Browsing by Author Nguyễn, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 140
 • 00050007037.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Thu Hà (2015)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về biện pháp cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự. Chương 2: Nội dung các quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp cưỡng chế kê biên và xử lý tài sả n của người phải thi hành án dân sự. Chương 3: Thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự, những giải pháp, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự

 • BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Phương Thủy; Nguyễn, Anh Đức; Nguyễn, Anh Tuấn; Dương, Văn Hợp (2009)

 • Trong tự nhiên, xác thực vật bị phân hủy qua nhiều giai đoạn, đầu tiên là nước ngấm vào cơ chất, tại thời điểm này các hợp chất cac bon dễ hòa tan nhất sẽ được giải phóng. Tiếp đến là quá trình phân cắt thành những đoạn nhỏ một cách cơ học, do tác động của các động vật không xương, vật kí sinh, côn trùng,... làm cho bề mặt nguyên liệu lớn hơn, điều đó giúp cho quá trình xâm nhập của vi sinh vật dễ dàng hơn [13]. Những vật liệu khó tan của xác thực vật bao gồm cellulose (40-50%), hemicellulose (25-40%), lignin (20-35%), các thành phần này sẽ bị phân giải nhờ các enzyme vi sinh vật một cách tự nhiên [6]. Tùy theo tỷ lệ các chất này có trong xác thực vật khác nhau mà tốc độ phân hủy của ...

 • 00060000066.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, , Đình Thọ; Vũ, Văn Khải; Ngô, Thanh Tâm; Nguyễn, Minh Thúy (2009)

 • Khảo sát hệ đo: chuẩn nhiệt độ và đo nhiệt độ ở vùng nhiệt độ thấp. Tìm hiểu các phép đo: điện trở, từ trở, từ nhiệt và các phép đo từ. Chế tạo và phân tích cấu trúc các hệ mẫu nghiên cứu: La1-xCaxMnO3; Nd1-xSrMnO3; La¬1-xPbxMn1-y(TM)yO3. Đo đạc các thông số điện, từ, nhiệt, tính toán và vẽ đồ thị

 • DT_00775.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Hồng Cơ (2007)

 • Tổng hợp được các hệ vật liệu MCM-41, TI-MCM-41, V2O5/Ti-MCM-41 và Pt/MCM-41, đã đặc trưng các hệ vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại. Đánh giá tính chất xúc tác của các hệ vật liệu trong phản ứng oxi hóa anpha-pinen (V2O5/Ti-MCM-41), etyl oleat (Ti-MCM-41), glucose (V2O5/Ti-MCM-41 và Pt/MCM-41). Sản phẩm phản ứng được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí-khối phổ (GC-MS), sắc ký lỏng-khối phổ (LC-MS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HP-LC). Qua đó thấy được hệ xúc tác mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp V, Ti phù hợp cho sự chọn lọc epoxi hóa trong khi hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại quý thích hợp cho sự oxi hóa chọn lọc glucose...

 • 02050001664_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Làm rõ các khái niệm liên quan, phân tích cơ sở tồn tại, phát triển của tôn giáo theo quan điển Mác - Lênin, và khái quát được tình hình Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. Chỉ ra cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Phật giáo hiện nay ở Việt Nam. Đưa ra một (...)

 • 02050005900.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Khái quát lại bối cảnh lịch sử châu Âu và nước Đức nửa sau thế kỷ XIX, một số tiền đề lý luận nâng đỡ sự ra đời tư tưởng của Nietzsche. Sơ lược dựng lại cuộc đời, tác phẩm của Nietzsche, qua đó giới thiệu một số nội dung tư tưởngcủa Nietzsche về đạo đức con người, những giá trị và hạn chế của chúng. Phác họa trên những nét đại thể cách mạng công nghệ lần thứ tư và ảnh hưởng của nó trên thế giới và ở Việt Nam, trong đó có ảnh hưởng đến ý chí, đạo đức, lối sống của thanh niên hiện nay. Chỉ ra những tác động từ những tư tưởng còn giá trị của Nietzschevề đạo đức con ngườiđối với thanh niên Việt Nam trong bối cảnh cách mạng 4.0 và đưa ra một số kiến nghị phát huy các giá trị đ...

 • V_D0_21525(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Thúy Nga (2009)

 • Cuốn sách cung cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế và các ngành học khác những kiến thức nền tảng về Nhà nước và pháp luật đề từ đó giúp sinh viên hiểu và ứng xử theo quy định của pháp luật và đánh giá các sự kiện pháp luật trong đời sống xã hội.

 • 00050002499_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về giải pháp tài chính phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Phân tích thực trạng sử dụng giải pháp tài chính phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp ở Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụ (...)

 • 00050001735_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về việc sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của việc sử dụng vốn tại Công ty (...)

 • V_L0_01533_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nano từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị. Thực nghiệm đốt nhiệt-từ, giải hấp khí và đưa ra kết quả.

