Browsing by Author Nguyễn, Thị Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 69
 • 00050008671.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ (2017)

 • (1) Luận án đưa ra luận điểm bảo vệ môi trường trong khai thác than không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường; (2) Luận án khẳng định: Khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản than và bảo vệ môi trường trong khai thác than là góp phần chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", đẩy mạnh phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Ninh; (3) Đánh giá một cách khách quan, thực trạng, hậu quả của ô nhiễm môi trường và những thành công của việc bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh; (4) Đề xuất những giải pháp mang tính toàn diện và khả thi nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với khai thác...

 • 02050004917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2017)

 • Nghiên cứu Cái tôi trữ tình trong thơ nữ trẻ sau 1986 qua các tác giả: Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Bùi Sim Sim nhằm mục đích: Tìm hiểu về cái tôi trữ tình và những đặc trưng của thơ nữ trong văn học. Tìm hiểu những đặc điểm, những nét đặc sắc trong việc thể hiện cái tôi trữ tình của ba nhà thơ nữ trẻ sau năm 1986. Nghiên cứu và tìm hiểu một số hình thức nghệ thuật biểu đạt cái tôi trữ tình trong thơ của ba nhà thơ. Qua đó, khái quát được cá tính sáng tạo, thành công nghệ thuật của Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly và Bùi Sim Sim cũng như những đóng góp của họ trong sự nghiệp đổi mới và cách tân thơ ca Việt Nam hiện nay

 • 02050002491.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Cảnh Toàn (2014)

 • Trình bày những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến Nga phải tiến hành cải cách kinh tế để phù hợp với tình hình mới của đất nước. Nghiên cứu chính sách cải cách kinh tế đã được Tổng thống Putin và Medvedev thực hiện từ năm 2000 đến 2012, so sánh với chính sách mà Tổng thống Yeltsin đã thực hiện trước đó, xác định ngành năng lượng, trong đó dầu mỏ và khí đốt có vị trí chiến lược không chỉ đối nội mà còn đối ngoại hữu hiệu. Giới thiệu những thành tựu và tồn tại của kinh tế Liên bang Nga trong giai đoạn này, từ đó khái quát thành những đặc điểm của cải cách kinh tế Liên bang Nga. Đánh giá khách quan những tác động của cải cách kinh tế đến vị thế nước Nga. Đúc rút những bài học k...

 • 00050007078.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Đinh, Xuân Hạng (2016)

 • Tiếp cận, luận giải một cách hệ thống và làm rõ hơn về hoạt động cho vay tiêu dùng và hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2012 -2014, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng trong điều kiện canh tranh giữa các ngân hàng ngày càng cao như hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vaytiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Qua đó ngân hàng tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro đáp ứng tốt nhu...

 • 01050001717.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ (2014)

 • Bài toán về hiệu ứng radio điện trong các vật liệu bán dẫn đã được nghiên cứu như: hiệu ứng radio điện trong bán dẫn khối [9], hiệu ứng radio điện trong siêu mạng [7]. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu đều sử dụng phương pháp cổ điển: sử dụng phương trình động Boltzmann. Bài toán về tính toán trường Radioelectric bằng phương pháp phương trình động lượng tử trong các hệ bán dẫn thấp chiều vẫn còn đang bỏ ngỏ.

 • 01050001485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2013)

 • Phương pháp quan trọng để đánh giá các sai số của các số liệu XAFS do phi điều hòa là gần đúng khai triển cumulant. Nổi bật là mô hình Einstein tương quan phi điều hòa đã đưa tới tính giải tích các cumulant với kết quả trùng khớp với thực nghiệm mà nhiều công trình nghiên cứu đã tìm ra. Trong luận văn này em sử dụng thế tương tác hiệu dụng trong mô hình Einstein tương quan phi điều hòa để xây dựng một lý thuyết cổ điển cho các tinh thể tại nhiệt độ cao. Cụ thể, em áp dụng cho cấu trúc tinh thể BCC (body centered cubic)

 • 01050001485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2013)

 • Phương pháp quan trọng để đánh giá các sai số của các số liệu XAFS do phi điều hòa là gần đúng khai triển cumulant. Nổi bật là mô hình Einstein tương quan phi điều hòa đã đưa tới tính giải tích các cumulant với kết quả trùng khớp với thực nghiệm mà nhiều công trình nghiên cứu đã tìm ra. Trong luận văn này em sử dụng thế tương tác hiệu dụng trong mô hình Einstein tương quan phi điều hòa để xây dựng một lý thuyết cổ điển cho các tinh thể tại nhiệt độ cao. Cụ thể, em áp dụng cho cấu trúc tinh thể BCC (body centered cubic)

 • 01050001612.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Phan, Viết Thư (2014)

 • Luận văn đã trình bày được một số nội dung cơ bản như: Thứ nhất: Xây dựng tích phân của hàm đo được theo phương pháp tích phân Lebesgue. Xét được các điều kiện chuyển giới hạn dưới dấu tích phân Lebesgue, đưa ra định lý về sự hội tụ đơn điệu, hội tụ bị làm trội.... Sự tương đương của tích phân Lebesgue và tích phân Riemann trên R. Thứ hai: Xây dựng tích phân trên Daniell từ tích phân cơ bản (E,I). Xét tính đo được Daniel như là tính chất địa phương của tính khả tích. Xét được các tính chất cơ bản của tích phân Daniell và trung bình Daniell tương ứng của tích phân. So sánh được sự tương đương giữa tính khả tích Daniell và khả tích Lebesgue. Chỉ ra được tính chất maximality của trung bì...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 69
 • 00050008671.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ (2017)

 • (1) Luận án đưa ra luận điểm bảo vệ môi trường trong khai thác than không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường; (2) Luận án khẳng định: Khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản than và bảo vệ môi trường trong khai thác than là góp phần chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", đẩy mạnh phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Ninh; (3) Đánh giá một cách khách quan, thực trạng, hậu quả của ô nhiễm môi trường và những thành công của việc bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh; (4) Đề xuất những giải pháp mang tính toàn diện và khả thi nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với khai thác...

