Browsing by Author Mai, Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Evaluation of the credit activities for poor households in the Vietnam Bank for Social Policies – Ha Nam Branch.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Luong, Thi Phuong;  Advisor: Mai, Anh; Wang, Chih-Hsu (2018)

 • The study employs fundamental statistics methodology to investigate the status of lending procedure in Vietnam Bank for Social Policy (VBSP) – Ha Nam Branch for poor households, using the annual data collected from the conducted survey, bank income statement and credit performance reports. By reviewing the results from previous papers as well as consulting the experts’ perspectives, this research divides the collected data into different categories including the lending procedure criteria, the content of loans, the results of the loan usage and the impacts on the living of the poor households. The results from the study implementation demonstrate the achievement in lending activities ...

 • 00050010000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thiên Ngân;  Advisor: Mai, Anh (2019)

 • Mục tiêu chính của luận văn là: Làm rõ những vấn đề lý luận về dịch vụ và chất lượng dịch vụ bán lẻ của NHTM. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt PGD Cầu Giấy. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt PGD Cầu Giấy Những đóng góp của luận văn: Đưa ra các thực trạng về chất lượng các loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ của LPB PGD Cầu Giấy. Cùng với khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ NHBL thông qua phiếu khảo sát ý kiến khách hàng. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, để nâng cao chất lượng...

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng; Mai, Anh (2017-12-21)

 • Trong những năm qua, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định về quy mô phát triển, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chí trở thành một trường đại học quốc tế, thì số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Khoa còn có nhiều hạn chế, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, đội ngũ trí thức và nghiên cứu khoa học còn mỏng và chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng theo tiêu chí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết sẽ làm rõ thực trạng này, từ đó kiến nghị những giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao phù hợp cho Khoa.

 • 00050005567.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Hiệp;  Advisor: Mai, Anh (2015)

 • Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý luận về động lực làm việc sáng tạo. Chương 2. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương 3.Thực trạng công tác tạo động lực làm việc sáng tạo tại Viễn thông Hưng Yên. Chương 4: Một số giải pháp tạo động lực làm việc sáng tạo tại Viễn thông Hưng Yên.

 • 00051000279.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tran, Anh Quan;  Advisor: Mai, Anh (2018)

 • Vietnam recently has witnessed a rapid rise in e-commerce. Based on the logic that web quality is important in a self-service environment. It is important to understand the impact of web quality to customers’ trust. In this study, the effect of web quality is tested in relation with trust in Vietnam e-commerce context. The purpose of this study is to answer two questions, whether or not web quality has an impact on customers’ trust. And in the sub-dimensions of web quality, which would have the biggest impact.

Browsing by Author Mai, Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Evaluation of the credit activities for poor households in the Vietnam Bank for Social Policies – Ha Nam Branch.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Luong, Thi Phuong;  Advisor: Mai, Anh; Wang, Chih-Hsu (2018)

 • The study employs fundamental statistics methodology to investigate the status of lending procedure in Vietnam Bank for Social Policy (VBSP) – Ha Nam Branch for poor households, using the annual data collected from the conducted survey, bank income statement and credit performance reports. By reviewing the results from previous papers as well as consulting the experts’ perspectives, this research divides the collected data into different categories including the lending procedure criteria, the content of loans, the results of the loan usage and the impacts on the living of the poor households. The results from the study implementation demonstrate the achievement in lending activities ...

 • 00050010000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thiên Ngân;  Advisor: Mai, Anh (2019)

 • Mục tiêu chính của luận văn là: Làm rõ những vấn đề lý luận về dịch vụ và chất lượng dịch vụ bán lẻ của NHTM. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt PGD Cầu Giấy. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt PGD Cầu Giấy Những đóng góp của luận văn: Đưa ra các thực trạng về chất lượng các loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ của LPB PGD Cầu Giấy. Cùng với khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ NHBL thông qua phiếu khảo sát ý kiến khách hàng. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, để nâng cao chất lượng...

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng; Mai, Anh (2017-12-21)

 • Trong những năm qua, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định về quy mô phát triển, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chí trở thành một trường đại học quốc tế, thì số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Khoa còn có nhiều hạn chế, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, đội ngũ trí thức và nghiên cứu khoa học còn mỏng và chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng theo tiêu chí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết sẽ làm rõ thực trạng này, từ đó kiến nghị những giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao phù hợp cho Khoa.

 • 00050005567.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Hiệp;  Advisor: Mai, Anh (2015)

 • Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý luận về động lực làm việc sáng tạo. Chương 2. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương 3.Thực trạng công tác tạo động lực làm việc sáng tạo tại Viễn thông Hưng Yên. Chương 4: Một số giải pháp tạo động lực làm việc sáng tạo tại Viễn thông Hưng Yên.

 • 00051000279.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tran, Anh Quan;  Advisor: Mai, Anh (2018)

 • Vietnam recently has witnessed a rapid rise in e-commerce. Based on the logic that web quality is important in a self-service environment. It is important to understand the impact of web quality to customers’ trust. In this study, the effect of web quality is tested in relation with trust in Vietnam e-commerce context. The purpose of this study is to answer two questions, whether or not web quality has an impact on customers’ trust. And in the sub-dimensions of web quality, which would have the biggest impact.