉ ra sự khác biệt nhân cách ngay trong cùng một nhóm xã hội mà đặc trưng hoạt động khác nhau có thể qui định sự khác biệt đó. Chính vì vậy, nghiên cứu này của chúng tôi nhằm đi sâu vào so sánh đặc điểm nhân cách sinh viên các ngành học khác nhau bằng các thuật toán xác suất thống kê hiện đại thông qua trắc nghiệm 5 yếu tố (Five Factor Model - FFM) phiên bản rút gọn (NEO PI-R). Kết quả nghiên cứu trên 1182 sinh v...

 • 495-1-948-1-10-20160507.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Kim Long (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • DT_00835.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thi Thanh Thúy; Nguyễn, Thị Tuyết Nhung; Ninh, Thị Hà Chung; Trần, Văn Tính; Vũ, Phương Liên (2007)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận cho đề tài, nghiên cứu những khó khăn về mặt tâm lý của sinh viên trong quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Điều tra về kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng lĩnh hội của sinh viên. Điều tra kỹ năng quan hệ liên nhân cách (kỹ năng xã hội) thể hiện trong hoạt động của sinh viên. Thu thập và xử lý số liệu, đề xuất các biện pháp để sinh viên vượt qua những rào cản tâm lý trong học tập theo tín chỉ ở đại học

 • 05050003673.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Thị Ánh Nguyệt;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho học sinh trường tiểu học. Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho học sinh trường tiểu học An Đạo huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho học sinh ở trường tiểu học An Đạo huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

Browsing by Author Đinh, Thị Kim Thoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • 05050002154.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa; Trần, Văn Công (2015)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỷ, từ đó đưa ra những giải pháp giúp cha mẹ có con tự kỉ lựa chọn phương thức điều trị, can thiệp phù hợp và có hiệu quả nhất với trẻ, góp phần đưa ra cách hỗ trợ và hướng dẫn các bậc cha mẹ trong các quyết định lập kế hoạch điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ

 • 05050002154.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2015)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỉ, từ đó đưa ra những giải pháp giúp cha mẹ có con tự kỉ lựa chọn phương thức điều trị, can thiệp phù hợp và có hiệu quả nhất với trẻ, góp phần đưa ra cách hỗ trợ và hướng dẫn các bậc cha mẹ trong các quyết định lập kế hoạch điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

 • 05050003396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Nguyệt;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2018)

 • Trên cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và khảo sát về động lực và tạo động lực của cán bộ quản lý, giáo viên tại 14 trường mầm non công lập trên địa bàn Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tác giả đánh giá thực trạng động lực làm việc của giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vẫn còn những bất cập và hạn chế. Nguyên nhân chính là do các chiến lược tạo động lực làm việc cho giáo viên của người lãnh đạo chưa thực sự hợp lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá chưa tốt. Từ đó, tác giả tập trung nghiên cứu “Chiến lược tạo động lực làm việc cho giáo viên của người lãnh đạo ở cơ sở giáo dục mầm non tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”, tìm ra các chiến lược phù ...

 • 20201020004929.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Trang; Đinh, Thị Kim Thoa (2019)

 • Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề (HTGQVĐ) là một trong những năng lực cốt lõi cần hình thành cho học sinh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Năng lực HTGQVĐ có đặc điểm (a) sự tồn tại của một nhóm người học gồm ít nhất hai người trở lên, (b) có một vấn đề cần giải quyết và một mục tiêu chung, và (c) để giải quyết vấn đề nhóm người học không chỉ cần có năng lực nhận thức mà còn cần đến cả năng lực xã hội, năng lực giao tiếp... Cấu trúc năng lực HTGQVĐ gồm 4 thành tố (1) Cùng nhau xác định và thống nhất được vấn đề cần giải quyết; (2) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để cùng xác định không gian vấn đề và các giải pháp cần có (3) Cùng nhau lập kế hoạch và tiến hành thực hiện giải quyết vấn đề ...

 • TC_02543.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Thị Kim Thoa; Trần, Văn Công (2010)

 • Trắc nghiệm 5 yếu tố (Big Five Factor) trong nghiên cứu nhân cách đã được nhiều công trình khoa học sử dụng tại Việt Nam. Các công trình nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra được đặc điểm nhân cách của từng nhóm xã hội như: học sinh, sinh viên, nông dân… song các tác giả chưa chỉ ra sự khác biệt nhân cách ngay trong cùng một nhóm xã hội mà đặc trưng hoạt động khác nhau có thể qui định sự khác biệt đó. Chính vì vậy, nghiên cứu này của chúng tôi nhằm đi sâu vào so sánh đặc điểm nhân cách sinh viên các ngành học khác nhau bằng các thuật toán xác suất thống kê hiện đại thông qua trắc nghiệm 5 yếu tố (Five Factor Model - FFM) phiên bản rút gọn (NEO PI-R). Kết quả nghiên cứu trên 1182 sinh v...

 • 495-1-948-1-10-20160507.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Kim Long (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • DT_00835.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thi Thanh Thúy; Nguyễn, Thị Tuyết Nhung; Ninh, Thị Hà Chung; Trần, Văn Tính; Vũ, Phương Liên (2007)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận cho đề tài, nghiên cứu những khó khăn về mặt tâm lý của sinh viên trong quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Điều tra về kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng lĩnh hội của sinh viên. Điều tra kỹ năng quan hệ liên nhân cách (kỹ năng xã hội) thể hiện trong hoạt động của sinh viên. Thu thập và xử lý số liệu, đề xuất các biện pháp để sinh viên vượt qua những rào cản tâm lý trong học tập theo tín chỉ ở đại học

 • 05050003673.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Thị Ánh Nguyệt;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho học sinh trường tiểu học. Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho học sinh trường tiểu học An Đạo huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho học sinh ở trường tiểu học An Đạo huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.