 • 02050004917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2017)

 • Nghiên cứu Cái tôi trữ tình trong thơ nữ trẻ sau 1986 qua các tác giả: Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Bùi Sim Sim nhằm mục đích: Tìm hiểu về cái tôi trữ tình và những đặc trưng của thơ nữ trong văn học. Tìm hiểu những đặc điểm, những nét đặc sắc trong việc thể hiện cái tôi trữ tình của ba nhà thơ nữ trẻ sau năm 1986. Nghiên cứu và tìm hiểu một số hình thức nghệ thuật biểu đạt cái tôi trữ tình trong thơ của ba nhà thơ. Qua đó, khái quát được cá tính sáng tạo, thành công nghệ thuật của Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly và Bùi Sim Sim cũng như những đóng góp của họ trong sự nghiệp đổi mới và cách tân thơ ca Việt Nam hiện nay

 • 02050002491.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Cảnh Toàn (2014)

 • Trình bày những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến Nga phải tiến hành cải cách kinh tế để phù hợp với tình hình mới của đất nước. Nghiên cứu chính sách cải cách kinh tế đã được Tổng thống Putin và Medvedev thực hiện từ năm 2000 đến 2012, so sánh với chính sách mà Tổng thống Yeltsin đã thực hiện trước đó, xác định ngành năng lượng, trong đó dầu mỏ và khí đốt có vị trí chiến lược không chỉ đối nội mà còn đối ngoại hữu hiệu. Giới thiệu những thành tựu và tồn tại của kinh tế Liên bang Nga trong giai đoạn này, từ đó khái quát thành những đặc điểm của cải cách kinh tế Liên bang Nga. Đánh giá khách quan những tác động của cải cách kinh tế đến vị thế nước Nga. Đúc rút những bài học k...

 • 00050007078.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Đinh, Xuân Hạng (2016)

 • Tiếp cận, luận giải một cách hệ thống và làm rõ hơn về hoạt động cho vay tiêu dùng và hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2012 -2014, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng trong điều kiện canh tranh giữa các ngân hàng ngày càng cao như hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vaytiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Qua đó ngân hàng tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro đáp ứng tốt nhu...

 • 01050001717.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ (2014)

 • Bài toán về hiệu ứng radio điện trong các vật liệu bán dẫn đã được nghiên cứu như: hiệu ứng radio điện trong bán dẫn khối [9], hiệu ứng radio điện trong siêu mạng [7]. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu đều sử dụng phương pháp cổ điển: sử dụng phương trình động Boltzmann. Bài toán về tính toán trường Radioelectric bằng phương pháp phương trình động lượng tử trong các hệ bán dẫn thấp chiều vẫn còn đang bỏ ngỏ.

 • 01050001485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2013)

 • Phương pháp quan trọng để đánh giá các sai số của các số liệu XAFS do phi điều hòa là gần đúng khai triển cumulant. Nổi bật là mô hình Einstein tương quan phi điều hòa đã đưa tới tính giải tích các cumulant với kết quả trùng khớp với thực nghiệm mà nhiều công trình nghiên cứu đã tìm ra. Trong luận văn này em sử dụng thế tương tác hiệu dụng trong mô hình Einstein tương quan phi điều hòa để xây dựng một lý thuyết cổ điển cho các tinh thể tại nhiệt độ cao. Cụ thể, em áp dụng cho cấu trúc tinh thể BCC (body centered cubic)

 • 01050001485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2013)

 • Phương pháp quan trọng để đánh giá các sai số của các số liệu XAFS do phi điều hòa là gần đúng khai triển cumulant. Nổi bật là mô hình Einstein tương quan phi điều hòa đã đưa tới tính giải tích các cumulant với kết quả trùng khớp với thực nghiệm mà nhiều công trình nghiên cứu đã tìm ra. Trong luận văn này em sử dụng thế tương tác hiệu dụng trong mô hình Einstein tương quan phi điều hòa để xây dựng một lý thuyết cổ điển cho các tinh thể tại nhiệt độ cao. Cụ thể, em áp dụng cho cấu trúc tinh thể BCC (body centered cubic)

 • 01050001612.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Phan, Viết Thư (2014)

 • Luận văn đã trình bày được một số nội dung cơ bản như: Thứ nhất: Xây dựng tích phân của hàm đo được theo phương pháp tích phân Lebesgue. Xét được các điều kiện chuyển giới hạn dưới dấu tích phân Lebesgue, đưa ra định lý về sự hội tụ đơn điệu, hội tụ bị làm trội.... Sự tương đương của tích phân Lebesgue và tích phân Riemann trên R. Thứ hai: Xây dựng tích phân trên Daniell từ tích phân cơ bản (E,I). Xét tính đo được Daniel như là tính chất địa phương của tính khả tích. Xét được các tính chất cơ bản của tích phân Daniell và trung bình Daniell tương ứng của tích phân. So sánh được sự tương đương giữa tính khả tích Daniell và khả tích Lebesgue. Chỉ ra được tính chất maximality của trung bì...