Browsing by Author Chưa rõ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • AnNamhinhthangdoA_3034.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (2012-04-25)

 • 296 trang Tập bản đồ đời Lê: bản đồ toàn quốc, bản đồ Trung đô (Kinh đô Thăng Long) và bản đồ 13 thừa tuyên (gồm 53 phủ, 181 huyện, 49 châu), bản đồ đường thủy, đường bộ từ Kinh đô Thăng Long đến Chiêm Thành, Ngoài ra còn có “Bắc sứ đồ” , tức bản đồ đi sứ (...)

 • Bacsuluocca北史略歌.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 140 trang, diễn ca Bắc sử theo thể thơ lục bát chữ Hán từ thời sơ cổ đến hết thời nhà Minh.

 • Banthientietyeukinhvan_25.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (1919)

 • 25 trang Tàng bản của Phát thiện đàn xã Đồng Liệt, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông. In ngày 16 tháng 3 năm Khải Định Kỷ Mùi 1919.

 • TranVudieukinh-TranVubaosam真武妙經、真武寶懺.pdf.jpg
 • Sách kinh giáng bút


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản gồm 64 trang, bố cục gồm 2 phần: Phần 1 Nguyên thủy Thiên tôn thuyết Bắc phương Chân Vũ diệu kinh; Phần 2 Chân Vũ linh ứng hộ thế tiêu tai diệt tội bảo sám.

 • HongDucbando.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Chưa rõ (1962)

 • Phần 1: gồm 3 địa đồ lãnh thổ Việt Nam vào cuối thời Hồng Đức, 13 địa đồ của 13 thừa tuyên và 1 bản đồ Trung đô do họ Đỗ Bá, tự Đạo Phủ ở Bích Triều, Thanh Giang biên soạn. Phần 2: trích chép ba đoạn từ Giao châu chí, An nam chí lược và Giao chỉ đạo tam. P (...)

 • Khuyetdanh[sachboithe].pdf.jpg
 • Sách bói thẻ


 • Authors: Chưa rõ (1906)

 • Bản san khắc vào ngày tốt tháng 8 năm Thành Thái thứ 18 [1906] do bà Quách Thị Duyên, hiệu Diệu Phúc cung tiến. Sách gồm 101 trang, trình bày 50 quẻ bói thẻ thường dùng trong nhà chùa hoặc đền điện. Cấu trúc mỗi quẻ thẻ gồm 4 phần: 1. Triệu, điềm báo quẻ t (...)

 • Khuyetdanh[sachhinhluat].PDF.jpg
 • Sách pháp luật


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản gồm 209 trang, nội dung liệt kê chi tiết các điều luật và mức hình phạt đối với từng đối tượng phạm tội. Văn bản có lẽ được sao từ các sách luật thời Nguyễn.

 • item.jpg
 • Sách thuật số


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 20x9cm, 90 trang. Phần đầu nói về xem tuổi dựng nhà; phía sau có một đoạn bàn về Ngũ hành tương sinh, về các quẻ bát quái đối hoặc tuyệt nhau, một bài Phu thê bát quái hợp định thi 夫妻八卦合定詩; tiếp sau có phần xem sự tương hợp, tương hại về (...)

 • Khuyetdanh[sachdoilien].pdf.jpg
 • Sách Đối liên


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 123 trang, tập hợp nhiều loại câu đối chữ Hán, dùng trong các việc như thờ phụng, chúc mừng, điếu vãn….

 • Khuyetdanh[TapsaokinhdienNhogia].pdf.jpg
 • Sách kinh điển Nho gia


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản gồm 99 trang, lược sao các sách Đại học chương cú đại toàn, thiên Hương đảng sách Luận ngữ, Tam tự kinh huấn hỗ, Văn Công gia lễ….

