Browsing by Author Nguyễn, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 63
 • 01050003652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Tách chiết DNA từ các mẫu mô FFPE có vai trò quan trọng trong chẩn đoán phát hiện sớm ung thư bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Việc tách chiết DNA từ các mẫu này gặp nhiều thách thức do DNA trong các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư bị đứt gãy và tạo liên kết chéo, có hàm lượng rất thấp. Trong quá trình tối ưu và so sánh kit, thay vì sử dụng luôn tiêu bản mô FFPE UTVH với lượng mẫu hạn chế (chỉ đủ cho lặp lại 3-5 lần thí nghiệm), chúng tôi sử dụng các khối mô ung thư đại trực tràng (UTDTT) với lượng mẫu dồi dào hơn, đủ cho việc lặp lại thí nghiệm tối thiểu 9 lần (3 loại đệm x 3 lần lặp; 3 loại hạt x 3 lần lặp) trên mỗi mẫu nghiên cứu. Bước đầu, chúng tôi tối ưu và lựa chọn bộ đệm L...

 • 00050007538.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2016)

 • Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doang nghiệp. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn. Chương 3. Đưa ra thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Momday. Chương 4. Đưa ra phương hướng và giải pháp xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Monday.

 • V_L0_01931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2008)

 • Trình bày một số khái niệm kinh tế, khái niệm pháp lý, các yếu tố cơ bản và các loại thị trường quyền sử dụng đất; khái quát vai trò của thị trường sử dụng đất đối với phát triển kinh tế. Tìm hiểu thực trạng hệ thống pháp luật về thị trƣờng quyền sử dụng đất ở Việt Nam, đồng thời so sánh pháp luật đất đai của Việt Nam điều chỉnh thị trường quyền sử dụng đất với pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Nêu một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam về mặt nội dung, các quy phạm pháp luật điều chỉnh thị trường quyền sử dụng đất; cần cải cách tài chính liên quan đến thị trường q...

 • KL00043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Bùi, Thanh Thủy (2010)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm Thông tin - Thư viện. Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm Thông tin - Thư viện tại Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm tại Thư viện Học viện Kỹ thuật quân sự

 • 02050002591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Đặng, Xuân Chế (2014)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về thư viện số, bao gồm các khái niệm cũng như vai trò của thư viện số trong bối cảnh hiện nay. Khảo sát, phân tích, đánh giá hoạt động của thư viện số tại Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự/ Bộ Quốc phòng. Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện số Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự.

 • V_L0_00841_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Từ, Quang Phương, Người hướng dẫn (2006)

 • 92 tr + Đĩa mềm; Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp điện lực. Nêu lên những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp điện lực. Khái quát những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số quốc gia trên thế giới. (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 00060000074.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Vân Anh; Lưu, Mạnh Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano và...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 63
 • 01050003652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Tách chiết DNA từ các mẫu mô FFPE có vai trò quan trọng trong chẩn đoán phát hiện sớm ung thư bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Việc tách chiết DNA từ các mẫu này gặp nhiều thách thức do DNA trong các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư bị đứt gãy và tạo liên kết chéo, có hàm lượng rất thấp. Trong quá trình tối ưu và so sánh kit, thay vì sử dụng luôn tiêu bản mô FFPE UTVH với lượng mẫu hạn chế (chỉ đủ cho lặp lại 3-5 lần thí nghiệm), chúng tôi sử dụng các khối mô ung thư đại trực tràng (UTDTT) với lượng mẫu dồi dào hơn, đủ cho việc lặp lại thí nghiệm tối thiểu 9 lần (3 loại đệm x 3 lần lặp; 3 loại hạt x 3 lần lặp) trên mỗi mẫu nghiên cứu. Bước đầu, chúng tôi tối ưu và lựa chọn bộ đệm L...

 • 00050007538.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2016)

 • Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doang nghiệp. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn. Chương 3. Đưa ra thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Momday. Chương 4. Đưa ra phương hướng và giải pháp xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Monday.

 • V_L0_01931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2008)

 • Trình bày một số khái niệm kinh tế, khái niệm pháp lý, các yếu tố cơ bản và các loại thị trường quyền sử dụng đất; khái quát vai trò của thị trường sử dụng đất đối với phát triển kinh tế. Tìm hiểu thực trạng hệ thống pháp luật về thị trƣờng quyền sử dụng đất ở Việt Nam, đồng thời so sánh pháp luật đất đai của Việt Nam điều chỉnh thị trường quyền sử dụng đất với pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Nêu một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam về mặt nội dung, các quy phạm pháp luật điều chỉnh thị trường quyền sử dụng đất; cần cải cách tài chính liên quan đến thị trường q...

 • KL00043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Bùi, Thanh Thủy (2010)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm Thông tin - Thư viện. Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm Thông tin - Thư viện tại Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm tại Thư viện Học viện Kỹ thuật quân sự

 • 02050002591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Đặng, Xuân Chế (2014)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về thư viện số, bao gồm các khái niệm cũng như vai trò của thư viện số trong bối cảnh hiện nay. Khảo sát, phân tích, đánh giá hoạt động của thư viện số tại Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự/ Bộ Quốc phòng. Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện số Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự.

 • V_L0_00841_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Từ, Quang Phương, Người hướng dẫn (2006)

 • 92 tr + Đĩa mềm; Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp điện lực. Nêu lên những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp điện lực. Khái quát những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số quốc gia trên thế giới. (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 00060000074.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Vân Anh; Lưu, Mạnh Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano và...