Browsing by Author Nguyễn, Anh Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • 211p20-21.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2008)

 • Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, GS. Robert Huber, người đạt giải Nobel Hóa học năm 1988, đã có một buổi nói chuyện với cán bộ và sinh viên ĐHQGHN sáng ngày 15/10/2008. Tham gia sự kiện này có rất nhiều bạn trẻ, những cử nhân tài năng ngành Hóa học, Sinh học và các ngành khoa học khác. Tôi chắc rằng trong số họ có không ít người có cảm nghĩ như tôi...

 • 00050007266.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Nam;  Advisor: Hà, Văn Hội; Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Về lý luận - Luận giải sự cần thiết, các nhân tố ảnh hưởng đối với chínhsách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế. - Làm rõ bối cảnh và nguyên nhân dẫn tới việcChính phủ Hàn Quốc thực thi chính sách tái cơ cấu các Chaebol. - Làm rõ mục tiêu, nội dung trong chính sách tái cơ cấu các Chaebolcủa Hàn Quốc, cũng như chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách này. - Làm sáng tỏ vai trò của Chính phủ Hàn Quốc trong quá trình tá i cơ cấ u cácChaebol. Thông qua kết quả nghiên cứu, Luận án đã khẳng định rằng: việc chính phủ can thiệp vào quá trình tá i cơ cấ u doanh nghiệp nói chung và tái cơ cấu các TĐKT là cần thiết, tuy nhiên, chính phủ chỉ nên đóng vai trò định hướng, còn quá trình tá i cơ...

 • 00050001412_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2012)

 • Tập trung làm rõ mặt lý luận dấu hiệu chống người thi hành công vụ, như khái niệm, vị trí của dấu hiệu trong các quy định của Luật Hình sự với tư cách là dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung (...)

 • 00050001412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2012)

 • Tập trung làm rõ mặt lý luận dấu hiệu "chống người thi hành công vụ", như khái niệm, vị trí của dấu hiệu trong các quy định của Luật Hình sự với tư cách là dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung; đối chiếu so sánh với các quy định về dấu hiệu "chống người thi hành công vụ" trong Bộ luật Hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích sự khác biệt giữa việc cấu thành tội Chống người thi hành công vụ (tại Điều 257 BLHS) với các tội phạm khác có dấu hiệu này. Tìm hiểu nguyên nhân, thực tiễn áp dụng dáu hiệu "chống người thi hành công vụ" và đề xuất giải pháp đối với việc hoàn thiện pháp luật để góp phần đấu tranh phòng, chống và giảm thiểu các tội phạm có dấu hiệu chống ng...

 • 00050007227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Mục đích chính của đề tài là đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả vào mạng lưới sản xuất ô tô khu vực Đông Á trên cơ sở phân tích và đánh giá vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong mạng lưới sản xuất ô tô khu vực Đông Á.; Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01 06 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Electronic Resources

 • Evaluation of the Impacts of ASEAN 3 FTAs on Vietnam Iron and Steel Trade Flows - Gravity Model Analysis.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Đỗ, Thị Mai Hiên (2014)

 • This paper analyzes the impacts of ASEAN3 FTAs on Vietnam iron and steel trade flows. In this respect, a gravity model is applied to the panel data covering 27 top trading partners of Vietnam from 2001 to 2012. The paper findings show positive impact of ACFTA and VJEPA on increasing imports of iron and steel into Vietnam while AKFTA, AFTA and VJEPA have positive effects on their export. AJCEP and AFTA are concluded to have little impact on either imports or exports.

 • Evaluation of the Impacts of ASEAN+3 FTAs on Vietnam Iron and Steel Trade Flow. Gravity Model Analysis.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Đỗ, Thị Mai Hiên (2014)

 • This paper analyzes the impacts of ASEAN+3 FTAs on Vietnam iron and steel trade flows. In this respect, a gravity model is applied to the panel data covering 27 top trading partners of Vietnam from 2001 to 2012. The paper findings show positive impact of ACFTA and VJEPA on increasing imports of iron and steel into Vietnam while AKFTA, AFTA and VJEPA have positive effects on their export. AJCEP and AFTA are concluded to have little impact on either imports or exports

 • Supporting Small and Medium Enterpries to Access Technological Innovation State Fund. International Experience and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Thanh Mai (2018)

 • Các quỹ nhà nước hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chưa phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nhưng lại rất phổ biến ở các quốc gia phát triển, chẳng hạn như các nước châu Âu hay Hàn Quốc. Sự hỗ trợ tài chính và phi tài chính của các quỹ này đối với doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhiều SMEs. Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quỹ đã thành công trong việc tạo điều kiện cho SMEs đổi mới và phát triển các công nghệ tiên tiến rất có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ của Việt Nam nói chung và các quỹ nhà nước nói riêng. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân tích kinh nghiệm của một số quỹ...

