Browsing by Author Nguyễn, Anh Diệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00065.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Diệp (2001)

 • Sử dụng rộng rãi trên các vùng trồng rau họ HTT, nhất là các vùng sản xuất rau sạch Chương II: Thời gian, địa điểm, vật liệu và phương pháp nghiên cứu Kết quả nghiên cứu Đề tài gồm 84 trang với 3 chương: Chương I:Nêu tính cấp thiết cùng với cơ sở khoa học của đề tài.Mục đích và nhiệm vụ Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Cải tiến biện pháp phòng trừ sâu hại rau họ HTT bằng biện pháp dùng thuốc trừ sâu hợp lý dần hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp tạo điều kiện tiên quyết cho việc triển khai biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại rau họ HTT Giảm nửa số lần phun thuốc trừ sâu nhung vẫn bảo đảm năng xuất và chất lượng thương phẩm của cây trồng so với biện pháp phun thuốc tr...

 • V_D0_19375(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2007)

 • Chương 1: Vai trò, nhiệm vụ của phân loại sinh vật. Chương 2: Lịch sử phát triển của khoa học phân loại sinh vật. Chương 3: Một số khái niệm cơ bản. Chương 4: Phân loại học vi mô. Chương 5: Phân loại học vĩ mô (Macrotaxonomy). Chương 6: Đặc điểm phân loại. Chương 7: Phương pháp phân loại. Chương 8: Các trường phái phân loại sinh vật. Chương 9: Tên khoa học của các taxon sinh vật và luật danh pháp.

Browsing by Author Nguyễn, Anh Diệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00065.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Diệp (2001)

 • Sử dụng rộng rãi trên các vùng trồng rau họ HTT, nhất là các vùng sản xuất rau sạch Chương II: Thời gian, địa điểm, vật liệu và phương pháp nghiên cứu Kết quả nghiên cứu Đề tài gồm 84 trang với 3 chương: Chương I:Nêu tính cấp thiết cùng với cơ sở khoa học của đề tài.Mục đích và nhiệm vụ Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Cải tiến biện pháp phòng trừ sâu hại rau họ HTT bằng biện pháp dùng thuốc trừ sâu hợp lý dần hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp tạo điều kiện tiên quyết cho việc triển khai biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại rau họ HTT Giảm nửa số lần phun thuốc trừ sâu nhung vẫn bảo đảm năng xuất và chất lượng thương phẩm của cây trồng so với biện pháp phun thuốc tr...

 • V_D0_19375(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2007)

 • Chương 1: Vai trò, nhiệm vụ của phân loại sinh vật. Chương 2: Lịch sử phát triển của khoa học phân loại sinh vật. Chương 3: Một số khái niệm cơ bản. Chương 4: Phân loại học vi mô. Chương 5: Phân loại học vĩ mô (Macrotaxonomy). Chương 6: Đặc điểm phân loại. Chương 7: Phương pháp phân loại. Chương 8: Các trường phái phân loại sinh vật. Chương 9: Tên khoa học của các taxon sinh vật và luật danh pháp.