Browsing by Author Nguyễn, Phương Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 00050003808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • - Luận văn đã đề cập những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. - Nghiên cứu tình hình thực tế về vấn đề bạo lực gia đình đối với trẻ và những hậu quả thực tế của bạo lực đối với thể chất và tinh thần của trẻ. - Qua nghiên cứu, phát hiện những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng những quy định của Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong việc bảo vệ quyền trẻ em trên thực tế; từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật với vấn đề bảo vệ quyền trẻ em, nhằm bảo vệ quyền của trẻ trong gia đình trước các hành vi bạo lực.

 • 00050006229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Lê;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất chuyên sâu và toàn diện về điều kiện nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các điều kiện nuôi con nuôi hiện nay.

 • 00050002559_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Hồng Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu các quy định của pháp luật thực định về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm quyền yêu cầu chia, lý do, những trường hợp chia v (...)

 • 00050006213.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Lý;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2015)

 • Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh riêng, tác giả nhìn nhận được những vẫn đề còn bất cập trên thực tiễn, từ đó đưa ra được một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

 • 361(2006-5)_p70-73.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Lan (2006)

 • Mogol là vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Ấn độ. Đó là vương triều ngoại tộc. Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm nên giá trị "đỉnh cao" của vương triều Mogol là do chính sách khoan dung văn hóa và hòa hợp dân tộc của các Hoàng đế Mogol, đặc biệt Akbar - vị hoàng đế vĩ đại của vương triều Mogol...

 • 00050004385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thoa;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về những vấn đề cơ sở, ý nghĩa, lịch sử chế định kết hôn; những quy định của pháp luật hiện hành và đánh giá việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn đồng thời có so sánh, bình luận các quy định trong chế định kết hôn trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật điều chỉnh chế định kết hôn và kiến nghị một số nội dung góp phần hoàn thiện chế định này.

 • 02050000047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Lan;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020-03-21)

 • Trình bày một số khái niệm về thông tin đối ngoại, vị trí và vai trò của thông tin đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá; trình bày khái quát về đội ngũ phóng viên nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích những hoạt động chủ yếu của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong hai giai đoạn trước và sau đổi mới thông qua các sản phẩm báo chí của họ; Các hoạt động của phóng viên nước ngoài được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, về thành tựu đổi mới của Việt Nam cũng như lịch sử, đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Gắn liền với hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là công tác quản lý và hướng dẫn. Đánh giá hoạt đ...

 • 00050002327_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận trong việc giải quyết tranh chấp nhà ở và quyền sử dụng đất của vợ chồng. Luận văn phân tích những quy định của pháp luật làm căn cứ giải quyết tranh chấp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh chấp nhà ở (...)

 • 00050004368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • Luận văn nghiên cứu quan hệ giữa cha mẹ nuôi – con nuôi trong mối quan hệ ba bên: cha mẹ nuôi – cha mẹ đẻ - con đẻ theo quy định của Luật Nuôi con nuôi. Các quyền và nghĩa vụ giữa ba chủ thể này luôn có sự gắn kết, chi phối và chế ước lẫn nhau tạo thành đặc trưng của quan hệ nuôi con nuôi. Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi hiện hành của Việt Nam điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau. Đồng thời, nội dung nghiên cứu của đề tài còn có sự so sánh với các quy định của Luật HN&GĐ năm 2000 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan điều chỉnh vấn đề này, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá việc áp dụng các quy định đó trong thực tế th...

 • 00050002345_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Chiêm;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (...)

 • 00050009732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2019)

 • Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân gia đìnhtrong tố tụng dân sự việt nam như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình Thứ hai, nêu và phân tích được thực trạng thi hành, áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện cũng như nêu lên những điểm còn vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu hôn nhân và gia đình trong thực tiễn giải quyết tại tòa án. Thứ ba, trên cơ ...

Browsing by Author Nguyễn, Phương Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 00050003808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • - Luận văn đã đề cập những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. - Nghiên cứu tình hình thực tế về vấn đề bạo lực gia đình đối với trẻ và những hậu quả thực tế của bạo lực đối với thể chất và tinh thần của trẻ. - Qua nghiên cứu, phát hiện những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng những quy định của Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong việc bảo vệ quyền trẻ em trên thực tế; từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật với vấn đề bảo vệ quyền trẻ em, nhằm bảo vệ quyền của trẻ trong gia đình trước các hành vi bạo lực.

 • 00050006229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Lê;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất chuyên sâu và toàn diện về điều kiện nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các điều kiện nuôi con nuôi hiện nay.

 • 00050002559_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Hồng Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu các quy định của pháp luật thực định về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm quyền yêu cầu chia, lý do, những trường hợp chia v (...)

 • 00050006213.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Lý;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2015)

 • Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh riêng, tác giả nhìn nhận được những vẫn đề còn bất cập trên thực tiễn, từ đó đưa ra được một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

 • 361(2006-5)_p70-73.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Lan (2006)

 • Mogol là vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Ấn độ. Đó là vương triều ngoại tộc. Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm nên giá trị "đỉnh cao" của vương triều Mogol là do chính sách khoan dung văn hóa và hòa hợp dân tộc của các Hoàng đế Mogol, đặc biệt Akbar - vị hoàng đế vĩ đại của vương triều Mogol...

 • 00050004385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thoa;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về những vấn đề cơ sở, ý nghĩa, lịch sử chế định kết hôn; những quy định của pháp luật hiện hành và đánh giá việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn đồng thời có so sánh, bình luận các quy định trong chế định kết hôn trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật điều chỉnh chế định kết hôn và kiến nghị một số nội dung góp phần hoàn thiện chế định này.

 • 02050000047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Lan;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020-03-21)

 • Trình bày một số khái niệm về thông tin đối ngoại, vị trí và vai trò của thông tin đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá; trình bày khái quát về đội ngũ phóng viên nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích những hoạt động chủ yếu của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong hai giai đoạn trước và sau đổi mới thông qua các sản phẩm báo chí của họ; Các hoạt động của phóng viên nước ngoài được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, về thành tựu đổi mới của Việt Nam cũng như lịch sử, đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Gắn liền với hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là công tác quản lý và hướng dẫn. Đánh giá hoạt đ...

 • 00050002327_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận trong việc giải quyết tranh chấp nhà ở và quyền sử dụng đất của vợ chồng. Luận văn phân tích những quy định của pháp luật làm căn cứ giải quyết tranh chấp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh chấp nhà ở (...)

 • 00050004368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • Luận văn nghiên cứu quan hệ giữa cha mẹ nuôi – con nuôi trong mối quan hệ ba bên: cha mẹ nuôi – cha mẹ đẻ - con đẻ theo quy định của Luật Nuôi con nuôi. Các quyền và nghĩa vụ giữa ba chủ thể này luôn có sự gắn kết, chi phối và chế ước lẫn nhau tạo thành đặc trưng của quan hệ nuôi con nuôi. Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi hiện hành của Việt Nam điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau. Đồng thời, nội dung nghiên cứu của đề tài còn có sự so sánh với các quy định của Luật HN&GĐ năm 2000 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan điều chỉnh vấn đề này, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá việc áp dụng các quy định đó trong thực tế th...

 • 00050002345_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Chiêm;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (...)

 • 00050009732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2019)

 • Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân gia đìnhtrong tố tụng dân sự việt nam như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình Thứ hai, nêu và phân tích được thực trạng thi hành, áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện cũng như nêu lên những điểm còn vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu hôn nhân và gia đình trong thực tiễn giải quyết tại tòa án. Thứ ba, trên cơ ...