 • 00060000268.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2015)

 • Tổng hợp toàn bộ quá trình hội nhập ASEAN+3 cho tới thời điểm 2014, tích hợp với các phân tích tác động về thương mại và đầu tư. Báo cáo cũng phân tích tiến trình hội nhập ASEAN+3 của Việt Nam, các kết quả đã đạt được cũng như các tác động của tiến trình này tới thương mại, đầu tư, tài chính và phát triển kinh tế nói chung, từ đó tìm ra một số vấn đề lớn và triển vọng của tiến trình hội nhập này.

 • Noi dung luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Phương Hải;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề chung về khái niệm năng lực cạnh tranh của ngành, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành. Hệ thống hóa những tác động của môi trường hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngành. Nghiên cứu các mô hình, giải pháp phát triển ngành sữa của các nước vực Châu Á có điều kiện và tình trạng tương tự gần giống như Việt Nam đã thực hiện thành công. Làm rõ thực trạng tình hình năng lực cạnh tranh của ngành sữa trong giai đoạn 2007 – nay và tác động bối cảnh kinh tế quốc tế đến năng lực cạnh tranh của ngành sữa Việt Nam. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy năng lực cạnh tranh ngành sữa Việt Nam trước tác động mạnh mẽ của làn sóng hội nh...

 • 00060000266.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Hồng Sơn; Hà, Văn Hội (2015)

 • Các kết quả nghiên cứu của đề tài tập trung vào các mảng lớn trong khuân khổ hợp tác ASEAN+3 và sự tham gia của Việt Nam. Các nội dung nói trên đã được tổng hợp thành 02 báo cáo cho các năm 2014 và 2015. Báo cáo 2014 tổng hợp toàn bộ quá trình hội nhập ASEAN+3 chơ tới thời điểm 2014, tích hợp các phân tích tác động về thương mại và đầu tư. Phân tích tiến trình hội nhập ASEAN+3 của Việt Nam, các kết quả đạt được và các tác động của tiến trình này tới thương mại, đầu tư, tài chính và phát triển kinh tế nói chung; từ đó tìm ra một số vấn đề lớn và triển vọng của tiến trình hội nhập này. Báo cáo 2015 là tiếp nối của báo cáo 2014, trong đó cập nhật tiến trình hội nhập ASEAN+3 đã được phân ...

 • 00050009110.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Oanh;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về phát triển của các khu kinh tế cửa khẩu nói chung và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. Phân tích và đánh giá thực trạng quá trình hoạt động và phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

 • 00050007816.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm tìm ra và đề xuất một số giải pháp hoàn thện QLNN đi với thương mại hàng hóa trên địa bàn thị xã Tam Điệp–tỉnh Ninh Bình. Để thực hiện mục tiêu này, nhiệm vụ của luận văn là tập trung giải đáp những câu hỏi sau: Thực trạng QLNN đối với thương mại hàng hóa trên địa bàn thị xã Tam Đip thời gian qua thế nào; Đâu là quan đểm, hạn chế, nguyên nhân?; Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện QLN đối với thươngmại hàng hóa của thị xã Tam Điệp trong thời gian tới là gì?

 • KY_00642.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2002)

 • Nghiên cứu cơ bản của hệ thống giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp cơ hội cho việc học và tự học suốt đời. Trong thời đại hiện nay với những thách thức và cơ hội mới của quá trình toàn cầu cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức thì giáo dục đại học càng có vị trí quan trọng như một bộ phận cấu thành của phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Đồng thời, giáo dục đại học còn dduocj nhìn nhận như một cột trụ cho việc xây dựng và phát huy nội lực, phát triển bền vững, hòa bình và thịnh vượng của mỗi quốc gia cũng như của toàn thế giới.

