Browsing by Author Nguyễn, Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 57
 • V_L2_01729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm , Văn Hùng;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2009)

 • Khái quát về Phật giáo và Phật giáo Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của Phật giáo đến một số lĩnh vực trong đời sống văn hóa tinh thần ở huyện An Dương hiện nay: Đạo đức; sự nhìn nhận về thế giới, con người và đời sống tâm linh. Tìm hiểu diễn biến sinh hoạt Phật giáo của các Phật tử ở An Dương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp: Nhận thức; cơ chế chính sách; hướng dẫn quần chúng hoạt động thực tiễn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; công tác vận động quần chúng và tranh thủ các chức sắc tôn giáo; đội ngũ làm công tác tôn giáo

 • 02050004807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2016)

 • Chương 1: Bối cảnh lịch sử và tiền đề ra đời bản thể luận của Augustino. Chương 2: Thần luận của Augustino. Chương 3: Quan niệm về thế giới và con người của Augustino.

 • KY-28.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng; Nguyễn, Thị Thanh Hải (2006)

 • Qua phác thảo một số quan niệm của Thomas Aquyno về con người và các vấn đề đạo đức- xã hội, cũng như sự "khúc xạ" của chúng ở J. Maritain, bài viết muốn làm rõ một số giá trị nhân văn của triết học Thomas Aquyno và chủ nghĩa Thomas mới làm phong phú thêm tinh thần nhân văn của triết học phương Tây thế kỷ XX.

 • 01050004209.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Như Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2018)

 • Luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận và các tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương. Nội dung của các chương như sau: Chương 1: Hình thức luận Hamiltonian của lý thuyết hấp dẫn Einstein. Chương 2: Hình thức luận Hamiltonian của mô hình Fierz - Pauli. Chương 3: Hình thức luận Hamiltonian của mô hình dRGT.

 • 00050001734_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Phạm, Thùy Linh , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp: nội dung, phương pháp, công cụ. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty Xây dựng Lũng Lô giai đoạn năm 2009 đến năm 2011, dùng phương pháp tỷ lệ và so sánh. (...); Electronic Resources

 • 02050006147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Đạt;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2020)

 • Nghiên cứu tổng quan về hôn nhân Công giáo và tổng quan về giáo xứ Bình Hải. Nghiên cứu thực trạng hôn nhân Công giáo tại giáo xứ Bình Hải, tỉnh Nam Định; chỉ ra những khó khăn, thách thức đối với hôn nhân Công giáo trong bối cảnh hiện nay. Làm rõ sự biến đổi của hôn nhân Công giáo tại giáo xứ Bình Hải và những vấn đề đặt ra hiện nay.

 • 02050002528.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngoan;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2014)

 • Khái quát lịch sử hình thành, phát triển của dòng Mến Thánh giá ở Việt Nam và dòng Mến Thánh giá Phát Diệm. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và đời sống tu trì của dòng Mến Thánh giá Phát Diệm hiện nay. Nghiên cứu một số hoạt động tông đồ của dòng Mến Thánh giá Phát Diệm hiện nay. Phân tích xu hướng phát triển của dòng Mến Thánh giá Phát Diệm và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đối với hoạt động của dòng ở tỉnh Nình Bình hiện nay

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Hoàng, Anh Lê; Nguyễn, Việt Thanh; Đỗ, Minh Phương; Hồ, Quốc Bằng; Nguyễn, Quang Hưng; Đinh, Mạnh Cường (2021)

 • Nghiên cứu này trình bày phương pháp trích xuất dữ liệu về diện tích và năng suất lúa thông qua việc sử dụng ảnh vệ tinh SAR Sentinel-1 để ước tính lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Kết quả cho thấy rằng việc kết hợp dữ liệu viễn thám (từ ảnh vệ tinh SAR Sentinel-1) có thể cải thiện được sự phân bố không gian về diện tích và sản lượng lúa theo mùa vụ với độ tin cậy cao. Dựa trên những kết quả này, dữ liệu vệ tinh cho thấy tiềm năng lớn để ước tính lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng, có lợi thế về tính sẵn có, kịp thời và khả năng cạnh tranh vì chi phí thấp. Theo kết quả tính toán được vào năm 2019, với lượng rơm rạ thải bỏ...