 • item.jpg
 • Sách khoa cử


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 28x13cm, 196 trang. Bao gồm các bài phú như: Trạng nguyên thí tam trường phú狀元試三場賦, Tứ hải hội đồng phú四海會同賦, Phu tử tường phú夫子墻賦, Giang tả Di Ngô phú江左夷吾賦, Hàn bất lô暑 thử bất phiến phú寒不炉暑不扇賦, Du thánh nhân chi môn phú遊聖人之門賦… Vịnh Âu (...)

 • Khuyetdanh[Vante].pdf.jpg
 • Sách văn tế


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 72 trang, nội dung lược sao truyện đức Thánh Tổ (Khổng Tử) và Thập triết, thể thức và mẫu văn tế tiên thánh, tiên hiền, thành hoàng địa phương. Phần cuối sách phụ chép một số bài văn tế cầu mưa, cầu an….

 • Letrieugiaohoadieuluat黎朝教化條律.pdf.jpg
 • Sách Thánh huấn


 • Authors: Chưa rõ (1663; 2013-09-09)

 • Văn bản gồm 28 trang, khổ 20 X 13 cm. Bản Điều luật này là sự mở rộng, cụ thể hóa của bản Nhị thập tứ huấn điều二十四訓條ban hành dưới thời Lê Thánh Tông, nội dung gồm 47 điều luật, nhằm khuyên bảo dân chúng sống trung hiếu tiết nghĩa, tuân thủ pháp luật, giữ g (...)

 • NgocHoangcottuychankinh玉皇骨髓真經.pdf.jpg
 • Sách kinh giáng bút


 • Authors: Chưa rõ (1928)

 • Bản trùng san vào mùa xuân năm Mậu Thìn niên hiệu Bảo Đại, do người họ Trần, tên Trúc, hiệu Diệu Âm ở Yên Ninh bái tiến. Toàn sách 46 trang, 3 phần: Phần đầu trình bày lời tựa, lời tán của liệt thánh như Quan Âm, Chân Vũ, Văn Đế, Quan Đế, Lữ Đế, Nguyệt Lão (...)

Browsing by Author Chưa rõ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • AnNamhinhthangdoA_3034.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (2012-04-25)

 • 296 trang Tập bản đồ đời Lê: bản đồ toàn quốc, bản đồ Trung đô (Kinh đô Thăng Long) và bản đồ 13 thừa tuyên (gồm 53 phủ, 181 huyện, 49 châu), bản đồ đường thủy, đường bộ từ Kinh đô Thăng Long đến Chiêm Thành, Ngoài ra còn có “Bắc sứ đồ” , tức bản đồ đi sứ (...)

 • Bacsuluocca北史略歌.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 140 trang, diễn ca Bắc sử theo thể thơ lục bát chữ Hán từ thời sơ cổ đến hết thời nhà Minh.

 • Banthientietyeukinhvan_25.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (1919)

 • 25 trang Tàng bản của Phát thiện đàn xã Đồng Liệt, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông. In ngày 16 tháng 3 năm Khải Định Kỷ Mùi 1919.

 • TranVudieukinh-TranVubaosam真武妙經、真武寶懺.pdf.jpg
 • Sách kinh giáng bút


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản gồm 64 trang, bố cục gồm 2 phần: Phần 1 Nguyên thủy Thiên tôn thuyết Bắc phương Chân Vũ diệu kinh; Phần 2 Chân Vũ linh ứng hộ thế tiêu tai diệt tội bảo sám.

 • HongDucbando.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Chưa rõ (1962)

 • Phần 1: gồm 3 địa đồ lãnh thổ Việt Nam vào cuối thời Hồng Đức, 13 địa đồ của 13 thừa tuyên và 1 bản đồ Trung đô do họ Đỗ Bá, tự Đạo Phủ ở Bích Triều, Thanh Giang biên soạn. Phần 2: trích chép ba đoạn từ Giao châu chí, An nam chí lược và Giao chỉ đạo tam. P (...)

