Browsing by Author Nguyễn, Hữu Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 05050003467.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2018)

 • Luận văn cung cấp các tài liệu tham khảo sâu và hữu ích cho cả giáo viên và học sinh trong các trường trung học phổ thông chuyên. Ngoài ra, nó giúp giáo viên hiểu thêm về các phương pháp giảng dạy tích cực áp dụng cho việc dạy học để cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của học sinh trung học. Luận văn đã thiết kế một số kế hoạch bài học về chủ đề tinh thể để giúp phát triển giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10. Việc thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tinh thể cho lớp 10 trong các trường trung học chuyên để phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học sinh mà chúng tôi đã thực hiện có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu đã được thực nghiệm sư phạm với ba lớp 10 của ba trường trung ...

 • 05050003066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Vân;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2017)

 • Chương 1: Trong chương này chúng tôi đã tổng quan được một số cơ sở lí luận làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu : - Những vấn đề lí luận cơ bản về năng lực và phát triển năng lực cho HS THPT - Những vấn đề lí luận cơ bản về năng lực GQVĐ và việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT - Quan điểm về đổi mới PPDH ở trường phổ thông và việc áp dụng một số PPDH tích cực vào trong DH. Cơ sở lí luận phương pháp DH phát hiên và giải quyết vấn đề, phương pháp DH đàm thoại phát hiện và phương pháp DH theo góc - Tiến hành điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT thông qua DH môn hóa học qua phiếu điều tra GV và HS ở 2 trường THPT Thượng Cát, THPT Phạm Hồng Thái thuộc TP Hà Nội...

 • 05050003040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Quế Ninh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản của đề tài bao gồm: - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, làm rõ khái niệm, biểu hiện, vai trò của năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, các biện pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực thực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. - Điều tra thực trạng dạy và học của 26 GV và 500 HS ở 3 trường THPT thuộc tỉnh Bắc Ninh về việc phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua sử dụng bài tập hóa học. - Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương Cacb...

 • 05050003375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2018)

 • Trong chương 1 của luận văn, chúng tôi đã trình bày về khái niệm tự học, năng lực tự học và những biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh. Chương 2 của luận văn đã phân tích được mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương đại cương kim loại lớp 12 và tiến hành xây dựng các mô đun hướng dẫn tự học. Các mô đun này đã giúp học sinh học một cách chủ động và hiểu sâu sắc hơn. Chương 3: Trong chương này, chúng tôi đã trình bày mục đích, nhiệm vụ và tiến trình thực nghiệm sư phạm các chủ đề đã thiết kế, đã xử lí kết quả của bộ công cụ đánh giá năng lực tự học và kết quả 03 bài kiểm tra theo phương pháp thống kê toán học để làm cơ sở khẳng định tính hiệu quả và tính khả thi của việc s...

Browsing by Author Nguyễn, Hữu Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 05050003467.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2018)

 • Luận văn cung cấp các tài liệu tham khảo sâu và hữu ích cho cả giáo viên và học sinh trong các trường trung học phổ thông chuyên. Ngoài ra, nó giúp giáo viên hiểu thêm về các phương pháp giảng dạy tích cực áp dụng cho việc dạy học để cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của học sinh trung học. Luận văn đã thiết kế một số kế hoạch bài học về chủ đề tinh thể để giúp phát triển giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10. Việc thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tinh thể cho lớp 10 trong các trường trung học chuyên để phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học sinh mà chúng tôi đã thực hiện có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu đã được thực nghiệm sư phạm với ba lớp 10 của ba trường trung ...

 • 05050003066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Vân;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2017)

 • Chương 1: Trong chương này chúng tôi đã tổng quan được một số cơ sở lí luận làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu : - Những vấn đề lí luận cơ bản về năng lực và phát triển năng lực cho HS THPT - Những vấn đề lí luận cơ bản về năng lực GQVĐ và việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT - Quan điểm về đổi mới PPDH ở trường phổ thông và việc áp dụng một số PPDH tích cực vào trong DH. Cơ sở lí luận phương pháp DH phát hiên và giải quyết vấn đề, phương pháp DH đàm thoại phát hiện và phương pháp DH theo góc - Tiến hành điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT thông qua DH môn hóa học qua phiếu điều tra GV và HS ở 2 trường THPT Thượng Cát, THPT Phạm Hồng Thái thuộc TP Hà Nội...

 • 05050003040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Quế Ninh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản của đề tài bao gồm: - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, làm rõ khái niệm, biểu hiện, vai trò của năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, các biện pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực thực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. - Điều tra thực trạng dạy và học của 26 GV và 500 HS ở 3 trường THPT thuộc tỉnh Bắc Ninh về việc phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua sử dụng bài tập hóa học. - Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương Cacb...

 • 05050003375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2018)

 • Trong chương 1 của luận văn, chúng tôi đã trình bày về khái niệm tự học, năng lực tự học và những biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh. Chương 2 của luận văn đã phân tích được mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương đại cương kim loại lớp 12 và tiến hành xây dựng các mô đun hướng dẫn tự học. Các mô đun này đã giúp học sinh học một cách chủ động và hiểu sâu sắc hơn. Chương 3: Trong chương này, chúng tôi đã trình bày mục đích, nhiệm vụ và tiến trình thực nghiệm sư phạm các chủ đề đã thiết kế, đã xử lí kết quả của bộ công cụ đánh giá năng lực tự học và kết quả 03 bài kiểm tra theo phương pháp thống kê toán học để làm cơ sở khẳng định tính hiệu quả và tính khả thi của việc s...