 • 01050003813.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Nguyễn, Văn Sáng; Hoàng, Anh Tuấn (2017)

 • • Nhóm nghiên cứu, đã thiết kế thành công và tối ưu ba cặp mồi nhân đặc hiệu các gen hexon, penton, fiber.Các cặp mồi này có khả năng phát hiện tất cả các chủng HadV gây bệnh đau mắt đỏ. • Trong nghiên cứu 122 mẫu thu được tại bệnh viện Mắt Trung ương chúng tôi thu thập được đã phát hiện ra 65 mẫu nhân gây ra bởi HAdV sử dụng kết hợp cả ba cặp mồi hexon, penton và fiber đã thiết kế. • Sử dụng phương phát giải trình tự và xây dựng cây chủng loại phát sinh, chúng tôi đã phân loại được 65 mẫu bệnh nguyên nhân gây ra bởi HadV, nhóm nghiên cũng phân loại được 4 chủng 3; 1 chủng 4; 2 chủng 7; 57 chủng 8; 1 chủng 37 dựa vào các trình tự các đoạn gen đã được khuếch đại bằng ba cặp mồi đã t...

 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Nguyễn, Ý Như; Đặng, Đình Khá; Trần, Ngọc Anh; Nguyễn, Quang Hưng; Ngô, Chí Tuấn; Trịnh, Minh Ngọc; Nguyễn, Xuân Tiến (2020)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng được các hàm thiệt hại do lũ cho lúa hè thu ở Việt Nam cụ thể là: Hàm đơn biến và hàm đa biến, trên cơ sở đó thực hiện đánh giá so sánh để làm nổi bật ưu điểm và hạn chế của chúng dựa trên kết quả thử nghiệm ở lưu vực sông Cả. Trong hàm đơn biến, nghiên cứu này chỉ sử dụng biến độ sâu ngập vì nó là một trong những thông số quan trọng nhất đồng thời cũng dễ thu thập hoặc có thể được tính toán với độ bất định nhỏ. Ý tưởng cơ bản của phương pháp xây dựng hàm đơn biến trong nghiên cứu này là sử dụng tốt nhất có thể số liệu thống kê thiệt hại do lũ lụt ở khu vực nghiên cứu theo các bước sau: ước tính độ sâu ngập sử dụng mô hình thủy động lực hoặc nội...

 • 00060000423.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng; Đỗ, Quang Hưng; Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • Đánh giá thực trạng cộng đồng người Mông theo đạo tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới tại vùng Tây Bắc. Nhận diện các điểm nóng vùng Tây Bắc liên quan đến tạo tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới trong cộng đồng người Mông vùng biên giới. Đề xuất các chính sách ứng xử của các cấp chính quyền, các cơ quan hữu quan trong và ngoài vùng Tây Bắc đối với các vấn đề đạo tin lành. Đề xuất những giải pháp xây dựng cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững.

 • 02050004475.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Văn Tịnh;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2016)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và khái quát và hoạt động bác ái xã hội của người Công giáo. Trình bày về thực trạng hoạt động bác ái xã hội của người Công giáo Đa phận Hà Nội. Phân tích động cơ vày yếu tố tác động tới hoạt động bác ái xã hội.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Trịnh, Thị Phan Lan (2020)

 • (1) Luận văn đã tổng quan những nghiên cứu về dịch vụ NHĐT.Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về dịch vụ và phát triển dịch vụ NHĐT. (2) Qua tìm hiểu thực tế, luận văn đã phản ánh được thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT của Vietcombank Thăng Long và trên cơ sở các nhân tố ảnh hưởng, tác giả đã đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ NHĐT. (3) Qua phân tích thực trạng, luân văn đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển dịch vụ NHĐT của Vietcombank Thăng Long, đưa ra thành công cũng như hạn chế cùng nguyên nhân của các hạn chế của ngân hàng. Từ đó làm căn cứ để đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ NHĐT của Vietcombank Thăng Long đến năm 2022....

 • 00050003779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn (2014)

 • 75 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nhân lực, trên cơ sở phân thực trạng chất lượng của Doanh nghiệp tư nhân T&T, luận văn đưa ra những dấu hiệu về nguy cơ, thách thức tiềm ẩn, làm rõ các nguyên nhân gây tác động tiêu cực, từ đó kiến (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 57
 • V_L2_01729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm , Văn Hùng;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2009)

 • Khái quát về Phật giáo và Phật giáo Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của Phật giáo đến một số lĩnh vực trong đời sống văn hóa tinh thần ở huyện An Dương hiện nay: Đạo đức; sự nhìn nhận về thế giới, con người và đời sống tâm linh. Tìm hiểu diễn biến sinh hoạt Phật giáo của các Phật tử ở An Dương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp: Nhận thức; cơ chế chính sách; hướng dẫn quần chúng hoạt động thực tiễn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; công tác vận động quần chúng và tranh thủ các chức sắc tôn giáo; đội ngũ làm công tác tôn giáo

 • 02050004807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2016)

 • Chương 1: Bối cảnh lịch sử và tiền đề ra đời bản thể luận của Augustino. Chương 2: Thần luận của Augustino. Chương 3: Quan niệm về thế giới và con người của Augustino.

 • KY-28.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng; Nguyễn, Thị Thanh Hải (2006)

 • Qua phác thảo một số quan niệm của Thomas Aquyno về con người và các vấn đề đạo đức- xã hội, cũng như sự "khúc xạ" của chúng ở J. Maritain, bài viết muốn làm rõ một số giá trị nhân văn của triết học Thomas Aquyno và chủ nghĩa Thomas mới làm phong phú thêm tinh thần nhân văn của triết học phương Tây thế kỷ XX.

 • 01050004209.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Như Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2018)

 • Luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận và các tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương. Nội dung của các chương như sau: Chương 1: Hình thức luận Hamiltonian của lý thuyết hấp dẫn Einstein. Chương 2: Hình thức luận Hamiltonian của mô hình Fierz - Pauli. Chương 3: Hình thức luận Hamiltonian của mô hình dRGT.

 • 00050001734_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Phạm, Thùy Linh , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp: nội dung, phương pháp, công cụ. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty Xây dựng Lũng Lô giai đoạn năm 2009 đến năm 2011, dùng phương pháp tỷ lệ và so sánh. (...); Electronic Resources

 • 02050006147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Đạt;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2020)

 • Nghiên cứu tổng quan về hôn nhân Công giáo và tổng quan về giáo xứ Bình Hải. Nghiên cứu thực trạng hôn nhân Công giáo tại giáo xứ Bình Hải, tỉnh Nam Định; chỉ ra những khó khăn, thách thức đối với hôn nhân Công giáo trong bối cảnh hiện nay. Làm rõ sự biến đổi của hôn nhân Công giáo tại giáo xứ Bình Hải và những vấn đề đặt ra hiện nay.

 • 02050002528.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngoan;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2014)

 • Khái quát lịch sử hình thành, phát triển của dòng Mến Thánh giá ở Việt Nam và dòng Mến Thánh giá Phát Diệm. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và đời sống tu trì của dòng Mến Thánh giá Phát Diệm hiện nay. Nghiên cứu một số hoạt động tông đồ của dòng Mến Thánh giá Phát Diệm hiện nay. Phân tích xu hướng phát triển của dòng Mến Thánh giá Phát Diệm và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đối với hoạt động của dòng ở tỉnh Nình Bình hiện nay

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Hoàng, Anh Lê; Nguyễn, Việt Thanh; Đỗ, Minh Phương; Hồ, Quốc Bằng; Nguyễn, Quang Hưng; Đinh, Mạnh Cường (2021)

 • Nghiên cứu này trình bày phương pháp trích xuất dữ liệu về diện tích và năng suất lúa thông qua việc sử dụng ảnh vệ tinh SAR Sentinel-1 để ước tính lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Kết quả cho thấy rằng việc kết hợp dữ liệu viễn thám (từ ảnh vệ tinh SAR Sentinel-1) có thể cải thiện được sự phân bố không gian về diện tích và sản lượng lúa theo mùa vụ với độ tin cậy cao. Dựa trên những kết quả này, dữ liệu vệ tinh cho thấy tiềm năng lớn để ước tính lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng, có lợi thế về tính sẵn có, kịp thời và khả năng cạnh tranh vì chi phí thấp. Theo kết quả tính toán được vào năm 2019, với lượng rơm rạ thải bỏ...

