Browsing by Author Bùi, Thị Bích Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • KY_05492.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thị Bích Lan (2013)

 • Chiềng Bôm là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La, trong đó, người Kháng chiếm 36% với 2.003 khẩu, còn lại là các dân tộc Thái, Hmong và Khơ Mú. Bước vào thời kỳ đổi mới, trước sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, sinh kế của người Kháng đã và đang có những biến chuyển rõ rệt. Sự nâng cao chất lượng các nguồn lực sinh kế, sự đa dạng các loại hình sinh kế.. dẫn đến sự cải thiện trong cơ cấu thu nhập và mức sống của người dân. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, quá trình chuyển đổi sinh kế hiện nay của người Kháng đang gặp không ít khó khan, thể hiện sự thiếu bền vững và vẫn chưa tìm ra được hướng đi thực sự phù hợp.

 • 02050005703.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Yang, Dong Mei (Dương Đông Mị);  Advisor: Bùi, Thị Bích Lan (2019)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu một cách có hệ thống về dân ca của người Nùng ở Việt Nam và người Choang ởTrung Quốc, tìm ra sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của loại hình văn hóa này ở mỗi quốc gia, đồng thời, góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Browsing by Author Bùi, Thị Bích Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • KY_05492.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thị Bích Lan (2013)

 • Chiềng Bôm là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La, trong đó, người Kháng chiếm 36% với 2.003 khẩu, còn lại là các dân tộc Thái, Hmong và Khơ Mú. Bước vào thời kỳ đổi mới, trước sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, sinh kế của người Kháng đã và đang có những biến chuyển rõ rệt. Sự nâng cao chất lượng các nguồn lực sinh kế, sự đa dạng các loại hình sinh kế.. dẫn đến sự cải thiện trong cơ cấu thu nhập và mức sống của người dân. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, quá trình chuyển đổi sinh kế hiện nay của người Kháng đang gặp không ít khó khan, thể hiện sự thiếu bền vững và vẫn chưa tìm ra được hướng đi thực sự phù hợp.

 • 02050005703.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Yang, Dong Mei (Dương Đông Mị);  Advisor: Bùi, Thị Bích Lan (2019)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu một cách có hệ thống về dân ca của người Nùng ở Việt Nam và người Choang ởTrung Quốc, tìm ra sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của loại hình văn hóa này ở mỗi quốc gia, đồng thời, góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc