Browsing by Author Lê, Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • DT_00993.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nghiêm, Xuân Thung; Hoàng, Thị Hương Huế; Lê, Hùng; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Đình Duẫn (2010)

 • Nghiên cứu khả năng xử lý của một số nguyên liệu có trong tự nhiên: khoáng sét, tro bay, pyroluzit, MnO2 hoạt hóa. Nghiên cứu khả năng kết dích của một số chất polymer với vật liệu. Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng mangan. Nghiên cứu khả năng tạo hạt vật liệu lọc. Hoàn thiện quy trình sản xuất và tiến hành sản xuất hạt lọc nước xử lý mangan. Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị xử lý mangan trong nước. Đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ dự án. Triển khai xử lý mangan trong nước cho một số hộ gia đình ở Hà Nội, Hà Nam Điều chế vật liệu lọc xử lý mangan và một số kim loại nặng trong nước sinh hoạt từ nguyên liệu có sẵn. Phân tích hàm lượng mangan trước và khi xử lý. Thiết kế, lắp đặt t...

 • DT_00134.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu khoa học


 • Authors: Lê, Hùng; Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Đình Bảng; Trần, Kim Tiến (2002)

 • Có thể sử dụng sb tách được theo phương pháp thuỷ luyện kim và phương pháp điện phân làm cực ác qui chì. Có thể sử dụng phương pháp xianua và thiouse để tách và tận thu vàng từ quặng antimon Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHNTách riêng antimon có độ tinh khiết trên 99% bằng phương pháp điện phânNghiên cứu công nghệ hoá tách antimon bằng phương pháp thuỷ luyện kimTách một số kim loại (Au) từ quặng antimon nghèo Việt Nam bằng phương pháp Xianua và phương pháp Thioruê

 • DT_00911.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Lê, Hùng; Phạm, Anh Thuỳ Dương (2008)

 • Đề tài đã nghiên cứu sản xuất thang chuẩn ADN chất lượng cao và đạt được kết quả: Tạo các vector tái tổ hợp chứa các đoạn 115 bp, 270 bp, 1 kb, 1,5 kb và thiết kế vector 2 kb, biến nạp thành công vào tế bào E.coli DH5a. Thiết kế thành công thang chuẩn ADN PCR với 7 băng kích thước từ 199 bp đến 2000 bp. Thiết kế thành công thang chuẩn ADN tái tổ hợp với 9 băng kích thước từ 500 bp đến 4634 bp. Lưu giữ các dòng tế bào mang vector tái tổ hợp phục vụ sản xuất pilot Xây dựng quy trình thiết kế thang chuẩn ADN có chất lượng cao bằng kỹ thuật ADN tái tổ hợp nhằm mở ra triển vọng sản xuất thang chuẩn cung cấp cho nghiên cứu sinh học phân tử và xét nghiệm chẩn đoán hiện đại

 • DT_00462.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hùng;  Advisor: Nguyễn, Đình Bảng; Phạm, Anh Sơn (2005)

 • Tinh chế và biến tính khoáng sét bằng HCL và Na2CO3 ở các nhiệt độ khác nhau, nghiên cứu khả năng hấp phụ của khoáng sét tự nhiên chưa được biến tính đối với kim loại nặng, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ HCL và Na2CO3 đến khả năng hấp phụ của khoáng sét đã được biến tính, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ HCL và Na2CO3 đến khả năng hấp phụ của khoáng sét đã được biến tính, ảnh hưởng của nhiệt độ nung mẫu của pH dung dịch và của thời gian

 • DT_00041.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Bảng; Hoàng, Thị Hương Huế; Lê, Hùng; Trần, Khắc Hiếu; Trịnh, Lê Hùng (1999)

 • Bằng việc lập chương trình tính, xây dựng đồ thị E-pH của sắt và mangan đối với mỗi nhà máy. Chỉ ra những nguyên nhân chưa đạt trong việc tách loại sắt, mangan bằng oxi không khí ở một số nhà máy. So Sánh kết quả thực nghiệm với lý thuyết. Từ việc xác định nồng độ của sắt và mangan trong nước của một số nhà máy nước ở Hà Nội như: các nhà máy nước Yên Phụ, Ngô Sĩ Liên, Lương Yên, Ngọc Hà, Mai Dịch, Hạ Đình, Tương Mai, Pháp Vân;Lập chương trình tính , xây dựng đô thị thế-pH của sắt và mangan trong nước của nhà máy nước kể trên, tìm các phương pháp và điều kiện tối ưu cho việc tách loại sắt và mangan đối với các nhà máy nước ở Hà Nội. Xác định được hàm lượng sắt và mangan trong nước của ...

 • V_L6_00009_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thuỷ;  Advisor: Lê, Hùng (2000)

 • Trên cơ sở tìm hiểu vai trò của nước và ảnh hưởng độc hại của các kim loại nặng trong nước, một số phương pháp xử lý và thu hồi Crom, Niken từ nước thải công nghiệp; tác giả tiến hành các thực nghiệm nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crom, Niken từ mẫu nước thải bể mạ nhà máy quân đội Z 121 bằng phương pháp Hydroxit, phương pháp hấp phụ trên Na-Bentonit, phương pháp sắc ký... Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng các phương pháp trên không những có thể tách, thu hồi Crom, Niken mà còn cho phép xác định nồng độ Crom và Niken trong nước thải bể mạ.; Electronic Resources; Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000

 • 00060000040.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn (2008)

 • Tìm hiểu các nguyên liệu đầu các khoáng cao lanh A-Lưới, sét Trúc Thôn, talc Phú Thọ. Các khoáng có hàm lượng Al2O3>20%, SiO2>67%, MgO=32,16% tương đối lớn có thể sử dụng làm nguyên liệu để điều chế gốm xốp. Nghiên cứu các phương pháp điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit bằng phương pháp khuếch tán rắn – lỏng và phương pháp sol-gel, với nhiệt độ nung thiêu kết 1200 độ C và thời gian lưu 3 giờ, sử dụng 3% B2O3 làm chất khoáng hóa và 3% polyme làm chất tạo xốp thu được gốm xốp có độ xốp 50% về thể tích. Xác định cấu trúc, tính chất của sản phẩm gốm xốp Cordierit, Mullit và Composit. Tinh thể Mullit có cấu trúc hệ trực thoi với các thông số a=7,530; b=7,719; c=2,885; V=167,72. Ti...

 • 00060000040.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn (2008)

 • Tìm hiểu các nguyên liệu đầu các khoáng cao lanh A-Lưới, sét Trúc Thôn, talc Phú Thọ. Các khoáng có hàm lượng Al2O3>20%, SiO2>67%, MgO=32,16% tương đối lớn có thể sử dụng làm nguyên liệu để điều chế gốm xốp. Nghiên cứu các phương pháp điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit bằng phương pháp khuếch tán rắn – lỏng và phương pháp sol-gel, với nhiệt độ nung thiêu kết 1200 độ C và thời gian lưu 3 giờ, sử dụng 3% B2O3 làm chất khoáng hóa và 3% polyme làm chất tạo xốp thu được gốm xốp có độ xốp 50% về thể tích. Xác định cấu trúc, tính chất của sản phẩm gốm xốp Cordierit, Mullit và Composit. Tinh thể Mullit có cấu trúc hệ trực thoi với các thông số a=7,530; b=7,719; c=2,885; V=167,72. Ti...

Browsing by Author Lê, Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • DT_00993.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nghiêm, Xuân Thung; Hoàng, Thị Hương Huế; Lê, Hùng; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Đình Duẫn (2010)

 • Nghiên cứu khả năng xử lý của một số nguyên liệu có trong tự nhiên: khoáng sét, tro bay, pyroluzit, MnO2 hoạt hóa. Nghiên cứu khả năng kết dích của một số chất polymer với vật liệu. Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng mangan. Nghiên cứu khả năng tạo hạt vật liệu lọc. Hoàn thiện quy trình sản xuất và tiến hành sản xuất hạt lọc nước xử lý mangan. Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị xử lý mangan trong nước. Đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ dự án. Triển khai xử lý mangan trong nước cho một số hộ gia đình ở Hà Nội, Hà Nam Điều chế vật liệu lọc xử lý mangan và một số kim loại nặng trong nước sinh hoạt từ nguyên liệu có sẵn. Phân tích hàm lượng mangan trước và khi xử lý. Thiết kế, lắp đặt t...

 • DT_00134.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu khoa học


 • Authors: Lê, Hùng; Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Đình Bảng; Trần, Kim Tiến (2002)

 • Có thể sử dụng sb tách được theo phương pháp thuỷ luyện kim và phương pháp điện phân làm cực ác qui chì. Có thể sử dụng phương pháp xianua và thiouse để tách và tận thu vàng từ quặng antimon Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHNTách riêng antimon có độ tinh khiết trên 99% bằng phương pháp điện phânNghiên cứu công nghệ hoá tách antimon bằng phương pháp thuỷ luyện kimTách một số kim loại (Au) từ quặng antimon nghèo Việt Nam bằng phương pháp Xianua và phương pháp Thioruê

 • DT_00911.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Lê, Hùng; Phạm, Anh Thuỳ Dương (2008)

 • Đề tài đã nghiên cứu sản xuất thang chuẩn ADN chất lượng cao và đạt được kết quả: Tạo các vector tái tổ hợp chứa các đoạn 115 bp, 270 bp, 1 kb, 1,5 kb và thiết kế vector 2 kb, biến nạp thành công vào tế bào E.coli DH5a. Thiết kế thành công thang chuẩn ADN PCR với 7 băng kích thước từ 199 bp đến 2000 bp. Thiết kế thành công thang chuẩn ADN tái tổ hợp với 9 băng kích thước từ 500 bp đến 4634 bp. Lưu giữ các dòng tế bào mang vector tái tổ hợp phục vụ sản xuất pilot Xây dựng quy trình thiết kế thang chuẩn ADN có chất lượng cao bằng kỹ thuật ADN tái tổ hợp nhằm mở ra triển vọng sản xuất thang chuẩn cung cấp cho nghiên cứu sinh học phân tử và xét nghiệm chẩn đoán hiện đại