 • V_L0_01533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nanô từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị; đốt nhiệt-từ tự khống chế nhiệt độ. Trình bày thực nghiệm về các phép đo nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ; thực nghiệm đốt nhiệt- từ; thực nghiệm giải hấp khí. Nêu kết quả về hiệu ứng đốt nhiệt-từ trên các hạt Fe3O4; hiêu ứng đốt nhiệt-từ tự khống chế nhiệt độ với các hạt perovskite manganite; ứng dụng hiệu ứng đốt nhiệt từ trong giải hấp khí với các hạt Mn1-xZnxFe2O4

 • 00050008167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Việt Dũng;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Browsing by Author Nguyễn, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 140
 • 00050007037.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Thu Hà (2015)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về biện pháp cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự. Chương 2: Nội dung các quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp cưỡng chế kê biên và xử lý tài sả n của người phải thi hành án dân sự. Chương 3: Thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự, những giải pháp, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự

 • BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Phương Thủy; Nguyễn, Anh Đức; Nguyễn, Anh Tuấn; Dương, Văn Hợp (2009)

 • Trong tự nhiên, xác thực vật bị phân hủy qua nhiều giai đoạn, đầu tiên là nước ngấm vào cơ chất, tại thời điểm này các hợp chất cac bon dễ hòa tan nhất sẽ được giải phóng. Tiếp đến là quá trình phân cắt thành những đoạn nhỏ một cách cơ học, do tác động của các động vật không xương, vật kí sinh, côn trùng,... làm cho bề mặt nguyên liệu lớn hơn, điều đó giúp cho quá trình xâm nhập của vi sinh vật dễ dàng hơn [13]. Những vật liệu khó tan của xác thực vật bao gồm cellulose (40-50%), hemicellulose (25-40%), lignin (20-35%), các thành phần này sẽ bị phân giải nhờ các enzyme vi sinh vật một cách tự nhiên [6]. Tùy theo tỷ lệ các chất này có trong xác thực vật khác nhau mà tốc độ phân hủy của ...

 • 00060000066.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, , Đình Thọ; Vũ, Văn Khải; Ngô, Thanh Tâm; Nguyễn, Minh Thúy (2009)

 • Khảo sát hệ đo: chuẩn nhiệt độ và đo nhiệt độ ở vùng nhiệt độ thấp. Tìm hiểu các phép đo: điện trở, từ trở, từ nhiệt và các phép đo từ. Chế tạo và phân tích cấu trúc các hệ mẫu nghiên cứu: La1-xCaxMnO3; Nd1-xSrMnO3; La¬1-xPbxMn1-y(TM)yO3. Đo đạc các thông số điện, từ, nhiệt, tính toán và vẽ đồ thị

 • DT_00775.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Hồng Cơ (2007)

 • Tổng hợp được các hệ vật liệu MCM-41, TI-MCM-41, V2O5/Ti-MCM-41 và Pt/MCM-41, đã đặc trưng các hệ vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại. Đánh giá tính chất xúc tác của các hệ vật liệu trong phản ứng oxi hóa anpha-pinen (V2O5/Ti-MCM-41), etyl oleat (Ti-MCM-41), glucose (V2O5/Ti-MCM-41 và Pt/MCM-41). Sản phẩm phản ứng được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí-khối phổ (GC-MS), sắc ký lỏng-khối phổ (LC-MS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HP-LC). Qua đó thấy được hệ xúc tác mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp V, Ti phù hợp cho sự chọn lọc epoxi hóa trong khi hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại quý thích hợp cho sự oxi hóa chọn lọc glucose...

 • 02050001664_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Làm rõ các khái niệm liên quan, phân tích cơ sở tồn tại, phát triển của tôn giáo theo quan điển Mác - Lênin, và khái quát được tình hình Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. Chỉ ra cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Phật giáo hiện nay ở Việt Nam. Đưa ra một (...)

 • 02050005900.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Khái quát lại bối cảnh lịch sử châu Âu và nước Đức nửa sau thế kỷ XIX, một số tiền đề lý luận nâng đỡ sự ra đời tư tưởng của Nietzsche. Sơ lược dựng lại cuộc đời, tác phẩm của Nietzsche, qua đó giới thiệu một số nội dung tư tưởngcủa Nietzsche về đạo đức con người, những giá trị và hạn chế của chúng. Phác họa trên những nét đại thể cách mạng công nghệ lần thứ tư và ảnh hưởng của nó trên thế giới và ở Việt Nam, trong đó có ảnh hưởng đến ý chí, đạo đức, lối sống của thanh niên hiện nay. Chỉ ra những tác động từ những tư tưởng còn giá trị của Nietzschevề đạo đức con ngườiđối với thanh niên Việt Nam trong bối cảnh cách mạng 4.0 và đưa ra một số kiến nghị phát huy các giá trị đ...

 • V_D0_21525(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Thúy Nga (2009)

 • Cuốn sách cung cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế và các ngành học khác những kiến thức nền tảng về Nhà nước và pháp luật đề từ đó giúp sinh viên hiểu và ứng xử theo quy định của pháp luật và đánh giá các sự kiện pháp luật trong đời sống xã hội.

 • 00050002499_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về giải pháp tài chính phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Phân tích thực trạng sử dụng giải pháp tài chính phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp ở Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụ (...)

 • 00050001735_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về việc sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của việc sử dụng vốn tại Công ty (...)

 • V_L0_01533_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nano từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị. Thực nghiệm đốt nhiệt-từ, giải hấp khí và đưa ra kết quả.

 • V_L0_01533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nanô từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị; đốt nhiệt-từ tự khống chế nhiệt độ. Trình bày thực nghiệm về các phép đo nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ; thực nghiệm đốt nhiệt- từ; thực nghiệm giải hấp khí. Nêu kết quả về hiệu ứng đốt nhiệt-từ trên các hạt Fe3O4; hiêu ứng đốt nhiệt-từ tự khống chế nhiệt độ với các hạt perovskite manganite; ứng dụng hiệu ứng đốt nhiệt từ trong giải hấp khí với các hạt Mn1-xZnxFe2O4

 • 00050008167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Việt Dũng;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.