 • Khuyetdanh[sachboithe].pdf.jpg
 • Sách bói thẻ


 • Authors: Chưa rõ (1906)

 • Bản san khắc vào ngày tốt tháng 8 năm Thành Thái thứ 18 [1906] do bà Quách Thị Duyên, hiệu Diệu Phúc cung tiến. Sách gồm 101 trang, trình bày 50 quẻ bói thẻ thường dùng trong nhà chùa hoặc đền điện. Cấu trúc mỗi quẻ thẻ gồm 4 phần: 1. Triệu, điềm báo quẻ t (...)

 • Khuyetdanh[sachhinhluat].PDF.jpg
 • Sách pháp luật


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản gồm 209 trang, nội dung liệt kê chi tiết các điều luật và mức hình phạt đối với từng đối tượng phạm tội. Văn bản có lẽ được sao từ các sách luật thời Nguyễn.

 • item.jpg
 • Sách thuật số


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 20x9cm, 90 trang. Phần đầu nói về xem tuổi dựng nhà; phía sau có một đoạn bàn về Ngũ hành tương sinh, về các quẻ bát quái đối hoặc tuyệt nhau, một bài Phu thê bát quái hợp định thi 夫妻八卦合定詩; tiếp sau có phần xem sự tương hợp, tương hại về (...)

 • Khuyetdanh[sachdoilien].pdf.jpg
 • Sách Đối liên


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 123 trang, tập hợp nhiều loại câu đối chữ Hán, dùng trong các việc như thờ phụng, chúc mừng, điếu vãn….

 • Khuyetdanh[TapsaokinhdienNhogia].pdf.jpg
 • Sách kinh điển Nho gia


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản gồm 99 trang, lược sao các sách Đại học chương cú đại toàn, thiên Hương đảng sách Luận ngữ, Tam tự kinh huấn hỗ, Văn Công gia lễ….

 • item.jpg
 • Sách khoa cử


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 28x13cm, 196 trang. Bao gồm các bài phú như: Trạng nguyên thí tam trường phú狀元試三場賦, Tứ hải hội đồng phú四海會同賦, Phu tử tường phú夫子墻賦, Giang tả Di Ngô phú江左夷吾賦, Hàn bất lô暑 thử bất phiến phú寒不炉暑不扇賦, Du thánh nhân chi môn phú遊聖人之門賦… Vịnh Âu (...)

 • Khuyetdanh[Vante].pdf.jpg
 • Sách văn tế


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 72 trang, nội dung lược sao truyện đức Thánh Tổ (Khổng Tử) và Thập triết, thể thức và mẫu văn tế tiên thánh, tiên hiền, thành hoàng địa phương. Phần cuối sách phụ chép một số bài văn tế cầu mưa, cầu an….

 • Letrieugiaohoadieuluat黎朝教化條律.pdf.jpg
 • Sách Thánh huấn


 • Authors: Chưa rõ (1663; 2013-09-09)

 • Văn bản gồm 28 trang, khổ 20 X 13 cm. Bản Điều luật này là sự mở rộng, cụ thể hóa của bản Nhị thập tứ huấn điều二十四訓條ban hành dưới thời Lê Thánh Tông, nội dung gồm 47 điều luật, nhằm khuyên bảo dân chúng sống trung hiếu tiết nghĩa, tuân thủ pháp luật, giữ g (...)

 • NgocHoangcottuychankinh玉皇骨髓真經.pdf.jpg
 • Sách kinh giáng bút


 • Authors: Chưa rõ (1928)

 • Bản trùng san vào mùa xuân năm Mậu Thìn niên hiệu Bảo Đại, do người họ Trần, tên Trúc, hiệu Diệu Âm ở Yên Ninh bái tiến. Toàn sách 46 trang, 3 phần: Phần đầu trình bày lời tựa, lời tán của liệt thánh như Quan Âm, Chân Vũ, Văn Đế, Quan Đế, Lữ Đế, Nguyệt Lão (...)