Browsing by Author Nguyễn, Thuỷ Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thuỷ Nguyên;  Advisor: Lã, Khánh Tùng (2022)

  • Mục đích của luận văn là nghiên cứu các quy định về môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên dưới góc nhìn luật nhân quyền quốc tế. Cùng với đó, luận văn nghiên cứu xu hướng lồng ghép quy định bảo vệ quyền con người trong vấn đề môi trường khi các quốc gia đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sau đó, tác giả đưa ra lý giải cho xu hướng đó. Từ những nghiên cứu kể trên, tác giả đưa ra những thiếu sót, khó khăn trong pháp luật cũng như thực tiễn tại Việt Nam khi bảo vệ quyền con người về môi trường. Cuối cùng, tác giả đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đáp ứng quy định về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do t...

Browsing by Author Nguyễn, Thuỷ Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thuỷ Nguyên;  Advisor: Lã, Khánh Tùng (2022)

  • Mục đích của luận văn là nghiên cứu các quy định về môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên dưới góc nhìn luật nhân quyền quốc tế. Cùng với đó, luận văn nghiên cứu xu hướng lồng ghép quy định bảo vệ quyền con người trong vấn đề môi trường khi các quốc gia đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sau đó, tác giả đưa ra lý giải cho xu hướng đó. Từ những nghiên cứu kể trên, tác giả đưa ra những thiếu sót, khó khăn trong pháp luật cũng như thực tiễn tại Việt Nam khi bảo vệ quyền con người về môi trường. Cuối cùng, tác giả đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đáp ứng quy định về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do t...