Browsing by Author Nguyễn, Anh Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • 211p20-21.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2008)

 • Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, GS. Robert Huber, người đạt giải Nobel Hóa học năm 1988, đã có một buổi nói chuyện với cán bộ và sinh viên ĐHQGHN sáng ngày 15/10/2008. Tham gia sự kiện này có rất nhiều bạn trẻ, những cử nhân tài năng ngành Hóa học, Sinh học và các ngành khoa học khác. Tôi chắc rằng trong số họ có không ít người có cảm nghĩ như tôi...

 • 00050007266.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Nam;  Advisor: Hà, Văn Hội; Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Về lý luận - Luận giải sự cần thiết, các nhân tố ảnh hưởng đối với chínhsách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế. - Làm rõ bối cảnh và nguyên nhân dẫn tới việcChính phủ Hàn Quốc thực thi chính sách tái cơ cấu các Chaebol. - Làm rõ mục tiêu, nội dung trong chính sách tái cơ cấu các Chaebolcủa Hàn Quốc, cũng như chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách này. - Làm sáng tỏ vai trò của Chính phủ Hàn Quốc trong quá trình tá i cơ cấ u cácChaebol. Thông qua kết quả nghiên cứu, Luận án đã khẳng định rằng: việc chính phủ can thiệp vào quá trình tá i cơ cấ u doanh nghiệp nói chung và tái cơ cấu các TĐKT là cần thiết, tuy nhiên, chính phủ chỉ nên đóng vai trò định hướng, còn quá trình tá i cơ...

 • 00050001412_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2012)

 • Tập trung làm rõ mặt lý luận dấu hiệu chống người thi hành công vụ, như khái niệm, vị trí của dấu hiệu trong các quy định của Luật Hình sự với tư cách là dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung (...)

 • 00050001412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2012)

 • Tập trung làm rõ mặt lý luận dấu hiệu "chống người thi hành công vụ", như khái niệm, vị trí của dấu hiệu trong các quy định của Luật Hình sự với tư cách là dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung; đối chiếu so sánh với các quy định về dấu hiệu "chống người thi hành công vụ" trong Bộ luật Hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích sự khác biệt giữa việc cấu thành tội Chống người thi hành công vụ (tại Điều 257 BLHS) với các tội phạm khác có dấu hiệu này. Tìm hiểu nguyên nhân, thực tiễn áp dụng dáu hiệu "chống người thi hành công vụ" và đề xuất giải pháp đối với việc hoàn thiện pháp luật để góp phần đấu tranh phòng, chống và giảm thiểu các tội phạm có dấu hiệu chống ng...

 • 00050007227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Mục đích chính của đề tài là đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả vào mạng lưới sản xuất ô tô khu vực Đông Á trên cơ sở phân tích và đánh giá vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong mạng lưới sản xuất ô tô khu vực Đông Á.; Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01 06 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Electronic Resources

 • Evaluation of the Impacts of ASEAN 3 FTAs on Vietnam Iron and Steel Trade Flows - Gravity Model Analysis.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Đỗ, Thị Mai Hiên (2014)

 • This paper analyzes the impacts of ASEAN3 FTAs on Vietnam iron and steel trade flows. In this respect, a gravity model is applied to the panel data covering 27 top trading partners of Vietnam from 2001 to 2012. The paper findings show positive impact of ACFTA and VJEPA on increasing imports of iron and steel into Vietnam while AKFTA, AFTA and VJEPA have positive effects on their export. AJCEP and AFTA are concluded to have little impact on either imports or exports.

 • Evaluation of the Impacts of ASEAN+3 FTAs on Vietnam Iron and Steel Trade Flow. Gravity Model Analysis.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Đỗ, Thị Mai Hiên (2014)

 • This paper analyzes the impacts of ASEAN+3 FTAs on Vietnam iron and steel trade flows. In this respect, a gravity model is applied to the panel data covering 27 top trading partners of Vietnam from 2001 to 2012. The paper findings show positive impact of ACFTA and VJEPA on increasing imports of iron and steel into Vietnam while AKFTA, AFTA and VJEPA have positive effects on their export. AJCEP and AFTA are concluded to have little impact on either imports or exports

 • Supporting Small and Medium Enterpries to Access Technological Innovation State Fund. International Experience and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Thanh Mai (2018)

 • Các quỹ nhà nước hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chưa phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nhưng lại rất phổ biến ở các quốc gia phát triển, chẳng hạn như các nước châu Âu hay Hàn Quốc. Sự hỗ trợ tài chính và phi tài chính của các quỹ này đối với doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhiều SMEs. Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quỹ đã thành công trong việc tạo điều kiện cho SMEs đổi mới và phát triển các công nghệ tiên tiến rất có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ của Việt Nam nói chung và các quỹ nhà nước nói riêng. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân tích kinh nghiệm của một số quỹ...