 • 01050003813.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Nguyễn, Văn Sáng; Hoàng, Anh Tuấn (2017)

 • • Nhóm nghiên cứu, đã thiết kế thành công và tối ưu ba cặp mồi nhân đặc hiệu các gen hexon, penton, fiber.Các cặp mồi này có khả năng phát hiện tất cả các chủng HadV gây bệnh đau mắt đỏ. • Trong nghiên cứu 122 mẫu thu được tại bệnh viện Mắt Trung ương chúng tôi thu thập được đã phát hiện ra 65 mẫu nhân gây ra bởi HAdV sử dụng kết hợp cả ba cặp mồi hexon, penton và fiber đã thiết kế. • Sử dụng phương phát giải trình tự và xây dựng cây chủng loại phát sinh, chúng tôi đã phân loại được 65 mẫu bệnh nguyên nhân gây ra bởi HadV, nhóm nghiên cũng phân loại được 4 chủng 3; 1 chủng 4; 2 chủng 7; 57 chủng 8; 1 chủng 37 dựa vào các trình tự các đoạn gen đã được khuếch đại bằng ba cặp mồi đã t...

 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Nguyễn, Ý Như; Đặng, Đình Khá; Trần, Ngọc Anh; Nguyễn, Quang Hưng; Ngô, Chí Tuấn; Trịnh, Minh Ngọc; Nguyễn, Xuân Tiến (2020)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng được các hàm thiệt hại do lũ cho lúa hè thu ở Việt Nam cụ thể là: Hàm đơn biến và hàm đa biến, trên cơ sở đó thực hiện đánh giá so sánh để làm nổi bật ưu điểm và hạn chế của chúng dựa trên kết quả thử nghiệm ở lưu vực sông Cả. Trong hàm đơn biến, nghiên cứu này chỉ sử dụng biến độ sâu ngập vì nó là một trong những thông số quan trọng nhất đồng thời cũng dễ thu thập hoặc có thể được tính toán với độ bất định nhỏ. Ý tưởng cơ bản của phương pháp xây dựng hàm đơn biến trong nghiên cứu này là sử dụng tốt nhất có thể số liệu thống kê thiệt hại do lũ lụt ở khu vực nghiên cứu theo các bước sau: ước tính độ sâu ngập sử dụng mô hình thủy động lực hoặc nội...

 • 00060000423.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng; Đỗ, Quang Hưng; Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • Đánh giá thực trạng cộng đồng người Mông theo đạo tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới tại vùng Tây Bắc. Nhận diện các điểm nóng vùng Tây Bắc liên quan đến tạo tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới trong cộng đồng người Mông vùng biên giới. Đề xuất các chính sách ứng xử của các cấp chính quyền, các cơ quan hữu quan trong và ngoài vùng Tây Bắc đối với các vấn đề đạo tin lành. Đề xuất những giải pháp xây dựng cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững.

 • 02050004475.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Văn Tịnh;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2016)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và khái quát và hoạt động bác ái xã hội của người Công giáo. Trình bày về thực trạng hoạt động bác ái xã hội của người Công giáo Đa phận Hà Nội. Phân tích động cơ vày yếu tố tác động tới hoạt động bác ái xã hội.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Trịnh, Thị Phan Lan (2020)

 • (1) Luận văn đã tổng quan những nghiên cứu về dịch vụ NHĐT.Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về dịch vụ và phát triển dịch vụ NHĐT. (2) Qua tìm hiểu thực tế, luận văn đã phản ánh được thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT của Vietcombank Thăng Long và trên cơ sở các nhân tố ảnh hưởng, tác giả đã đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ NHĐT. (3) Qua phân tích thực trạng, luân văn đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển dịch vụ NHĐT của Vietcombank Thăng Long, đưa ra thành công cũng như hạn chế cùng nguyên nhân của các hạn chế của ngân hàng. Từ đó làm căn cứ để đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ NHĐT của Vietcombank Thăng Long đến năm 2022....

 • 00050003779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn (2014)

 • 75 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nhân lực, trên cơ sở phân thực trạng chất lượng của Doanh nghiệp tư nhân T&T, luận văn đưa ra những dấu hiệu về nguy cơ, thách thức tiềm ẩn, làm rõ các nguyên nhân gây tác động tiêu cực, từ đó kiến (...); Electronic Resources