Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Nguyệt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 04051000057_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Vũ, Thị Thu Thủy (2010)

 • Chapter 1 handlesthe literature review of the issues relating to materials, materials evaluation and adaptation and CLT approach. Chapter 2 is devoted to the analysis of the survey questionnaire of the textbook evaluation implemented at Haiphong Private University in which objectives, description, data collection and analysis are discussed in detail. Chapter 3 deals with the evaluation of the textbook Reward Pre –intermediate for the first –year non –English major students at Haiphong Private University in terms of the materials requirement of the course, the analysis of the textbook, and gives out the evaluation findings as well as encloses suggestions for the textbook adaptation.<...

 • 02050000004_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Phạm, Thành Nghị (2010)

 • Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề, bên cạnh đó nêu lên khái niệm cơ bản về hành vi, hành vi bạo lực và hành vi bạo lực của cha mẹ đối với con tuổi vị thành niên. Khảo sát thực trạng sử dụng bạo lực trong giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Chỉ ra nguyên nhân (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

 • 00050003829_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu một cách khá toàn diện về tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn tổng hợp những quan điểm khoa học về tội phạm về tham nhũng để xây dựng nên khái niệm về tội phạm về tham nhũng. Tác giả luận văn đã nghiên cứu, đánh giá tình hình xét xử các tội phạm này, những tồn tại, hạn chế của những quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

 • DT_00349.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Lê Hùng; Nguyễn, Thị Minh Nguyệt; Phạm, Thị Dương (2003)

 • Nghiên cứu, khảo sát chất lượng nước thải đã xử lý qua 1 bậc; So sánh kết quả nước thải đã xử lý 1 bậc với nhiều bậc trong cùng một thời gian; Tìm hiểu sự phát triển của vi sinh vật qua mỗi bậc từ đó xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp bùn hoạt tính, thực hiện với quá trình liên tục qua nhiều bể phản ứng

 • 01050003295.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Trịnh, Đình Đạt (2016)

 • Phân loại học và quá trình tiến hóa của chi bông Gossypium. Một số kỹ thuật phân tử chính và những ứng dụng trên cây bông. Nghiên cứu lập bản đồ liên kết di truyền và bản đồ các locus quy định chất lượng xơ ở cây bông. Tình hình nghiên cứu và chọn tạo giống bông ở Việt Nam. Đánh giá nguồn gen bông làm vật liệu phục vụ nghiên cứu. Chọn lọc nguồn vật liệu bố mẹ cho lai tạo. Xây dựng bản đồ liên kết di truyền trên hệ gen cây bông tứ bội bằng chỉ thị phân tử.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Nguyệt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 04051000057_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Vũ, Thị Thu Thủy (2010)

 • Chapter 1 handlesthe literature review of the issues relating to materials, materials evaluation and adaptation and CLT approach. Chapter 2 is devoted to the analysis of the survey questionnaire of the textbook evaluation implemented at Haiphong Private University in which objectives, description, data collection and analysis are discussed in detail. Chapter 3 deals with the evaluation of the textbook Reward Pre –intermediate for the first –year non –English major students at Haiphong Private University in terms of the materials requirement of the course, the analysis of the textbook, and gives out the evaluation findings as well as encloses suggestions for the textbook adaptation.<...

 • 02050000004_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Phạm, Thành Nghị (2010)

 • Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề, bên cạnh đó nêu lên khái niệm cơ bản về hành vi, hành vi bạo lực và hành vi bạo lực của cha mẹ đối với con tuổi vị thành niên. Khảo sát thực trạng sử dụng bạo lực trong giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Chỉ ra nguyên nhân (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

 • 00050003829_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu một cách khá toàn diện về tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn tổng hợp những quan điểm khoa học về tội phạm về tham nhũng để xây dựng nên khái niệm về tội phạm về tham nhũng. Tác giả luận văn đã nghiên cứu, đánh giá tình hình xét xử các tội phạm này, những tồn tại, hạn chế của những quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

 • DT_00349.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Lê Hùng; Nguyễn, Thị Minh Nguyệt; Phạm, Thị Dương (2003)

 • Nghiên cứu, khảo sát chất lượng nước thải đã xử lý qua 1 bậc; So sánh kết quả nước thải đã xử lý 1 bậc với nhiều bậc trong cùng một thời gian; Tìm hiểu sự phát triển của vi sinh vật qua mỗi bậc từ đó xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp bùn hoạt tính, thực hiện với quá trình liên tục qua nhiều bể phản ứng

 • 01050003295.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Trịnh, Đình Đạt (2016)

 • Phân loại học và quá trình tiến hóa của chi bông Gossypium. Một số kỹ thuật phân tử chính và những ứng dụng trên cây bông. Nghiên cứu lập bản đồ liên kết di truyền và bản đồ các locus quy định chất lượng xơ ở cây bông. Tình hình nghiên cứu và chọn tạo giống bông ở Việt Nam. Đánh giá nguồn gen bông làm vật liệu phục vụ nghiên cứu. Chọn lọc nguồn vật liệu bố mẹ cho lai tạo. Xây dựng bản đồ liên kết di truyền trên hệ gen cây bông tứ bội bằng chỉ thị phân tử.