 • 00060000268.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2015)

 • Tổng hợp toàn bộ quá trình hội nhập ASEAN+3 cho tới thời điểm 2014, tích hợp với các phân tích tác động về thương mại và đầu tư. Báo cáo cũng phân tích tiến trình hội nhập ASEAN+3 của Việt Nam, các kết quả đã đạt được cũng như các tác động của tiến trình này tới thương mại, đầu tư, tài chính và phát triển kinh tế nói chung, từ đó tìm ra một số vấn đề lớn và triển vọng của tiến trình hội nhập này.

 • Noi dung luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Phương Hải;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề chung về khái niệm năng lực cạnh tranh của ngành, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành. Hệ thống hóa những tác động của môi trường hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngành. Nghiên cứu các mô hình, giải pháp phát triển ngành sữa của các nước vực Châu Á có điều kiện và tình trạng tương tự gần giống như Việt Nam đã thực hiện thành công. Làm rõ thực trạng tình hình năng lực cạnh tranh của ngành sữa trong giai đoạn 2007 – nay và tác động bối cảnh kinh tế quốc tế đến năng lực cạnh tranh của ngành sữa Việt Nam. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy năng lực cạnh tranh ngành sữa Việt Nam trước tác động mạnh mẽ của làn sóng hội nh...

 • 00060000266.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Hồng Sơn; Hà, Văn Hội (2015)

 • Các kết quả nghiên cứu của đề tài tập trung vào các mảng lớn trong khuân khổ hợp tác ASEAN+3 và sự tham gia của Việt Nam. Các nội dung nói trên đã được tổng hợp thành 02 báo cáo cho các năm 2014 và 2015. Báo cáo 2014 tổng hợp toàn bộ quá trình hội nhập ASEAN+3 chơ tới thời điểm 2014, tích hợp các phân tích tác động về thương mại và đầu tư. Phân tích tiến trình hội nhập ASEAN+3 của Việt Nam, các kết quả đạt được và các tác động của tiến trình này tới thương mại, đầu tư, tài chính và phát triển kinh tế nói chung; từ đó tìm ra một số vấn đề lớn và triển vọng của tiến trình hội nhập này. Báo cáo 2015 là tiếp nối của báo cáo 2014, trong đó cập nhật tiến trình hội nhập ASEAN+3 đã được phân ...

 • 00050009110.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Oanh;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về phát triển của các khu kinh tế cửa khẩu nói chung và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. Phân tích và đánh giá thực trạng quá trình hoạt động và phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

 • 00050007816.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm tìm ra và đề xuất một số giải pháp hoàn thện QLNN đi với thương mại hàng hóa trên địa bàn thị xã Tam Điệp–tỉnh Ninh Bình. Để thực hiện mục tiêu này, nhiệm vụ của luận văn là tập trung giải đáp những câu hỏi sau: Thực trạng QLNN đối với thương mại hàng hóa trên địa bàn thị xã Tam Đip thời gian qua thế nào; Đâu là quan đểm, hạn chế, nguyên nhân?; Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện QLN đối với thươngmại hàng hóa của thị xã Tam Điệp trong thời gian tới là gì?

 • KY_00642.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2002)

 • Nghiên cứu cơ bản của hệ thống giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp cơ hội cho việc học và tự học suốt đời. Trong thời đại hiện nay với những thách thức và cơ hội mới của quá trình toàn cầu cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức thì giáo dục đại học càng có vị trí quan trọng như một bộ phận cấu thành của phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Đồng thời, giáo dục đại học còn dduocj nhìn nhận như một cột trụ cho việc xây dựng và phát huy nội lực, phát triển bền vững, hòa bình và thịnh vượng của mỗi quốc gia cũng như của toàn thế giới.