 • DT_00462.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hùng;  Advisor: Nguyễn, Đình Bảng; Phạm, Anh Sơn (2005)

 • Tinh chế và biến tính khoáng sét bằng HCL và Na2CO3 ở các nhiệt độ khác nhau, nghiên cứu khả năng hấp phụ của khoáng sét tự nhiên chưa được biến tính đối với kim loại nặng, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ HCL và Na2CO3 đến khả năng hấp phụ của khoáng sét đã được biến tính, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ HCL và Na2CO3 đến khả năng hấp phụ của khoáng sét đã được biến tính, ảnh hưởng của nhiệt độ nung mẫu của pH dung dịch và của thời gian

 • DT_00041.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Bảng; Hoàng, Thị Hương Huế; Lê, Hùng; Trần, Khắc Hiếu; Trịnh, Lê Hùng (1999)

 • Bằng việc lập chương trình tính, xây dựng đồ thị E-pH của sắt và mangan đối với mỗi nhà máy. Chỉ ra những nguyên nhân chưa đạt trong việc tách loại sắt, mangan bằng oxi không khí ở một số nhà máy. So Sánh kết quả thực nghiệm với lý thuyết. Từ việc xác định nồng độ của sắt và mangan trong nước của một số nhà máy nước ở Hà Nội như: các nhà máy nước Yên Phụ, Ngô Sĩ Liên, Lương Yên, Ngọc Hà, Mai Dịch, Hạ Đình, Tương Mai, Pháp Vân;Lập chương trình tính , xây dựng đô thị thế-pH của sắt và mangan trong nước của nhà máy nước kể trên, tìm các phương pháp và điều kiện tối ưu cho việc tách loại sắt và mangan đối với các nhà máy nước ở Hà Nội. Xác định được hàm lượng sắt và mangan trong nước của ...

 • V_L6_00009_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thuỷ;  Advisor: Lê, Hùng (2000)

 • Trên cơ sở tìm hiểu vai trò của nước và ảnh hưởng độc hại của các kim loại nặng trong nước, một số phương pháp xử lý và thu hồi Crom, Niken từ nước thải công nghiệp; tác giả tiến hành các thực nghiệm nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crom, Niken từ mẫu nước thải bể mạ nhà máy quân đội Z 121 bằng phương pháp Hydroxit, phương pháp hấp phụ trên Na-Bentonit, phương pháp sắc ký... Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng các phương pháp trên không những có thể tách, thu hồi Crom, Niken mà còn cho phép xác định nồng độ Crom và Niken trong nước thải bể mạ.; Electronic Resources; Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000

 • 00060000040.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn (2008)

 • Tìm hiểu các nguyên liệu đầu các khoáng cao lanh A-Lưới, sét Trúc Thôn, talc Phú Thọ. Các khoáng có hàm lượng Al2O3>20%, SiO2>67%, MgO=32,16% tương đối lớn có thể sử dụng làm nguyên liệu để điều chế gốm xốp. Nghiên cứu các phương pháp điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit bằng phương pháp khuếch tán rắn – lỏng và phương pháp sol-gel, với nhiệt độ nung thiêu kết 1200 độ C và thời gian lưu 3 giờ, sử dụng 3% B2O3 làm chất khoáng hóa và 3% polyme làm chất tạo xốp thu được gốm xốp có độ xốp 50% về thể tích. Xác định cấu trúc, tính chất của sản phẩm gốm xốp Cordierit, Mullit và Composit. Tinh thể Mullit có cấu trúc hệ trực thoi với các thông số a=7,530; b=7,719; c=2,885; V=167,72. Ti...

 • 00060000040.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn (2008)

 • Tìm hiểu các nguyên liệu đầu các khoáng cao lanh A-Lưới, sét Trúc Thôn, talc Phú Thọ. Các khoáng có hàm lượng Al2O3>20%, SiO2>67%, MgO=32,16% tương đối lớn có thể sử dụng làm nguyên liệu để điều chế gốm xốp. Nghiên cứu các phương pháp điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit bằng phương pháp khuếch tán rắn – lỏng và phương pháp sol-gel, với nhiệt độ nung thiêu kết 1200 độ C và thời gian lưu 3 giờ, sử dụng 3% B2O3 làm chất khoáng hóa và 3% polyme làm chất tạo xốp thu được gốm xốp có độ xốp 50% về thể tích. Xác định cấu trúc, tính chất của sản phẩm gốm xốp Cordierit, Mullit và Composit. Tinh thể Mullit có cấu trúc hệ trực thoi với các thông số a=7,530; b=7,719; c=2,885; V=167,72. Ti...